My outlook for 2023


clckt06m7000q70sze1iw1rw8_123.webp

clckt080t000k0isz7eez8jx4_DSC_1401.webp

clckt0c8d000n2wsz9wz249vj_DSC_1422.webp

clckt0e86000i8hszdpxe28lf_DSC_1452.webp

clckt0goe000napszas31ft2r_DSC_1430.webp

clckt0ju6000k7rszdsdk27kc_1.webp

clckt0lmv000ta3sz9bp31fl2_.webp

This is the color of 2023.

Deep yellow, concentrated blue and a broad smile.
The bright sun seeps through the thin curtains and spills over the figures.
The colourful drawings give a specific feeling of creativity.
And then.. a glimpse into space.
Or beyond it.t.

Model @theargirova.
Location - Sofia/Bulgaria.

Eто това е цветът на 2023 година.

Наситено жълто, концентрирано синьо и широка усмивка.
Яркото слънце се процежда през тънките завеси и се разлива по фигурите.
Цветните рисунки придават специфично усещане за креативност.
И тогава.. поглед в космоса.
Или отвъд него.

Модел @theargirova.
Локация - София/България.


For the best experience view this post on Liketu0
0
0.000
0 comments