Around The World: Challenge - #20/3

avatar
(Edited)

atw1.gif(Google translate from Czech)

Tak nám, nejen podle kalendáře, začal podzim. Jsem zvědav, jak se to projeví na vašich soutěžních fotografiích :-).
That's how autumn started for us, not only according to the calendar. I'm curious to see how it will be reflected in your competition photos :-).


Vítejte u vyhlášení dvacátého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the announcement of the twentieth round of the photo contest for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Také začne rapidně ubývat denního světla a budete tak mít méně času na pořízení „ostrých“ fotografií. Snad to nebude na škodu.
Budete však moci dělat večerní a noční snímky bez toho, aby jste museli dlouho čekat, než zapadne slunce :-).

Jednu takovou večerní fotografii mám na úvod. Schválně, jestli poznáte, z kterého města to je :-).
Also, the daylight starts to decrease rapidly and you will have less time to take "sharp" photos. Hopefully it won't hurt.
However, you will be able to take evening and night pictures without having to wait a long time for the sun to set :-).

I have one such evening photograph as an introduction. Please, if you know which city it is from :-).


IMG_20220923_200254.jpg

Tak pilně foťte, posílejte fotografie do soutěže a nezapomeňte na pravidla :-).
So take pictures diligently, send photos to the competition and don't forget the rules :-).

atw2.png
Rules.

 • use the #aroundtheworld tag only on a single competition photo article
 • iinsert the link to the article with the competition photo in the comments section of this article!
 • The competition photo must (!) be your own and have in the caption where it was taken
 • Only one photo from each competitor will be included in the competition
 • If your article contains more than one photo, please tag (eg "this is a contest photo") the photo you want to place in the contest
 • Only photos showing places in your area or places from your holiday have a chance to choose
  (kitchens or gardens are interesting but not for this competition)


Selection of winners.
I will ask you for active cooperation.
Your competition photos will be placed on the discord of the Czech community on a special channel #around-the-world-by-bucipuci on Saturday morning.
By connecting to the discord and inserting a "voting emoji" under the photo you selected, you will help me choose the winner. Before each "vote" I will determine how many "votes" you can give
I will evaluate the competition round on Sunday evening based on your votes under the competition photos

Note:
do not include links to competition photos in the #around-the-world-by-bucipuci channel! This channel will only be used for voting !!!Prizes for the winners.

First prize ... 1.5 HBD
Second prize ... 1 HBD
Third prize ... 0.6 HBD

If your contest photo is part of the daily report for ACTIFIT, I will add the following prices:

First prize ... 100 AFIT
Second prize ... 60 AFIT
Third prize ... 40 AFIT

I will appreciate everyone who participates in the competition.


Pravidla.

 • použít značku #aroundtheworld pouze na jediném článku se soutěžní fotografií
 • vložit odkaz na článek se soutěžní fotografií do sekce komentářů k tomuto článku!
 • soutěžní fotografie musí(!) být vaše vlastní a mít v popisku kde byla pořízena
 • do soutěže bude zařazena jen jedna fotografie od každého soutěžícího
 • pokud bude váš článek obsahovat více fotografií, označte slovy (např. „toto je fotografie do soutěže“) fotografii, kterou chcete umístit do soutěže
 • šanci na výběr mají jen fotografie zobrazující místa ve vašem okolí nebo místa z vaši dovolené
  (kuchyně nebo zahrádky jsou zajímavé ale ne pro tuto soutěž)


Výběr výherců.
Požádám vás o aktivní spolupráci.
Vaše soutěžní fotografie budou v sobotu dopoledne umístěny na discordu České komunity ve speciálním kanále #around-the-world-by-bucipuci
Připojením na diskord a vložením „hlasujícího emoji“ pod vámi vybranou fotografii mi pomůžete vybrat vítěze. Před každým „hlasováním“ určím, kolik můžete rozdat „hlasů“
Vyhodnocení soutěžního kola provedu v neděli večer na základě vašich hlasů pod soutěžními fotografiemi

Poznámka:
do kanálu #around-the-world-by-bucipuci nevkládejte odkazy na soutěžní fotografie! Tento kanál bude sloužit pouze pro hlasování!!!

Žádám tímto členy české komunity o aktivní účast na hlasování :-)


Ceny pro vítěze.

První cena ... 1.5 HBD
Druhé cena ... 1 HBD
Třetí cena ... 0.6 HBD

Pokud je vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro ACTIFIT, přidám ještě tyto ceny:

První cena ... 100 AFIT
Druhá cena ... 60 AFIT
Třetí cena ... 40 AFIT

Ocením každého, kdo se soutěže zúčastní.

atw2.png

Pokud jste dočetli až sem, tak vás musím pochválit. Pravidla znáte. Je na vás, jestli se jimi budete řídit. Upozorňuji však, že nedodržení pravidel je stejné, jako by jste se soutěže vůbec nezúčastnili.
If you have read this far, I must praise you. You know the rules. It's up to you to follow them. However, please note that non-compliance is the same as if you did not participate in the competition at all.


atw.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká a Slovenská komunita na Hive

atw2.png

Tradiční poznámka na závěr:
Toto kolo soutěže se uzavře 30.9..2022 ve 20:00 SEČ
Traditional note at the end:
This round of the competition will close on 2022/09/30 at 20:00 CET0
0
0.000
27 comments
avatar

Tady je to jako u nás v Krumlově 😀😀

Vždycky si vzpomenu na tuto větu z filmu Slunce, Seno... Jak se doktor Kája rozplývá po vystoupení z autobusu.

0
0
0.000
avatar

:-D
Je otázka, který Krumlov mínil. Já znám dva (taky parodie, ale na Švejka :-) ).

0
0
0.000
avatar

Opět netradičně video
https://peakd.com/hive-181335/@zirky/azmvohbq

A k tomu foto navrh.

IMG_20220924_105244.jpg

0
0
0.000
avatar

Netušil jsem, že je to tak velké.
Díky za odkaz

0
0
0.000
avatar

Snad ti těmi videi neničím tvůj formát.
Je to tam docela velké. HELF to sice není ale je to tam fajn

0
0
0.000
avatar

Video je ve tvém článku, takže "nevadí" :-)

Každý hrad má něco do sebe :-)

0
0
0.000
avatar

https://ecency.com/hive-193552/@new.things/actifit-new-things-20220925t080815980z
My entry into this weeks challenge and I hope everyone had a good weekend 😊.
!ALIVE

0
0
0.000
avatar

There are not many sunny days here in the Czech Republic. We have autumn :-).
Thanks for the link.

0
0
0.000
avatar

This is my entry for this round :
LINK HERE

IMG_3927.jpg

0
0
0.000
avatar

Thanks for your link.
A short stop in the tropics, on a Sunday trip, won't hurt :-)

0
0
0.000