Sasalı Zoo - Part 2 / Sasalı Hayvanat Bahçesi Bölüm - 2 🦓🦌🦒🐐

avatar
(Edited)

Good day, friends,
Welcome to Sasalı zoo part 2 post. Yesterday, I talked about many species and ended the post with hyenas. Today I will continue where I left off. First of all, there is something I want to mention.
The interior of the garden is as beautiful as the animals. An environment worthy of these creatures has been prepared. While walking around inside, you are also taking a nature walk. In addition, resting points have been prepared in accordance with the structure of the garden. I would like to thank everyone who provided us with this environment.

İyi günler dostlar,
Sasalı hayvanat bahçesi 2.bölüm postuna hoş geldiniz. Dün, birçok canlı türünden bahsetmiş ve sırtlanlar ile postu noktalamıştım. Bugün kaldığım yerden devam edeceğim. Öncelikle değinmek istediğim bir husus var.
Bahçenin iç kısmı en az hayvanlar kadar güzel. Bu canlılara yakışır bir ortam hazırlanmış. İçerde dolaşırken aynı zamanda doğa yürüyüşü yapıyorsunuz. İlaveten, dinlenme noktaları da bahçenin yapısına uygun olarak hazırlanmış. Bu ortamı bizlere sunan herkese teşekkür ederim.

Although the number of Mountain Goats was quite high, I think their area was a bit small. There was little interest in the goats. I think it was because they were far away from the viewing point. Even though they were far away, they attracted my mother's attention. She even tried to call them by different names to get their attention. 😀

Dağ Keçilerinin sayıları oldukça fazla olmasına rağmen alanları sanırım biraz küçüktü. Keçilere olan ilgi biraz azdı. Sanırım bunun nedeni izleme noktasına uzak olmaları. Her ne kadar uzakta olsalar da annemin ilgisini bayağı çekti. Hatta onların dikkatini çekmek için farklı isimlerle çağırmaya çalıştı. 😀

The creatures that attracted my attention the most in the zoo were the parrots and birds. I have already mentioned my interest in parrots before. There were many different types of parrots. Jako, Sulphur Cockatoo, Amazon parrot etc...
They were trying to imitate the sounds of the visitors and other birds. This intense noise partly disturbed me.

Hayvanat bahçesinde benim en çok dikkatimi çeken canlılar ise papağanlar ve kuşların olduğu bölümdü. Daha önce papağanlara olan ilgimden bahsetmiştim. Farklı türde birçok papağan türü bulunuyordu. Jako, Sülfür Kakadu, Amazon papağanı vs...
Gelen ziyaretçilerin seslerini ve diğer kuşları taklit etmeye çalışıyorlardı. Bu yoğun sesler kısmen beni rahatsız etti.

When we arrived at this section, it was time for the birds to eat. Two of them had consumed their allotted piece of meat and one was still eating. Without paying attention to the intense interest of the visitors, he was throwing the pieces of meat he tore off into his stomach with pleasure. 😄
As the birds were eating their food, a question arose in my mind.
The food of these creatures comes to them ready-made. They don't make any effort. I wonder what kind of reaction they would have if they were released into nature. Could they use their hunting skills to fill their bellies?

Bir diğer bölüm ise yırtıcı kuşların olduğu kısım. Biz bu bölüme geldiğimizde kuşların yemek saatiydi. İki tanesi kendilerine ayrılan et parçasını tüketmiş biri ise hâlâ yemeye devam ediyordu. Ziyaretçilerin yoğun ilgisine aldırış etmeden kopardığı et parçalarını afiyetle midesine atıyordu. 😄
Kuşlar yemeklerini yerken aklımda şöyle bir soru belirdi.
Bu canlıların yemekleri hazır olarak önlerine geliyor. Hiçbir çaba sarf etmiyorlar. Acaba doğaya bırakılsalar ne tür bir tepki verirler. Avcılık özelliklerini kullanarak karınlarını doyurabilirler mi?

When we approached the lake, a cute pelican greeted us. It almost posed for a photo. 😀
The duck, which was enjoying the water in the lake, must have gotten used to people because it was swimming very comfortably. The distance between us was about 2 meters.
The creature I admire the most in the lake is the Peacock. It manages to attract people's attention with its colorful structure. We waited for a while for him to do his famous show but he never gave us a pass. 😄

Göle yaklaştığımızda sevimli bir pelikan bizi karşıladı. Fotoğraf çekerken adeta poz verdi. 😀
Gölde suyun tadını çıkaran ördekte insanlara alışmış olmalı ki çok rahat bir şekilde yüzüyordu. Aramızda ki mesafe 2 metre kadardı.
Gölde en hayran kaldığım canlı ise Tavus kuşu. Rengarenk yapısıyla insanların dikkatini üstüne çekmeyi başarıyor. O meşhur şovunu yapması için bir müddet bekledik ancak bize hiç pas vermedi.
😄

Our next stop was the camel section. The camel was eating like a bird of prey. After a few minutes he approached our section. As far as I understood from the camel's movements, he was expecting attention from us, but we could not get too close to him due to the rules.
Deer...
According to recent information, these lovely creatures are endangered. The biggest reason for this is that people are hunting them unconsciously. There are deer in many regions in our country. I hope people will become more aware and the number of these lovely creatures will increase.

