Around The World: Photograph of the month of December (fotografie měsíce prosince)

avatar


atw1.gif(Google translate from Czech)

Dovolím si ještě jedno ohlédnutí za loňským rokem. Konkrétně se podíváme zpět na měsíc prosinec.
Let me take another look back at last year. Specifically, we look back at the month of December.


Vítejte u vyhlášení dodatkové soutěže o fotografii měsíce prosince z fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the announcement of the additional December photo competition from the photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭V prosinci 2021 jsem udělil pět speciálních cen. Je zvláštní, že tyto ceny obdrželi jen tři uživatelé Hive. Máme tedy tři soutěžící s pěti fotografiemi, kteří se uchází o cenu za nejlepší prosincovou fotografii.
Zde jsou adepti na prosincovou cenu:
In December 2021, I awarded five special prizes. It is strange that only three Hive users received these awards. So we have three contestants with five photos, who are vying for the prize for the best December photo.
Here are the adepts for the December award:

atw2.png
@godfish
a jeho netradiční pohled na panorama pražského hradu / and his unconventional view of the panorama of Prague Castle
fish.jpeg


@loulou1987 (1)
a její alpské panorama /and its alpine panorama
loulou1987.jpeg


@merthin (1)
s miniaturou dánského města Saeby / with a miniature of the Danish city of Saeby
merthin.png


@loulou1987 (2)
a jezero Mondsee v Alpách /and Lake Mondsee in the Alps
1loulou1987.jpeg


@merthin (2)
a jeho slunce nad dunami na severním pobřeží Dánska / and its sun over the dunes on the north coast of Denmark
merthin.jpeg


atw2.png

Požádám vás o spolupráci při výběru nejlepší fotografie a připomenu vám jednoduché pravidlo pro hlasování:
- formou komentáře k tomuto článku sestavte vlastní pořadí soutěžních fotografií

V případě @loulou1987 a @merthin přidejte (1) nebo (2), podle toho, kterou fotografii jste si vybrali.
Fotografie, která se ve vašich komentářích umístí nejčastěji na prvním místě, bude zvolena fotografií měsíce prosince.
Autor vítězné fotografie obdrží 2 HBD.

Malá motivace pro hlasující:
Prvních deset hlasujících komentářů obdrží přímou odměnu 0.2 HBD formou „dárku“ na komentář :-).
I will ask you to cooperate in choosing the best photo and remind you of a simple voting rule:

- compile your own order of competition photos in the form of a commentary on this article

For @loulou1987 and @merthin add (1) or (2), depending on which photo you chose.
The photo that most often comes first in your comments will be selected for the photo in December.
The author of the winning photo will receive 2 HBD.

Little motivation for voters:
The first ten voting comments will receive a direct 0.2 HBD reward in the form of a "gift" for the comment :-).

Na vaše hlasující komentáře máte čas do pátku 7.1.2022 do 20:00 SEČ
Your voting comments have time until Friday 7.1.2022 to 20:00 CET


atw.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

atw2.png
#aroundtheworld

Poznámka:
Uvedené fotografie jsou vlastnictvím hodnocených autorů.
Note:
These photos are the property of the rated authors.0
0
0.000
22 comments
avatar

Představil jsem si ty fotky jakoby v "komerčním" prostředí, na zdi na plakátu nebo v kalendáři, a každá by se uplatnila. Jsou super, a stanovovat pořadí pro mě bylo obtížné. Ale když to musí být tak:

  • loulou(1)
  • godfish
  • loulou(2)
  • merthin(2)
  • merthin(1)
0
0
0.000
avatar

Fotí jim to čím dál líp :-). Díky za komentář :-)

0
0
0.000
avatar

Mé pořadí pro první 3....
@loulou1987 1
@merthin 1
@merthin 2

0
0
0.000
avatar

Díky za komentář :-)

0
0
0.000
avatar

Taky moc děkuji za nečekanou odměnu.

0
0
0.000
avatar

Nečekanou? Psal jsem to v článku :-)

0
0
0.000
avatar

Popravdě jsem to nějak přehlédl. Jen jsem koukal na fotky a uvažoval jak hodnotit

0
0
0.000