Around The World: Challenge - #10/3 EVALUATION (vyhodnocení)

avatar


atw1.gif(Google translate from Czech)

Ještě že existuje možnost „virtuálně“ cestovat. Vzhledem k mé fyzické indispozici je to tak jediná možnost, jak se prostřednictvím vašich fotografií dostat do světa :-)
There is also the possibility to "virtually" travel. Due to my physical indisposition, this is the only way to reach the world through your photos :-)


Vítejte u vyhodnocení desátého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the evaluation of the tenth round of the photo contest for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Už nějakou dobu přemýšlím nad možností „přesunout“ domovské letiště společnosti ATW do Českých Budějovic. Je to zatím jen přemýšlení. Napadá mne ještě plno dalších možností, ale pokud dojde k nějaké změně, bude to asi až od nového ročníku soutěže. Zatím tedy ponechám věci tak, jak jsou :-).
For some time now I have been thinking about the possibility of "moving" the home airport of ATW to České Budějovice. It's just a thought for now. I can think of a lot of other possibilities, but if there is any change, it will probably only be from the new year of the competition. So for now I'll leave things as they are :-).


atw2.png

Jste připraveni na další virtuální let společnosti ATW po zajímavých místech naší planety?
Naši spolupracující fotografové (soutěžící) nás pozvali na šest míst.
Are you ready for ATW's next virtual flight around interesting places on our planet?
Our collaborating photographers (competitors) invited us to six locations.

Jak je posledních několik vyhodnocení zvykem, dáme si před odletem malou procházku okolím Prahy.
Prokopské Údolí jsme už viděli. Dnes se na údolí podíváme trochu z nadhledu. Jen @phortun a pár zasvěcených ví, že hlavní poklady se ukrývají na dně údoli :-). Třetí cena je jistě adekvátní odměna za pozvání :-)
As is the custom for the last few evaluations, we will take a short walk around Prague before departure.
We have already seen the Prokop Valley. Today we will look at the valley from a little perspective. Only @phortun and a few insiders know that the main treasures are hidden at the bottom of the valley :-). The third prize is certainly an adequate reward for the invitation :-)

phortun-10.jpg


Náš další „postup“ bude trochu chaotický ale vzhledem k takřka okamžitému přesunu z místa na místo, to snad vadit nebude :-)
Přeletíme nad Lužickými horami, kam nás pozval @softa. Nemohl se rozhodnout pro konkrétní místo na mezinárodní turistické trase E10, tak jsem za něj vybral pohled na Křížovou horu u Jiřetína pod Jedlovou. Druhá cena za to určitě stojí :-)
Our next "proceeding" will be a bit chaotic, but considering the almost immediate transfer from place to place, that will probably not be a problem :-)
We will fly over the Lusatian Mountains, where @softa invited us. He couldn't decide on a specific place on the international tourist route E10, so I chose for him a view of Křížová hora near Jiřetín pod Jedlova. The second prize is definitely worth it :-)

softa-10.jpeg


Zamíříme k východu a podíváme se na Moravskoslezské Beskydy. Někde tam dole právě podniká pěší tůru na nejvyšší vrchol, Lysou Horu, @zirky. Mohu jen doporučit. Je to zdravý pohyb v krásné přírodě a k tomu ještě další třetí cena :-)
We head to the east and look at the Moravian-Silesian Beskydy. Somewhere down there, @zirky is currently hiking to the highest peak, Lysa Hora. I can only recommend. It's healthy exercise in beautiful nature and there's also another third prize :-)

zirky-10.jpeg


Stočíme se k jihu. Cestou se zastavíme na Slovensku v Bratislavě.
Na promenádu kolem Dunaje nás pozval @timehacker. Vody řeky Dunaje jsou dravé a tak doporučuji prohlídku z bezpečné vzdálenosti. Třeba z restaurace UFO na Mostu SNP, která se snad(?) ještě otáčí a poskytuje tak 360° pohled na město. Autorovi vynesla promenáda další třetí cenu :-)
We turn south. On the way, we will stop in Bratislava, Slovakia.
@timehacker invited us to the promenade around the Danube. The waters of the Danube River are predatory, so I recommend a tour from a safe distance. For example, from the UFO restaurant on Most SNP, which perhaps(?) is still rotating and thus provides a 360° view of the city. The promenade won the author another third prize :-)

timehacker-10.jpg


Na další zastávce nás čeká vysoká dávka adrenalinu :-).
Komu z nás se už podařilo trávit noc na nejstarší poušti světa? Dnes to můžeme zažít alespoň virtuálně. Reálně zde byla @vcclothing, která nás pozvala na noční kemp do Sossusvlei v Namibii a dostala za to speciální cenu s právem postupu do soutěže o fotografii měsíce července :-)
A high dose of adrenaline awaits us at the next stop :-).
Who among us has managed to spend a night in the world's oldest desert? Today we can at least experience it virtually. Actually, there was @vcclothing who invited us to a night camp in Sossusvlei in Namibia and got a special prize for it with the right to advance to the competition for the photo of the month in July :-)

vcclothing-10.jpg


Čeká nás dnešní poslední zastávka. Nejspíš zde ukončíme let a příští výlet začneme z Austrálie :-).
Svěříme se do péče @new.things, který nás provede po Chichester Canal v Clevelandu ve státě Queensland. První cena mu budiž odměnou za pozvání :-)
Today's last stop awaits us. We will probably end the flight here and start the next trip from Australia :-).
We entrust ourselves to @new.things who will guide us along the Chichester Canal in Cleveland, Queensland. Let the first prize be his reward for the invitation :-)

new.things-10.jpg

atw2.png

Máme za sebou další výlet s firmou ATW.
Zbývá už jen rozdat ceny za vítězné fotografie,
We have another trip with ATW.
All that remains is to give away the prizes for the winning photos,


Snímek z 2022-07-24 13-33-19.png
Snímek z 2022-07-24 13-37-59.png

poděkovat autorům fotografií za pozvání na zajímavá místa, pogratulovat vítězům a také poděkovat porotě:
thank the authors of the photos for inviting them to interesting places, congratulate the winners and also thank the jury:


@xlisto, @bodie7, @pavelsku, @zirky, @jjprac, @godfish, @jedenjenda

za hlasování a přípravu „itineráře“ výletu :-)
for voting and preparing the "itinerary" of the trip :-)


atw.png

Máte zájem o tuto soutěž, ze které ještě nikdo neodešel bez odměny?
V tom případě klikněte na konci článku na logo (gif) soutěže a přečtěte si pravidla pro účast na soutěži :-).
Are you interested in this competition, from which no one has left without a reward?
In that case, click on the logo (gif) of the competition at the end of the article and read the rules for participating in the competition :-).


atw.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká a Slovenská komunita na Hive

atw2.png
#aroundtheworld

Poznámka:
Uvedené fotografie jsou vlastnictvím hodnocených autorů.
Note:
These photos are the property of the rated authors.


0
0
0.000
22 comments
avatar

!LUV seeing all the photos from all around world. Thanks for organising and the rewards. makes me want to get out there more.
!ALIVE

0
0
0.000
avatar

Next time we "start" from Queensland, so I expect something "great" :-)

0
0
0.000
avatar

Ďakujem :)

!WINE

0
0
0.000