YEREBATAN SARNICI/THE BASILICA CISTERN

Herkese merhaba;
Biliyorum,biliyorum çok uzun zamandır buraya uğramıyorum neden uğramadığımı yazımın en alt kısmında açıklayacağım ama ondan önce sizlere Yerebatan Sarnıcının yenilenmiş halini aktarmak istiyorum.

Hello everyone;
I know, I know I haven't been here for a long time, I'll explain why I haven't stopped by at the bottom of my article, but before that, I want to tell you the renovated version of the Basilica Cistern.

Sarnıcın içerisinde ters dönmüş bir medusa heykeli vardı ve belli bir derinlikte su birikintisi vardı. Yaz bitmeden ve ayağımdan geçirdiğim küçük cerrahi operasyonununda iyileşmesi ile birlikte tekrardan Sarnıcın yenilenmiş halini görmeye gittim.Ben yerebatan sarnıcına ilkokul zamanlarımda gitmiştim yanlış hatırlamıyorsam o zaman sadece belli bir yere kadar gidebiliyordunuz, içerisinin aydınlatması da gezebildiğimiz yere kadardı. Bu sarnıç şehrin su ihtiyacını karşılamak için yapılmış ama daha sonra tarihi bir yapıya dönüşmüş. Eskiden kayıklarla sarnıçta gezebiliyormuşsunuz hatta bir rivayete göre bir çift kayıkla birlikte sarnıcın içinde kayıp olmuş.

Inside the cistern was an inverted statue of medusa and there was a puddle of water at a certain depth. Before the end of the summer and with the recovery of the small surgery operation I had undergone on my foot, I went to see the renovated version of the Cistern again. I went to the Basilica Cistern when I was in primary school, and if I remember correctly, then you could only go to a certain place, and the lighting inside was as far as we could visit. This cistern was built to meet the water needs of the city, but later turned into a historical structure. In the past, you could travel around the cistern with boats, and according to a rumor, he disappeared inside the cistern with a pair of boats.

Sarnıcın sütunlarının bazılarında bulunan gözyaşı şekli o dönemde sarnıcın yapımında görev alan köleleri temsil ettiği söyleniyor.(1)

The tear shape found in some of the columns of the cistern is said to represent the slaves who took part in the construction of the cistern at that time.(1)

Sarnıcın yapımına 532 yılında başlanmış, 7000 kölenin çalışmasıyla birlikte 38 yılda da tamamlanmış.(1)

The construction of the cistern began in 532 and was completed in 38 years with the work of 7000 slaves. (1)

SARNICIN İÇERİSİNDEN BAZI RESİMLER

SOME PICTURES FROM INSIDE THE CISTERN

Şimdi yenilenmiş hali ile sarnıcın içerisinde yürüyebiliyorsunuz. Sarnıcın içerisinde ki su miktarını en aza indirmişler lakin kafama takılan bir soru var eskiden kayıkla gezilebilen bu suyu nasıl insanların yürüyebileceği seviyeye indirdiler?

Sarnıcın içerisinde suya atılmış bozuk paralar görebilirsiniz bu da eski zamanlardan gelen bir davranış. Dileğinizi dileyip suyun içine bozuk para atmak.

Now you can walk in the cistern in its renewed form. They minimized the amount of water in the cistern, but there is a question in my mind, how did they reduce this water, which used to be accessible by boat, to the level where people could walk?

Inside the cistern you can see coins thrown into the water, which is a behavior from ancient times. Wishing and throwing a coin into the water.

Uzun zamandır neden buraya yazmadığıma gelirsem de ayağımdan ufak bir cerrahi operasyon geçirdim bu yüzden evden dışarı çıkamadığım için yazacak bir konu bulamadım. Ayağım şu anda çok iyi umarım daha sık yazarım.

As for why I haven't written here for a long time, I had a small surgical operation on my foot, so I couldn't find a topic to write about because I couldn't leave the house. My foot is very good right now I hope I write more often.

  • Kaynak (1)
  • Source (1)

  • Fotoğraflar kendi çekimimdir.
  • The photos are my own shot.0
0
0.000
3 comments
avatar

Ayağınız için geçmiş olsun. Yerebatan Sarnıcı'na gelecek olursak da çocukluğumdan beri en çok dikkatimi çeken mimari yapı diyebilirim. Eski çağ mantığında düşünecek olursak sadece bir su sarnıcı ama bana çok görkemli geliyor 🌸.

0
0
0.000
avatar

Teşekkür ederim :) Sarnıc'ın iç dizaynından mıdır bilmem ama bana da eskiden beri çok ürkütücü gelirdi ama şimdi her tarafa gidilebilindiğinden dolayı o görkemli, ürkütücü havası pek kalmamış sanki.

0
0
0.000
avatar

Congratulations @browniegirl! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 3250 upvotes.
Your next target is to reach 3500 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

HiveBuzz World Cup Contest - Recap of Day 9
Hive Power Up Day - December 1st 2022
HiveBuzz World Cup Contest - Check your ranking
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000