Around The World: Challenge - #11/3 EVALUATION (vyhodnocení)

avatar


atw1.gif(Google translate from Czech)

Co máte takhle v neděli na práci? Nic? Tak v tom případě vás zvu na další výlet s firmou ATW :-)
What do you have to do on a Sunday like this? Nothing? In that case, I invite you to the next trip with the company ATW :-)


Vítám vás u vyhodnocení jedenáctého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the evaluation of the eleventh round of the photo contest for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Jak si jistě vzpomínáte, při posledním výletu jsme ponechali náš speciál na východním pobřeží Austrálie. Jak jsem doufal, naši místní spolupracovníci byli opět pilní, takže náš dnešní výlet odstartujeme právě odtud.
As you may recall, we left our special on the east coast of Australia on our last trip. As I had hoped, our local associates were busy again, so we will start our trip today from here.

atw2.png

Začneme jižně od Brisbane nedaleko Golden Coast, kam nás na pláž Kirra pozvala @vcclothing, abychom si užili jízdy ve vlnách a pokochali se pohledem na výškové budovy v Golden Coast.
We start south of Brisbane near the Golden Coast at Kirra Beach where @vcclothing invited us to enjoy riding the waves and admiring the view of the Golden Coast high rise buildings.

vcclothing-11.jpg


Po hrátkách ve vlnách se přesuneme na ostrov King Island. Musíme si však dát pozor na správné načasování. Budeme k tomu potřebovat buď znalosti místních poměrů nebo tabulku odlivu a přílivu, jak nám ji, ke své soutěžní fotografii, poskytl @new.things
After playing in the waves, we will move to King Island. However, we have to be careful about the timing. For this we will need either knowledge of local conditions or a tide table, as provided by @new.things for his competition photo

new.things-11a.jpeg

Jen tak si budeme moci vychutnat procházku po mořském dně a nemuset se obávat, že nás příliv zastihne daleko od bezpečného pobřeží. A opatrně. Pohybujeme se totiž po přírodní rezervaci.
Fotografie získala pro svého autora druhou cenu.
Only then will we be able to enjoy a walk on the seabed and not have to worry that the tide will catch us far from the safe coast. And carefully. We are moving through a nature reserve.
The photo won second prize for its author.

new.things-11.jpg


Opustíme Austrálii, abychom se přesunuli do státu Myanmar, kam nás opět pozval @tommyl33. Navštívil u jezera Inle kmen Kayan, kde mu místní tkadleny ochotně předvedly své umění a také zvláštní ozdoby krku. Tyto mosazné kroužky jsou velmi těžké a jejich nositelkám deformují hrudní koš, což zdánlivě vyvolává dojem „dlouhého“ krku. Fotografie obdržela první cenu.
We will leave Australia to move to the state of Myanmar, where we have been invited again by @tommyl33. He visited the Kayan tribe at Inle Lake, where local weavers willingly demonstrated their art and also special neck ornaments. These brass rings are very heavy and distort the ribcage of the wearer, giving the appearance of a "long" neck. The photo received first prize.

tommyl33-11.jpg


Opouštíme exotické kraje a vracíme se do Evropy.
První zastávku v Evropě uděláme v Srbsku. Navštívíme klášter Manasija nedaleko města Despotovac. Do tohoto zajímavého, opevněného kláštera nás pozvala @suzana72 a její fotografie obdržela speciální cenu s právem účasti v soutěži o fotografii měsíce.
We are leaving exotic lands and returning to Europe.
We will make our first stop in Europe in Serbia. We will visit the Manasija monastery near the town of Despotovac. We were invited to this interesting, fortified monastery by @suzana72 and her photo received a special prize with the right to participate in the photo of the month competition.

