Around The World: Challenge - #8/3 EVALUATION (vyhodnocení)

avatar


atw1.gif(Google translate from Czech)

Dnes nás čeká hodně dlouhý virtuální let se společností ATW. Budeme mít trochu napilno, protože nás čeká jedenáct zajímavých míst v celém světě :-)
Today we have a very long virtual flight with ATW. We will be a bit busy, because eleven interesting places around the world are waiting for us :-)


Vítám vás u vyhodnocení osmého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the evaluation of the eighth round of the photo contest for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Než opustíme našim speciálem domovské letiště v Praze, dovolím si vás pozvat na malou procházku údolím Tiché Šárky, pár kilometrů od centra Prahy. Toto místo nám zprostředkoval @phortun a za pozvánku získal jednu ze dvou prvních cen.
Before we leave our home airport in Prague with our special vehicle, I would like to invite you for a little walk through the Tichá Šárka valley, a few kilometers from the center of Prague. This place was arranged for us by @phortun and won one of the two first prizes for the invite.


phortun-8.jpg


Náš speciál je připraven k odletu.
Zamíříme na západ. Využijeme pozvání od @cezary-io a podíváme se na „spojení“ pozemní a vzdušné trasy v londýnské čtvrti Hounslow West. Cesty ke slunci obdržely speciální cenu
Our special is ready for departure.
We head west. We'll take advantage of @cezary-io's invitation to look at the 'connection' of land and air routes in the London Borough of Hounslow West. Journeys to the Sun received a special prize


cezary-io-8.jpeg


Přeletíme půlku světa, abychom se dostali do Austrálie, kde nás čekají dvě zastávky.
První zastávka je v oblasti Toowoomba nedaleko Brisbane, kam nás pozval @new.things. Čeká nás panoramatický výhled z Table Top Mountain na další vrcholky a zároveň je to druhá cena udělená porotou :-)
We fly halfway around the world to get to Australia, where we have two stops.
The first stop is in the Toowoomba area near Brisbane, where we were invited by @new.things. A panoramic view from Table Top Mountain to other peaks awaits us, and at the same time it is the second prize awarded by the jury :-)


new.things-8.jpg


Další zastávkou v Austrálii je O‘reillys ve státě Queensland, na cestě do hor, kam nás pozvala @vcclothing
The next stop in Australia is O'reillys in the state of Queensland, on the way to the mountains, where we were invited by @vcclothing


vcclothing-8.jpg


Opustíme Austrálii a přeletíme na Filipíny. @masterzarlyn28 nás pozval na panoramatický výhled na horu Cordillera nedaleko města Baguio
We will leave Australia and fly to the Philippines. @masterzarlyn28 invited us to a panoramic view of the Cordillera mountain near Baguio City


masterzarlyn28-8.jpeg


Z Filipín je to jen kousek do státu Myanmar. @tommyl33 nás pozval nahlédnout na život obyvatel kolem jezera Inle. Tato fotografie získala pro autora druhou první cenu.
From the Philippines, it is only a short distance to the state of Myanmar. @tommyl33 invited us to look into the life of the residents around Inle Lake. This photo won the author's second first prize.


tommyl33-8.png


Pomalu se vracíme zpět do Evropy. Cestou se zastavíme na ostrově Malta, kam nás pozval @godfish.
. Konkrétní místo je zátoka sv. Pavla
We are slowly returning to Europe. On the way, we will stop at the island of Malta, where we were invited by @godfish.
The specific place is the bay of St. Paul


godfish-8.jpeg


Zamíříme zpět do České republiky.
Přeletíme nad Vrbickým jezerem u Bohumína a „zamáváme“ @zirky, který se tam někde dole koupe :-)
We are heading back to the Czech Republic.
We fly over the Vrbické lake near Bohumín and "wave" to @zirky, who is bathing somewhere down there :-)


zirky-8.jpeg


Cestou ku Praze můžeme zamávat i na @sione, který si vykračoval k Olomouci kolem řeky Moravy
On the way to Prague, we can also wave at @sione, who was walking towards Olomouc along the Morava River


sione-8.jpeg


Ještě přeletíme nad náměstím v Jičíně. Jestli tam je i Rumcajs, Manka a Cipísek to netuším, ale určitě tam byl @krakonos :-)
We will fly over the square in Jičín. I have no idea if Rumcajs, Manka and Cipísek are also there, but @krakonos was definitely there :-)


krakonos-8.jpeg


Přistaneme opět na letišti v Praze.
Ještě se projdeme na noční Staroměstské náměstí, kam nás pozval k orloji @petrvl aby získal třetí cenu
We will land again at the airport in Prague.
We will still walk to the night Staroměstské náměstí, where @petrvl invited us to the astronomical clock to win the third prize


petrvl-8.jpeg

atw2.png

Máme za sebou další výlet s firmou ATW.
Zbývá už jen rozdat ceny za vítězné fotografie,
We have another trip with ATW.
All that remains is to give away the prizes for the winning photos,


Snímek z 2022-07-10 18-29-39.png
Snímek z 2022-07-10 18-40-35.png

poděkovat autorům fotografií za pozvání na zajímavá místa, pogratulovat vítězům a také poděkovat porotě:
thank the authors of the photos for inviting them to interesting places, congratulate the winners and also thank the jury:

@loulou1987, @jjprac, @xlisto, @bodie7, @hairyfairy, @pavelsku, @zirky, @petrvl

za hlasování a přípravu „itineráře“ výletu :-)
for voting and preparing the "itinerary" of the trip :-)


atw2.png

Máte zájem o tuto soutěž, ze které ještě nikdo neodešel bez odměny?
V tom případě klikněte na konci článku na logo (gif) soutěže a přečtěte si pravidla pro účast na soutěži :-).
Are you interested in this competition, from which no one has left without a reward?
In that case, click on the logo (gif) of the competition at the end of the article and read the rules for participating in the competition :-).


atw.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká a Slovenská komunita na Hive

atw2.png
#aroundtheworld

Poznámka:
Uvedené fotografie jsou vlastnictvím hodnocených autorů.
Note:
These photos are the property of the rated authors.


0
0
0.000
14 comments
avatar

Congratulations to all winner :). Thanks for listing my entry as winner picture. !PIZZA

0
0
0.000
avatar

Interesting places are always appreciated :-)

0
0
0.000
avatar

Díky za cenu útěchy, díky za pořádání soutěže!

0
0
0.000
avatar

Nemusí pršet, stačí když kape :-)

0
0
0.000
avatar

Thank you for the mention 😊
Great shots everyone!

0
0
0.000
avatar

I look forward to more interesting photos :-)

0
0
0.000