Around The World: Photo of the month of June (fotografie měsíce června)

avatar


atw1.gif(Google translate from Czech)

Pátý den nového měsíce a ještě jsem nevyhlásil doplňkovou soutěž. Je čas to napravit :-)
It's the fifth day of the new month and I still haven't announced an additional contest. Time to fix it :-)


Vítejte u vyhlášení doplňkové soutěže o fotografii měsíce června z fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the announcement of an additional Photo of the Month contest for June from the Photo Contest for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Nevím, jak se mi to podařilo, ale v červnu jsem udělil pět speciálních cen.
Do soutěže o fotografii měsíce tak vstupuje pět fotografií ze dvou kontinentů. Opět je nejvíce fotografií z Evropy. „Světovost“ soutěže zachraňuje jedna fotografie z Asie. Je to tak. Stále se nedaří „přilákat“ fotografy i z jiných světadílů.

Jako v předcházejících kolech doplňkové soutěže, tak i dnes se na vás obracím se žádostí o pomoc při výběru fotografie měsíce. Aby bylo hodnocení zaměřeno jen na fotografie, uvádím soutěžní fotografie pouze pod číselným označením.

Vaše hodnotící komentáře s uvedeným pořadím nebo s číslem nejlepší fotografie očekávám do 8.7.2022 do 20:00 SEČ.
I don't know how I did it, but I gave out five special awards in June.
Thus, five photos from two continents enter the competition for the photo of the month. Again, most of the photos are from Europe. The "worldliness" of the competition is saved by one photo from Asia. It is so. It still fails to "attract" photographers from other continents.

As in the previous rounds of the supplementary competition, today I am also asking you for help in choosing the photo of the month. In order for the evaluation to focus only on photographs, I present the competition photographs only under a numerical designation.

I expect your evaluation comments with the indicated order or with the number of the best photo by 8 July 2022 at 20:00 CET.

atw2.png
6-1
6-1.jpeg


6-2
6-2.jpeg


6-3
6-3.jpeg


6-4
6-4.jpeg


6-5
6-5.jpeg

V této dodatkové soutěži platí také dvě hlavní pravidla:
1) vy napíšete hodnotící komentář
2) já prvních deset hodnotících komentářů odměním 0.2 HBD

A jedno skoro nepodstatné pravidlo:
Autor vítězné fotografie obdrží 2 HBD :-)
There are also two main rules in this supplementary competition:
1) You write an evaluation comment
2) I will reward 0.2 HBD for the first ten evaluation comments

And one almost irrelevant rule:
The author of the winning photo will receive 2 HBD :-)


atw.png

Chcete se stát autorem fotografie měsíce?
V tom případě si vás dovoluji pozvat do týmu fotografů pomyslné cestovní kanceláře ATW. Pořiďte fotografii z vašeho okolí a přihlaste ji do soutěže, která se vyhlašuje každý týden v pátek večer.

Právě běží osmé kolo druhého ročníku soutěže. Pravidla účasti najdete po kliknutí na logo (gif) soutěže na konci tohoto článku.
Přeji vám pěkné chvíle při focení soutěžních fotografií a přízeň poroty :-)
Do you want to become the author of the photo of the month?
In that case, I would like to invite you to the team of photographers of the imaginary travel agency ATW. Take a photo of your neighborhood and enter it in the competition, which is announced every Friday night.

The eighth round of the second year of the competition is currently underway.. You can find the rules of participation by clicking on the logo (gif) of the competition at the end of this article.
I wish you nice moments while taking photos of the competition photos and the favor of the jury :-)


atw.png
logo for @tazi
created by @xlisto
linka.png
Česká a Slovenská komunita na Hive

atw2.png
#aroundtheworld

Poznámka:
Uvedené fotografie jsou vlastnictvím hodnocených autorů.
Note:
The listed photos are the property of the rated authors.


0
0
0.000
27 comments
avatar

6-5 Why: A place to reflect, enjoy time through formation in rocks surrounding the view, yet tucked up closely with greenery of trees making for good company with birds.

6-1 Why: Hiking to heights with a view, scenery flowing in gentle lighting.

Great photography to enjoy, personal taste always comes to the fore in being out in nature.

0
0
0.000
avatar

Thanks for the rating comment.
Both places, chosen by you, evoke a sense of calm and invite you to "contemplation" :-)

0
0
0.000
avatar

Nature photography always takes one somewhere different through the lens to enjoy what others have to share.

0
0
0.000
avatar

It's a really hard decision between 4 and 5. I'll go with 5 for the freshness of the lake 😊

Reblogging in hope that contributions from other continents will come.

@tipu curate

0
0
0.000
avatar

Thank you! It´s actually a flooded quarry ;)

0
0
0.000
avatar

Yes. It's a tough decision. That's why I leave it to the readers of the article :-).
Thanks for the rating comment.
Thanks for the tipu and the reblog.
I also hope that the competition will become truly global :-)

0
0
0.000