SERIES FOOD 638: Frog Braised With Banana Meat

avatar
(Edited)

cl73b2wad00l80pmxgae0eryt_ech1.webp
cl73b2zuo00mr0xmxcbok6mz0_ech2.webp
cl73b333e00m71hmx7swxgsck_ech3.webp
cl73b36oj00kp2jmxetl4bope_ech4.webp
cl73b3ayy00ku0imx4bbu7tbr_ech5.webp
cl73b3dy800ms1xmxht83exas_ech6.webp
cl73b3hdk00lx15mx1lwt7w9a_ech7.webp
cl73b3khy00ld25mxdr74bisy_ech8.webp
cl73b3nwq00la0pmx7qkf8jwz_ech9.webp
cl73b3qvo00mt0xmx287ib6za_ech10.webp

ech11.jpg

ech12.jpg

ech13.jpg

Frog braised with banana meat is a traditional dish of Vietnamese people often eaten on holidays. Frog meat tastes almost like chicken, it is quite chewy and delicious. In this recipe the frog is braised with banana and meat and herbs in turmeric sauce.

Ếch om chuối đậu là món ăn truyền thống của người Việt thường được ăn trong các dịp lễ tết. Thịt ếch có vị gần giống thịt gà, ăn khá dai và ngon. Trong công thức này, ếch được om với chuối và thịt và các loại rau thơm trong nước sốt nghệ.

Food ingredients:

 • A frog
 • Green banana
 • Pork
 • Piper lolot
 • Perilla
 • Turmeric
 • Pepper
 • Cashew oil'
 • Cooking oil
 • Salt
 • Broth mix
 • MSG
  Thành phần món ăn:
  Con ếch
  Chuối xanh
  Thịt lợn
  Lá lốt
  Tía tô
  Nghệ
  Hạt tiêu
  Dầu điều '
  Dầu ăn
  Muối ăn
  Hạt nêm
  Mì chính

Step 1:

Peel green bananas, cut them into bite-sized pieces then soak them in salted water. Peel the turmeric, then put the turmeric in the blender and add water, grind until puree, and strain the turmeric through a sieve to get the turmeric juice.

Chuối xanh gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn sau đó ngâm nước muối loãng. Gọt vỏ nghệ, sau đó cho nghệ vào máy xay và thêm nước, xay cho đến khi nhuyễn, lọc nghệ qua rây để lấy nước nghệ.

Step 2:

Boil pork with water (Pour water into the pot to cover the pork). After boiling for a while, you will see a film of foam floating around, it's the dirt of the pork, pour this water away and wash the pork again with clean water. Cut the meat into squares.

Luộc sơ thịt lợn với nước (Đổ nước xâm xấp mặt thịt lợn). Sau khi đun sôi một lúc, bạn sẽ thấy có một lớp màng bọt nổi xung quanh, đó là chất bẩn của thịt lợn, bạn hãy đổ nước này đi và rửa lại thịt lợn bằng nước sạch. Thái thịt thành các miếng vuông.

Step 3:

You need to be skinned and cleaned before you cook a frog, I usually ask the seller to clean it for me. Wash and chop the frogs into pieces. In a pan with a little oil, fry or sauté the frogs until golden brown (about 6-7 minutes), if you don't fry them until golden brown they will have a slightly fishy smell. Set aside

Bạn cần phải lột da và làm sạch ếch trước khi chế biến ếch, mình thường nhờ người bán làm sạch ếch cho mình. Ếch rửa sạch và chặt miếng vừa ăn. Trong một chảo có ít dầu ăn, chiên hoặc xào ếch cho đến khi chín vàng ( khoảng 6-7 phút), nếu bạn không chiên chúng chín vàng chúng sẽ có mùi hơi tanh. Chuyển sang đĩa.

Step 4:

Stir-fry pork with frog, add turmeric, salt, broth mix, pepper, stir-fry until the spices dissolve, add boiling water to cover all ingredients, cook on low heat for about 15 minutes. Add bananas, mix well, cook until bananas are soft, then turn off the heat. Add perilla leaves, chopped bay leaves to the pot and mix well.

Xào thịt heo với thịt ếch, thêm nghệ, muối, nước dùng, hạt tiêu, xào cho đến khi gia vị tan hết, thêm nước sôi cho ngập hết nguyên liệu, nấu trên lửa nhỏ khoảng 15 phút. Cho chuối vào, trộn đều, nấu đến khi chuối mềm thì tắt bếp. Thêm lá tía tô, lá lốt đã cắt nhỏ vào nồi trộn đều.

100% of images and content belong to me with iPhone, hope you like it ^^

Made by @a-alice


For the best experience view this post on Liketu0
0
0.000
2 comments
avatar

Congratulations @a-alice! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

The Hive community is in mourning. Farewell @erikasue!
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000