Around The World: Photo of the month of June – EVALUATION (fotografie měsíce června – vyhodnocení)

avatar


atw1.gif(Google translate from Czech)

Mé tipovací schopnosti jsou docela špatné. V tomto případě však byl můj tip přesný :-)
My guessing skills are pretty bad. However, in this case my tip was spot on :-)


Vítejte u vyhodnocení fotografie měsíce června z fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the best photo of the month of June judging from the photo contest for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Sám pro sebe jsem totiž tipoval „souboj“ fotografií pod čísly 6-1 a 6-5. Ještě ve čtvrtek to bylo půl na půl. Pak však vstoupili do hlasování další uživatelé a stanovili jasného vítěze.

Hlasování bylo mezinárodní, jak se na „světovou“ soutěž sluší :-). Členy české komunity doplnili při hlasování i dva uživatelé z ciziny :-)

Dámy a pánové.
Vítěznou fotografii měsíce června je:
Zatopený lom v Prokopském údolí nedaleko centra Prahy
For myself, I guessed the "fight" of photos under the numbers 6-1 and 6-5. As recently as Thursday, it was half and half. However, other users entered the voting and established a clear winner.

The voting was international, as befits a "world" competition :-). Members of the Czech community were joined by two users from abroad during the voting :-)

Ladies and gentlemen.
The winning photo of the month of June is:
A flooded quarry in the Prokop valley near the center of Prague


phortun-3.jpegAuthor ... @phortun


Snímek z 2022-07-09 20-04-54.png


Speciální poděkování hlasujícím:
Special thanks to the voters:
@joanstewart, @ervin-lemark, @jjprac, @godfish, @phortun, @zirky, @bodie7, @xlisto
atw2.png

Chcete se stát autorem fotografie měsíce?
V tom případě si vás dovoluji pozvat do týmu fotografů pomyslné cestovní kanceláře ATW. Pořiďte fotografii z vašeho okolí a přihlaste ji do soutěže, která se vyhlašuje každý týden v pátek večer.

Právě běží deváté kolo druhého ročníku soutěže. Pravidla účasti najdete po kliknutí na logo (gif) soutěže na konci tohoto článku.
Přeji vám pěkné chvíle při focení soutěžních fotografií a přízeň poroty :-)
Do you want to become the author of the photo of the month?
In that case, I would like to invite you to the team of photographers of the imaginary travel agency ATW. Take a photo of your neighborhood and enter it in the competition, which is announced every Friday night.

The ninth round of the second year of the competition is currently underway.. You can find the rules of participation by clicking on the logo (gif) of the competition at the end of this article.
I wish you nice moments while taking photos of the competition photos and the favor of the jury :-)


atw.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká a Slovenská komunita na Hive

atw2.png
#aroundtheworld

Poznámka:
Uvedené fotografie jsou vlastnictvím hodnocených autorů.
Note:
The listed photos are the property of the rated authors.


0
0
0.000
11 comments
avatar

Díky organizátorovi i hlasujícím! Potěšilo :)

0
0
0.000
avatar

A to někdo kdysi napsal, že v Čechách nejsou zajímavá a fotogenická místa :-)

0
0
0.000
avatar

Nejen v Čechách, ale dokonce i na Moravě a ve Slezsku ;) Mimochodem, kdo se takového hanebného výroku dopustil?

0
0
0.000
avatar

Ale, kdysi dávno, snad ještě na steemitu, proběhla nějaká diskuze a v ní bylo napsáno něco ve smyslu, že Čechy a přidružené oblasti jsou jednotvárné a nudné.

0
0
0.000
avatar

"Přidružené oblasti k Čechám?" Opravdu netuším, co tím neustálým popíráním existence Slezska a teď už i Moravy sleduješ. Když tu skutečnost, že se jedná o ze statutárního hlediska naprosto rovnocenné územní celky, nechceš přijmout ode mě, třeba to uvěříš @krakonos´ovi :)

0
0
0.000
avatar

Nechtěl jsem se tě dotknout. Jsem jen utahaný jako kotě a ještě do toho vařím oběd na zítřek. Takže píšu zkratkovitě a zřejmě nevhodně :-)

0
0
0.000
avatar

No není to zdaleka poprvé, tak jsem si říkal, že už to asi nebude náhoda...

0
0
0.000
avatar

Neposkytnu nějaký ucelený výklad, spíš píšu, co mě tak napadá...

Je zvláštní, jak Ty, světoběžník, respektuješ lokálně patriotické hledisko. Není to nic špatného. Já třeba ale takové vazby k žádnému místu nemám. Možná proto, že táta byl z Chodska, druhá větev rodiny od Jihlavy a já se narodil v Praze. Máma byla doma v Praze na Letné a táta kdekoliv na světě na poli a v chlívě.

Nikdy jsem se soustavně problematikou Čech a Moravy nezabýval. Chceš-li to ale historicky, co tak z hlavy vím, dřív bývalo právní postavení Čech a Moravy všelijaké.

