Around The World: Challenge - #12/3

avatar


atw1.gif(Google translate from Czech)

Tak si tady sedím a prohlížím si fotografie, které jste zaslali do právě uzavřeného kola soutěže.
Je to opět pěkná „úroda“ :-)
So I'm sitting here looking at the photos you sent in the just closed round of the competition.
It's a nice "harvest" again :-)


Vítám vás u vyhlášení dvanáctého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the announcement of the twelfth round of the photo contest for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Už přemýšlím nad tím, jak zorganizovat nedělní výlet s firmou ATW :-). Samozřejmě musí nejdřív proběhnout vyhodnocení na českém diskordu.
Tuhle „práci“ však svěřím „odborné“ porotě.
I'm already thinking about how to organize a Sunday trip with the company ATW :-). Of course, an evaluation must first take place on the Czech discord.
However, I will entrust this "work" to an "expert" jury.

atw2.png

Teď je čas, aby jste se pustili do práce vy. Ano, bez vašich fotografií bychom nemohli cestovat po světě.

Staňte se tedy opět spolupracujícími fotografy. Porozhlédněte se kolem sebe, udělejte fotografie z vašeho okolí nebo místa vaší dovolené (výletu) a pozvěte nás na prohlídku :-).

Nechci to samozřejmě zadarmo. Pokud dodržíte pravidla soutěže, je jisté, že vás nějaká částka odměny za spolupráci nemine :-).
Now it's time for you to get to work. Yes, we couldn't travel the world without your photos.

So become collaborative photographers again. Look around you, take photos of your surroundings or the place of your vacation (trip) and invite us for a tour :-).

Of course I don't want it for free. If you follow the rules of the competition, it is certain that you will not miss some amount of the reward for cooperation :-).


atw.png
Rules.

 • use the #aroundtheworld tag only on a single competition photo article
 • iinsert the link to the article with the competition photo in the comments section of this article!
 • The competition photo must (!) be your own and have in the caption where it was taken
 • Only one photo from each competitor will be included in the competition
 • If your article contains more than one photo, please tag (eg "this is a contest photo") the photo you want to place in the contest
 • Only photos showing places in your area or places from your holiday have a chance to choose
  (kitchens or gardens are interesting but not for this competition)


Selection of winners.
I will ask you for active cooperation.
Your competition photos will be placed on the discord of the Czech community on a special channel #around-the-world-by-bucipuci on Saturday morning.
By connecting to the discord and inserting a "voting emoji" under the photo you selected, you will help me choose the winner. Before each "vote" I will determine how many "votes" you can give
I will evaluate the competition round on Sunday evening based on your votes under the competition photos

Note:
do not include links to competition photos in the #around-the-world-by-bucipuci channel! This channel will only be used for voting !!!Prizes for the winners.

First prize ... 1.5 HBD
Second prize ... 1 HBD
Third prize ... 0.6 HBD

If your contest photo is part of the daily report for ACTIFIT, I will add the following prices:

First prize ... 100 AFIT
Second prize ... 60 AFIT
Third prize ... 40 AFIT

I will appreciate everyone who participates in the competition.


Pravidla.

 • použít značku #aroundtheworld pouze na jediném článku se soutěžní fotografií
 • vložit odkaz na článek se soutěžní fotografií do sekce komentářů k tomuto článku!
 • soutěžní fotografie musí(!) být vaše vlastní a mít v popisku kde byla pořízena
 • do soutěže bude zařazena jen jedna fotografie od každého soutěžícího
 • pokud bude váš článek obsahovat více fotografií, označte slovy (např. „toto je fotografie do soutěže“) fotografii, kterou chcete umístit do soutěže
 • šanci na výběr mají jen fotografie zobrazující místa ve vašem okolí nebo místa z vaši dovolené
  (kuchyně nebo zahrádky jsou zajímavé ale ne pro tuto soutěž)


Výběr výherců.
Požádám vás o aktivní spolupráci.
Vaše soutěžní fotografie budou v sobotu dopoledne umístěny na discordu České komunity ve speciálním kanále #around-the-world-by-bucipuci
Připojením na diskord a vložením „hlasujícího emoji“ pod vámi vybranou fotografii mi pomůžete vybrat vítěze. Před každým „hlasováním“ určím, kolik můžete rozdat „hlasů“
Vyhodnocení soutěžního kola provedu v neděli večer na základě vašich hlasů pod soutěžními fotografiemi

Poznámka:
do kanálu #around-the-world-by-bucipuci nevkládejte odkazy na soutěžní fotografie! Tento kanál bude sloužit pouze pro hlasování!!!

Žádám tímto členy české komunity o aktivní účast na hlasování :-)


Ceny pro vítěze.

První cena ... 1.5 HBD
Druhé cena ... 1 HBD
Třetí cena ... 0.6 HBD

Pokud je vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro ACTIFIT, přidám ještě tyto ceny:

První cena ... 100 AFIT
Druhá cena ... 60 AFIT
Třetí cena ... 40 AFIT

Ocením každého, kdo se soutěže zúčastní.Pokud jste dočetli až sem, tak vás musím pochválit. Pravidla znáte. Je na vás, jestli se jimi budete řídit. Upozorňuji však, že nedodržení pravidel je stejné, jako by jste se soutěže vůbec nezúčastnili.
If you have read this far, I must praise you. You know the rules. It's up to you to follow them. However, please note that non-compliance is the same as if you did not participate in the competition at all.


atw.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká a Slovenská komunita na Hive

atw2.png

Tradiční poznámka na závěr:
Toto kolo soutěže se uzavře 5.8.2022 ve 20:00 SEČ
Traditional note at the end:
This round of the competition will close on 08/05/2022 at 20:00 CET


0
0
0.000
12 comments
avatar

My entry to this weeks competition, looks like I am the lucky first one in !LOL
https://ecency.com/hive-193552/@new.things/actifit-new-things-20220803t092724594z

0
0
0.000
avatar

It will still "start up" :-)
Thanks for the link.

0
0
0.000