Around The World: Challenge - #13/3

avatar
(Edited)


atw1.gif(Google translate from Czech)

Doufám, že vás nevyděsí třináctka :-). Je to jen číslo a pokud s ním má někdo problém, měl by si trochu „vyčistit“ hlavu :-).
I hope you are not scared of thirteen :-). It's just a number and if anyone has a problem with it, they should "clear" their head a bit :-).


Vítejte u vyhlášení třináctého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the announcement of the thirteenth round of the photo contest for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭A hlavu, respektive myšlenky, si nejlépe pročistíte pobytem venku a trochou soustředění na nalezení vhodné kompozice pro soutěžní fotografie.

Právě vaše fotografie dělají tuto soutěž zajímavou. Myslím, že „výlety“, které pořádá ATW při vyhlášení vítězů, jsou inspirací na výlet (dovolenou) pro mnoho čtenářů.

Máte tedy opět šanci stát se spolupracujícími fotografy a ukázat ostatním uživatelům zajímavá místa z vašeho okolí nebo dovolené.

Přečtěte si pravidla a pusťte se do soutěžení :-).
And the best way to clear your head, or rather your thoughts, is to be outside and concentrate a little on finding a suitable composition for the competition photos.

It is your photos that make this contest interesting. I think the "trips" that ATW organizes when the winners are announced are trip (vacation) inspiration for many readers.

So you once again have the chance to become collaborating photographers and show other users interesting places from your surroundings or on vacation.

Read the rules and start competing :-).


atw2.png
Rules.

 • use the #aroundtheworld tag only on a single competition photo article
 • iinsert the link to the article with the competition photo in the comments section of this article!
 • The competition photo must (!) be your own and have in the caption where it was taken
 • Only one photo from each competitor will be included in the competition
 • If your article contains more than one photo, please tag (eg "this is a contest photo") the photo you want to place in the contest
 • Only photos showing places in your area or places from your holiday have a chance to choose
  (kitchens or gardens are interesting but not for this competition)


Selection of winners.
I will ask you for active cooperation.
Your competition photos will be placed on the discord of the Czech community on a special channel #around-the-world-by-bucipuci on Saturday morning.
By connecting to the discord and inserting a "voting emoji" under the photo you selected, you will help me choose the winner. Before each "vote" I will determine how many "votes" you can give
I will evaluate the competition round on Sunday evening based on your votes under the competition photos

Note:
do not include links to competition photos in the #around-the-world-by-bucipuci channel! This channel will only be used for voting !!!Prizes for the winners.

First prize ... 1.5 HBD
Second prize ... 1 HBD
Third prize ... 0.6 HBD

If your contest photo is part of the daily report for ACTIFIT, I will add the following prices:

First prize ... 100 AFIT
Second prize ... 60 AFIT
Third prize ... 40 AFIT

I will appreciate everyone who participates in the competition.


Pravidla.

 • použít značku #aroundtheworld pouze na jediném článku se soutěžní fotografií
 • vložit odkaz na článek se soutěžní fotografií do sekce komentářů k tomuto článku!
 • soutěžní fotografie musí(!) být vaše vlastní a mít v popisku kde byla pořízena
 • do soutěže bude zařazena jen jedna fotografie od každého soutěžícího
 • pokud bude váš článek obsahovat více fotografií, označte slovy (např. „toto je fotografie do soutěže“) fotografii, kterou chcete umístit do soutěže
 • šanci na výběr mají jen fotografie zobrazující místa ve vašem okolí nebo místa z vaši dovolené
  (kuchyně nebo zahrádky jsou zajímavé ale ne pro tuto soutěž)


Výběr výherců.
Požádám vás o aktivní spolupráci.
Vaše soutěžní fotografie budou v sobotu dopoledne umístěny na discordu České komunity ve speciálním kanále #around-the-world-by-bucipuci
Připojením na diskord a vložením „hlasujícího emoji“ pod vámi vybranou fotografii mi pomůžete vybrat vítěze. Před každým „hlasováním“ určím, kolik můžete rozdat „hlasů“
Vyhodnocení soutěžního kola provedu v neděli večer na základě vašich hlasů pod soutěžními fotografiemi

Poznámka:
do kanálu #around-the-world-by-bucipuci nevkládejte odkazy na soutěžní fotografie! Tento kanál bude sloužit pouze pro hlasování!!!

Žádám tímto členy české komunity o aktivní účast na hlasování :-)


Ceny pro vítěze.

První cena ... 1.5 HBD
Druhé cena ... 1 HBD
Třetí cena ... 0.6 HBD

Pokud je vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro ACTIFIT, přidám ještě tyto ceny:

První cena ... 100 AFIT
Druhá cena ... 60 AFIT
Třetí cena ... 40 AFIT

Ocením každého, kdo se soutěže zúčastní.


atw2.png

Pokud jste dočetli až sem, tak vás musím pochválit. Pravidla znáte. Je na vás, jestli se jimi budete řídit. Upozorňuji však, že nedodržení pravidel je stejné, jako by jste se soutěže vůbec nezúčastnili.
If you have read this far, I must praise you. You know the rules. It's up to you to follow them. However, please note that non-compliance is the same as if you did not participate in the competition at all.


atw.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká a Slovenská komunita na Hive

atw2.png

Tradiční poznámka na závěr:
Toto kolo soutěže se uzavře 12.8.2022 ve 20:00 SEČ
Traditional note at the end:
This round of the competition will close on 12/05/2022 at 20:00 CET


0
0
0.000
23 comments
avatar

A bug has crept in!
The end of this round is 8/12/2022!!!

Vloudila se chyba!
Konec tohoto kola je 12.8.2022!!!

0
0
0.000
avatar

Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov
https://waivio.nyc3.digitaloceanspaces.com/1660118578_760f0f8c-c1bd-4b2d-aaca-fe4a2737c763
Mariansky areal, pohlad na križ a podium

0
0
0.000
avatar

Teď je to v pořádku a jsi v soutěži :-)
Díky za odkaz

0
0
0.000
avatar
(Edited)

Ďakujem, do hive prispievam cez waivio tuto som mierne dezorientovany :-) @pavelsku tvoje talianske alpy to je ina liga. super foto :-)

0
0
0.000
avatar

To je v pohodě. WAIVIO zase neznám já :-).

0
0
0.000
avatar

Tak já tedy zkusím zapojit svoji fotku do soutěže ;) Půjde tedy o tu předposlední s útesy, která byla pořízena na Mirador del Balcón na Gran Canaria: https://peakd.com/hive-163772/@itsmikyhere/the-best-of-gran-canaria-in-3-days

0
0
0.000
avatar

Díky za odkaz.
Vítej mezi "spolupracovníky" ATW :-)

0
0
0.000
avatar

Děkuji! Teď už se mě dost možná nezbavíte :D

0
0
0.000
avatar

To vůbec nevadí. Vítám každou fotku ze světa :-)

0
0
0.000