suzana72-11.jpeg


Aby nebylo historických budov na naší cestě málo, mám pro vás pozvánku od @timehacker k návštěvě Prezidentského paláce v Bratislavě. Podle autora fotografie, která obdržela jednu ze dvou třetích cen, se prý Slovenští prezidenti museli uskromnit a přestěhovat se z Bratislavského hradu do tohoto paláce :-)
So that there are not enough historical buildings on our way, I have an invitation for you from @timehacker to visit the Presidential Palace in Bratislava. According to the author of the photo, which received one of the two third prizes, Slovak presidents had to humble themselves and move from Bratislava Castle to this palace :-)

timehacker-11.jpeg


Vracíme se na domovské letiště v Praze.
Dovolíme si „zakázaný“ průlet nad řekou Vltavou abychom si užili pohled, který nám nabídl na své fotografii @krakonos. Vpravo Vyšehrad, vlevo Císařská louka, na horizontu panorama Pražského hradu.
We are returning to our home airport in Prague.
We will allow ourselves a "forbidden" flight over the Vltava River to enjoy the view that @krakonos offered us in his photo. Vyšehrad on the right, Císařská louka on the left, the panorama of Prague Castle on the horizon.

krakonos-11.jpg


Poslední zastávku musíme vykonat pěšky. Jinak bychom si nemohli pořádně prohlédnout ikonickou stavební památku, Katedrálu sv. Víta a sv. Václava na Pražském hradě, kam nás pozval @phortun. Jeho fotografie obdržela další třetí cenu.
We have to make the last stop on foot. Otherwise, we would not be able to properly view the iconic building monument, the Cathedral of St. Vitus and St. Wenceslavs at Prague Castle, where @phortun invited us. His photo received another third prize.

phortun-11.jpeg

atw2.png

Máme za sebou další výlet s firmou ATW.
Zbývá už jen rozdat ceny za vítězné fotografie,
We have another trip with ATW.
All that remains is to give away the prizes for the winning photos,


Snímek z 2022-07-31 11-25-11.png
Snímek z 2022-07-31 11-27-47.png

poděkovat autorům fotografií za pozvání na zajímavá místa, pogratulovat vítězům a také poděkovat porotě:
thank the authors of the photos for inviting them to interesting places, congratulate the winners and also thank the jury:

@xlisto, @bodie7, @zirky, @jjprac, @phortun, @jedenjenda, @hairyfairy

za hlasování a přípravu „itineráře“ výletu :-)
for voting and preparing the "itinerary" of the trip :-)


atw2.png

Máte zájem o tuto soutěž, ze které ještě nikdo neodešel bez odměny?
V tom případě klikněte na konci článku na logo (gif) soutěže a přečtěte si pravidla pro účast na soutěži :-).
Are you interested in this competition, from which no one has left without a reward?
In that case, click on the logo (gif) of the competition at the end of the article and read the rules for participating in the competition :-).


atw.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká a Slovenská komunita na Hive

atw2.png
#aroundtheworld

Poznámka:
Uvedené fotografie jsou vlastnictvím hodnocených autorů.
Note:
These photos are the property of the rated authors.


0
0
0.000
25 comments
avatar

Thank you very much for choosing my work @bucipuci 🥰

Congraulations to the others winners @tommyl33 @new.things @phortun and @timehacker
🌸🤗

0
0
0.000
avatar

Awesome picture @suzana72 , i wish to visit this kind of place in future. Congratulations ;). !PIZZA

0
0
0.000
avatar

Thank you very much @tommyl33 🤗

I hope you will visit this wonderful place soon...🥰

Thanks a lot 🌸

0
0
0.000
avatar

Thanks so much for hosting , it feeling good to be list in one of the winner . Congratulations to all winner. !PIZZA

0
0
0.000
avatar

Great photos and exotic places deserve a reward :-)

0
0
0.000
avatar

Great photos of lots of places I have never seen or heard about! Thanks for sharing everyone.
!LUV
!LOL
!PIZZA

0
0
0.000
avatar

That's what this contest is about. To "see" the world through competition photos and get to know new places :-)

0
0
0.000
avatar

Pekné fotky sa tu zišli. Ďakujem za ocenenie :)

!WINE

0
0
0.000
avatar

Jo, konkurence tu bývá velká :-)
NZ :-)

0
0
0.000