Around The World: Photo of the month of July (fotografie měsíce července)

avatar


atw1.gif(Google translate from Czech)

Druhý den nového měsíce. To je nejvyšší čas vyhlásit dodatkovou soutěž o fotografii měsíce.
The second day of the new month. It's high time to announce an additional photo of the month contest.


Vítejte u vyhlášení doplňkové soutěže o fotografii měsíce července z fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the announcement of an additional Photo of the Month contest for July from the Photo Contest for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Kdo pravidelně sleduje soutěž Around The World ví, co bude následovat :-).
Každý týden uděluji, na základě hodnocení poroty, jednu speciální cenu. V červenci jsem tak udělil čtyři speciální ceny.
Do soutěže o fotografii měsíce tak vstupují čtyři fotografie ze dvou kontinentů. Opět je nejvíce fotografií z Evropy. „Světovost“ soutěže zachraňuje tento měsíc jedna fotografie z Afriky. „Stará dobrá Evropa“ je prostě v kurzu :-)

Jako v předcházejících kolech doplňkové soutěže, tak i dnes se na vás obracím se žádostí o pomoc při výběru fotografie měsíce. Aby bylo hodnocení zaměřeno jen na fotografie, uvádím soutěžní fotografie pouze pod číselným označením.

Vaše hodnotící komentáře s uvedeným pořadím nebo s číslem nejlepší fotografie očekávám do 5.8.2022 do 20:00 SEČ.
Anyone who regularly watches the Around The World competition knows what will follow :-)
. Each week I award one special prize based on the jury's evaluation. In July, I awarded four special prizes.
Four photos from two continents enter the photo of the month competition. Again, most of the photos are from Europe. The "worldliness" of the competition is saved this month by one photo from Africa. "Good old Europe" is simply in vogue :-)

As in the previous rounds of the supplementary competition, today I am also asking you for help in choosing the photo of the month. In order for the evaluation to focus only on photographs, I present the competition photographs only under a numerical designation.

I expect your evaluation comments with the indicated order or with the number of the best photo by 5 July 2022 at 20:00 CET.


atw2.png
7-17-1.jpeg


7-2
7-2.jpg


7-3
7-3.jpeg


7-4
7-4.jpgV této dodatkové soutěži platí také dvě hlavní pravidla:
1) vy napíšete hodnotící komentář
2) já prvních deset hodnotících komentářů odměním 0.2 HBD

A jedno skoro nepodstatné pravidlo:
Autor vítězné fotografie obdrží 2 HBD :-)
There are also two main rules in this supplementary competition:
1) You write an evaluation comment
2) I will reward 0.2 HBD for the first ten evaluation comments

And one almost irrelevant rule:
The author of the winning photo will receive 2 HBD :-)


atw2.png

Chcete se stát autorem fotografie měsíce?
V tom případě si vás dovoluji pozvat do týmu fotografů pomyslné cestovní kanceláře ATW. Pořiďte fotografii z vašeho okolí a přihlaste ji do soutěže, která se vyhlašuje každý týden v pátek večer.

Právě běží dvanácté kolo druhého ročníku soutěže. Pravidla účasti najdete po kliknutí na logo (gif) soutěže na konci tohoto článku.
Přeji vám pěkné chvíle při focení soutěžních fotografií a přízeň poroty :-)
Do you want to become the author of the photo of the month?
In that case, I would like to invite you to the team of photographers of the imaginary travel agency ATW. Take a photo of your neighborhood and enter it in the competition, which is announced every Friday night.

The twelfth round of the second year of the competition is currently underway.. You can find the rules of participation by clicking on the logo (gif) of the competition at the end of this article.
I wish you nice moments while taking photos of the competition photos and the favor of the jury :-)


atw.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká a Slovenská komunita na Hive

atw2.png
#aroundtheworld

Poznámka:
Uvedené fotografie jsou vlastnictvím hodnocených autorů.
Note:
The listed photos are the property of the rated authors.


0
0
0.000
23 comments
avatar

7=4 because it just makes me want to go there.
!ALIVE

0
0
0.000
avatar

The Namibian desert beckons :-)
Thanks for the rating

0
0
0.000
avatar

In my opinion 7-4 . Beautiful long exposure photography with milky way.

0
0
0.000
avatar

It's a really great shot :-)
Thanks for the rating.

0
0
0.000