Bir sonraki durağımız ise Devenin olduğu bölümdü. Deve de yırtıcı kuşlar gibi yemek yiyordu. Birkaç dakika sonra bizim olduğumuz kısma yaklaştı. Devenin hareketlerinden anladığım kadarıyla bizden ilgi bekliyordu ancak kurallar gereği kendisine çok fazla yaklaşamadık.
Geyikler...
Son dönemlerde edindiğim bilgilere göre bu sevimli canlıların nesli tehlike altında. Bunun en büyük nedeni ise insanların bilinçsizce avcılık yapmaları. Ülkemizde de birçok bölgede geyik bulunuyor. Umarım insanlar bilinçlenir ve bu sevimli canlıların sayıları artar.

We moved towards the biggest and most magnificent area of the garden. Ostriches, Zebras, Giraffes and many other creatures live in the same area. The ostriches are quite used to humans. They came right in front of us. When I saw these birds, I thought of a beautiful cartoon I watched when I was little, but I can't remember the name now 😄
Zebras and Giraffes usually hang out alone. I waited a lot for the giraffe to come close to us but unfortunately it didn't come.

Bahçenin en büyük ve görkemli alanına doğru hareket ettik. Deve kuşları, Zebralar, Zürafalar ve birçok canlı aynı alanda yaşamlarını sürdürüyorlar. Deve kuşları insanlara bayağı alışmış. Hemen önümüze kadar geldiler. Bu kuşları görünce aklıma küçükken izlediğim güzel bir çizgi film geldi ama ismini şuan hatırlayamadım. 😄
Zebralar ve Zürafalar ise genellikle tek takılıyorlar. Zürafanın yakınımıza gelmesini çok bekledim ama maalesef gelmedi.

Partridges were also the center of attention. I have seen the gray one many times, but this was the first time I came across the white one. It looks more like a chicken than a partridge. 😀
I tried many ways to hear their beautiful voices, but unfortunately I was not successful. 😅

Sesiyle ön plana çıkan keklikler de ilgi odağıydı. Gri olanı birçok kez gördüm ancak beyaz olana ilk defa burda rastladım. Keklikten çok tavuğa benziyor. 😀
O güzel seslerini duymak için birçok yol denedim ama maalesef başarılı olamadım.
😅

We did not forget to visit the Otter that lives alone at the far end of the lake. Although it looks a bit small in the photo, I guess it weighs at least four tons. It moves very slowly due to its weight. It even takes three steps and rests.

Gölün en uç kısmında yalnız yaşayan Su Samurunu ziyaret etmeyi unutmadık. Fotoğrafta biraz küçük görünse de tahminimce en az dört ton ağırlığında. Kilonun etkisiyle bayağı yavaş hareket ediyor. Hatta üç adım atıp dinleniyor.

I'm ending my zoo adventure with Kapibara.
Thanks to this visit, I had the chance to see many animals I had never seen before. Each of them has its own characteristics and beauty.
Thank you for reading,
See you soon.

Hayvanat bahçesi serüvenini Kapibara ile noktalıyorum.
Bu ziyaret sayesinde daha önce görmediğim birçok hayvanı görme şansım oldu. Her birinin ayrı ayrı özellikleri ve güzellikleri var.
Okuduğunuz için teşekkür ederim,
Görüşmek üzere.

Note; I made the Photo Collage from Canva App0
0
0.000
9 comments
avatar

En beğendiğim kekliklerin olduğu görsel oldu.
Herhalde kan çekiyor. 🤣🤣

0
0
0.000
avatar

Ahahaha 😄
Bizim oranın kekliklerine çok benzemiyor bobili

0
0
0.000
avatar

Kanka beni gerçekten Sasalı'ya gitmek için heveslendirdin. En kısa sürede Nisa ile buraya gitmeyi umuyorum 🙏🏽 Fotoğrafların gerçekten çok iyi, emeğine sağlık 👏🏻

0
0
0.000
avatar

Kanka bence en kısa zamanda gidin gerçekten harika bir yer.
Güzel yorumun için teşekkür ederim 🙂

0
0
0.000
avatar

Minik bir Afrika turu oldu. Teşekkürler. 😁

0
0
0.000
avatar

Aynen 😀
Biz teşekkür ederiz üstad

0
0
0.000
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

Congratulations @bilgin70! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You distributed more than 6000 upvotes.
Your next target is to reach 7000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Our Hive Power Delegations to the January PUM Winners
Feedback from the February Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge - January 2023 Winners List
The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000