Až Karel IV. stvořil konstrukt "Země koruny svatováclavské". Patřily sem podle dobové terminolgie České království (bylo výš, právě pro ten královský status) a tzv.přidružené (vedlejší) země. Což nebyl název oficiální, ale používaný. (Rakousko-Uhersko také nebyl oficiální název státu.) Na prvním místě mezi přidružené země patřilo Markrabství moravské, dále vévodství slezská (tam to bylo ještě složitější), obě Lužice, Horní Falc, Braniborsko, tzv.inkorporované Chebsko a další. Ještě M.Terezie měla na minci titulaturu Marchio Moraviae - markrabě moravský.

Český král byl kurfiřtem Sv.říše římské národa německého. A byl prvním kurfiřtem, právě proto, že byl králem. Ostatní byly pouze knížaty, ať už světskými či církevními. Tak to za feudalismu prostě bylo. A feudalismus u nás končí 1848, kdy se země Česká a Moravská zrovnoprávňují de iure.

Český a moravský zemský sněm byly ve svých zemích od Karla IV. nezávislé a odedávna si dělaly naschvály. Např. český zvolil 1526 Ferdinanda I. Habsburského za krále a moravský ho nezvolil, ale přijal na základě svatebních smluv mezi Habsburky a Jagellonci, čistě Čechům na truc.

Od Josefa II. se začal odvíjet germanisační tlak. Také se prosazovala cenralizace. A současně snaha poštvat Čechy a Moravu proti sobě, protože "rozděluj a panuj"...

Obě země měly svá specifika. Například na Moravě se Češi a Němci dokázali na všem vždycky dohodnout, v Čechách existovala po roce 1848 trvalá nedohoda. Po roce 1867 obě země patřily do Předlitavska.

První republika trvala příliš krátce. Nicméně Morava byla zemí, byť markrabství zaniklo se zánikem monarchie. V roce 1928 vznikla země Moravskoslezská. Ta byla definitivně zrušena 1948.

Co by mohli Moravané a Slezané Čechům vytýkat, je spisovná čeština. Národní obrození prosazovalo co možná nejjednotnější češtinu. Která se ale na Moravě, ve Slezsku a v Čechách do poloviny 19.století hodně lišila. Nicméně tohle prosazoval třeba Fr.Palacký, rodák z Hodslavic v okrese Nový Jičín, když ještě byly okresy. Nevím, jestli je tamodtud dál do Ostravy nebo do Olomouce. Český Čech to rozhodně nebyl...

Ještě je zvláštní, jak každý národ či etnikum mají neuralgické body, které jim vadí. Např.Ukrajinci nemají rádi český termín "na Ukrajině". Oni říkají "v Ukrajině". Důsledně. I v češtině. Ta předložka "na" u nich znamená na okraji území...

No, moc vysvětlujícího a osvětlujícího jsem nenapsal...

0
0
0.000
avatar

Díky. Stačilo potvrdit, že současná Česká republika se skládá z územních celků Čech, Moravy a Slezska a tvoří ji 14 krajů, z nichž jeden se nazývá Moravskoslezský, neb tento se nachází na území Moravy (ze tří desetin) i Slezska (ze sedmi desetin).

Ano, i světoběžníci mohou být patrioti, kteří jsou hrdí na svou vlast i rodný kraj a rádi se tam ze svých cest vracejí. Když pocházíš z města, které bývalo hlavním městem Českého Slezska, dodnes je jeho politickým, kulturním a ekonomickým centrem, nachází se v něm Slezská univerzita, Slezské muzeum, Slezské divadlo, Slezská nemocnice, Slezský zemský archiv, Slezské gymnázium, Slezský fotbalový klub, hokejový klub Slezan atd. atp. a přesto ho pořád spousta lidí řadí na (severní) Moravu, tak tě prostě časem to ignorantství přestane bavit...

0
0
0.000
avatar

Mám kolegu, taky Slezana, Šlonzáka. Za mateřské jazyky považuje v následujícím pořadí polštinu, slezštinu, češtinu a němčinu. Jeden prastrýček bojoval u Wehrmachtu, druhý šel se Svobodou z Buzuluku do Prahy.
Kolega ovládá asi 10 jazyků, včetně čínštiny. U nás učí matematiku. Zvláštní člověk, rázovitý.

Slezsko je vůbec taková rázovitá země. Už Petr Bezruč se pro tehdejší Čechy nepochopitelně vymezuje, straní hlavního proudu. A zřejmě je to tam běžné. Ale Češi to nechápou. Nechtějí urazit, ale je to pod jejich rozlišovací schopností, kde je v České republice jaká historická země.

0
0
0.000
avatar

Ano, je to zvláštní region. Možná je to dáno tou historickou / kulturní rozmanitostí. Máme velmi blízko (nejen geograficky) k Polákům, na Prajzké (specifická část Slezska) zase spíš k Němcům (dvojí občanství je tam dodnes běžná praxe). Myslím, že já osobně se zas až tak nevymezuji. Cítím se být v první řadě samozřejmě Čechem, ale když už dojde na to dělení v rámci republiky, tak jsem rozhodně Slezan a ne Moravan. To už je ovšem, jak správně píšeš, mimo rozlišovací schopnost / uvědomění značné části populace. Což mi ale přijde trochu smutné, když jsou ty historické země, ze kterých se naše současná republika skládá, pouze tři. V Polsku má Slezsko jiný respekt...

0
0
0.000