Current SPS/USDT Chart

avatar

EN:
Hello again. Since April, I haven't been posting other than announcement content. In this process, I continued to use the Hive Blockchain. However, content production required a lot of time. Therefore, sharing takes time. Where I live, the days are getting longer. The holiday season has begun. Therefore, I will continue where I left off.

Let's get to the subject: As I mentioned above, I continued to use blockchain even though I could not find time to share. I am very active especially in the use of Hive-Engine. Recently, the SPS management token of the Splinterlands game caught my attention. I shared an SPS chart at the beginning of January. But we acted early :) The negativity in cryptocurrencies continued. SPS is also affected by continuous depreciation. The price of the token in share points was $0.027. It is currently worth $0.019. A low was formed in the 0.015-0.16 price range.

Note: The screen generation of the chart is from Tradingwiev. Data is from Mexc Exchange SPS/USDT. I follow the chart on the daily timeframe.

There is a supply-demand zone in the 0.021-0.023 price range. The price needs to be held above this zone for the possible uptrend to start. 0.015-0.016 price levels can be used as a stop level for possible declines.

There are positive changes regarding SPS in Splinterlands game. The staking incentive for the token is very attractive. The pressure to buy SPS may increase, especially in Hive-Engine. Time will tell how much this development will affect liquidity pools in the ETH and BSC network and SPS pairs on centralized exchanges.

This is not a bullish or bearish signal. And this article is not investment advice. You should evaluate your investment decisions according to psychological and financial opportunities. It would be more beneficial to examine this publication as an educational work. I'm thinking of sharing a Hive painting soon. See you later.

TR:
Tekrar merhaba. Nisan ayından beri duyuru içerikleri dışında paylaşım yapmıyorum. Bu süreçte Hive Blockchain kullanmaya devam ettim. Ancak içerik üretimi çok fazla zaman gerektiriyordu. Bu nedenle paylaşım zaman alır. Yaşadığım yerde günler uzuyor. Tatil sezonu başladı. Bu nedenle kaldığım yerden devam edeceğim.

Gelelim konuya: Yukarıda da belirttiğim gibi paylaşımlara vakit bulamasam da blockchain kullanmaya devam ettim. Özellikle Hive-Engine kullanımında oldukça aktifim. Son zamanlarda Splinterlands oyununun SPS yönetim tokeni dikkatimi çekti. Ocak başında bir SPS tablosu paylaşmıştım. Ama biz erken davrandık :) Kripto para birimlerindeki olumsuzluk devam etti. SPS ayrıca sürekli amortismandan da etkilenir. Jetonun hisse puanlarındaki fiyatı 0,027 dolardı. Şu anda 0,019 dolar değerinde. 0,015-0,16 fiyat aralığında bir dip oluştu.

Not: Grafiğin ekran üretimi Tradingwiev'den alınmıştır. Veriler Mexc Exchange SPS/USDT'den alınmıştır. Grafiği günlük zaman diliminde takip ediyorum.

0.021-0.023 fiyat aralığında arz-talep bölgesi bulunuyor. Olası yükseliş trendinin başlaması için fiyatın bu bölgenin üzerinde tutulması gerekiyor. 0.015-0.016 fiyat seviyeleri olası düşüşler için stop seviyesi olarak kullanılabilir.

Splinterlands oyununda SPS ile ilgili olumlu değişiklikler var. Belirteç için staking teşviki çok çekici. Özellikle Hive-Engine'da SPS satın alma baskısı artabilir. Bu gelişmenin ETH ve BSC ağındaki likidite havuzlarını ve merkezi borsalardaki SPS çiftlerini ne kadar etkileyeceğini zaman gösterecek.

Bu bir yükseliş veya düşüş sinyali değil. Ve bu makale yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı psikolojik ve finansal imkanlara göre değerlendirmelisiniz. Bu yayını bir eğitim çalışması olarak incelemek daha faydalı olacaktır. Yakın zamanda bir Hive grafiği paylaşmayı düşünüyorum. Sonra görüşürüz.0
0
0.000
13 comments
avatar

Son dönemdeki SPS hareketi organik. Ödül kazanmak için SPS stake koşulu geldiği için düzenli bir alım baskısı var. Saatlik grafikte üst üste küçük artışlar görüyoruz. Muhtemelen oyuncular SPS biriktiriyor. Bu sefer de kart fiyatları düşmeye başladı. Herhalde oyuncular bazı kartlarını satıp SPS almayı düşünüyorlar. 1 SPS'in günlük kirası 0.008 DEC. Her iki değeri dolar cinsine çevirdiğimizde SPS stake kiralamanın yıllık getirisinin %11 olduğunu buluyoruz. SPS stake etmenin ayrıca %22 getirisi var. Yeni eklenen %11'lik verim fiyata ne kadar etki yapmalı? Beş yıllık getiriyi bugüne getirsek SPS fiyatında %50 gibi bir artış olabilir. Bu etkinin ne kadarı önceden satın alınmıştı ve fiyatların içindeydi? İşte bunu bilmiyoruz.

0
0
0.000
avatar
(Edited)

Oyun kripto paralarının neredeyse hepsi bir senedir sürekli olarak değer kaybediyor. Değer saklama amacıyla tutanların çoğunluğu Sps'de de zararını realize etti. Öyle büyük bir yükseliş trendini ben de beklemiyorum hocam. Bunun için aşırı güçlü ve sürekli bir alım baskısı gelmeli. Mevcut haliyle yükselişin her kademesinde kar realizasyonu gelecek. Takip edelim bakalım.

0
0
0.000
avatar

Congratulations @anadolu! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You distributed more than 50000 upvotes.
Your next target is to reach 51000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Join the HiveBuzz Women's World Cup Contest - Register Before It Starts And Win Big!
0
0
0.000