Lomec

avatar
Na poloviční cestě mezi jihočeskými městy Netolice (kde jsme byli na minulé video procházce) a Vodňany, se táhne nenápadný, zalesněný kopec, jakých jsou v Čechách spousty. Ale ne na každém kopci je klášter a poutní kostel.
Halfway between the South Bohemian towns of Netolice (where we were on the last video walk) and Vodňany, there is an inconspicuous, wooded hill, of which there are many in Bohemia. But not every hill has a monastery and a pilgrimage church.


IMG_20230225_142518.jpg

Dnes vás zvu na malou video procházku na poutní místo Lomec.
Podle informačních tabulí v areálu, se jedná o nejnavštěvovanější poutní místo v jihočeském kraji.
Kostel je zasvěcen Panně Marii a nechal ho vybudovat hrabě Filip Emanuel Buqoy v letech 1692 až 1704. Pravděpodobným architektem stavby je samotný hrabě Buqoy.
Today I invite you to a small video walk to the pilgrimage site of Lomec.
According to the information boards in the area, this is the most visited pilgrimage site in the South Bohemian region.
The church is dedicated to the Virgin Mary and was built by Count Filip Emanuel Buqoy between 1692 and 1704. The likely architect of the building is Count Buqoy himself.


100_0017.JPG

Nedaleko kostela stojí bývalý lovecký zámek, který nechal postavit v letech 1709 až 1710 Albert Buqoy, bratr Filipa Emanuela. Zámek byl později přeměněn na faru a od roku 1971 je sídlem Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka.
Near the church stands a former hunting lodge, which was built between 1709 and 1710 by Albert Buqoy, brother of Filip Emanuel. The castle was later converted into a rectory and since 1971 it has been the seat of the Congregation of the Gray Sisters III. Order of St. Francis.


100_0015.JPG

Je tu také meditační zahrada, která slouží poutníkům k rozjímání a meditaci.
There is also a meditation garden that serves pilgrims for contemplation and meditation.


100_0030.JPG

Vše „korunuje“ 273 let stará lípa jménem Naděje, kterou v roce 1750 vysadili ivanité.
Everything is "crowned" by a 273-year-old linden named Hope, which was planted by the Ivanites in 1750.


100_0031.JPG

A ještě jedna osobně zjištěná věc. Celý areál poutního místa vyzařuje jemnou až povznášející energii. Navštívil jsem již několik podobných míst, ale nikde jsem tento druh energie nevnímal. Vždy tam bylo něco, co „kazilo“ celkový dojem. Na Lomci je tato energie čistá, bez rušivých cizorodých energií.
And one more personally discovered thing. The entire area of the pilgrimage site radiates a gentle and uplifting energy. I've been to several similar places before, but nowhere did I feel this kind of energy. There was always something that "spoiled" the overall impression. On Lomca, this energy is pure, without disturbing foreign energies.

Poznámka:
Informace čerpány z infotabulí, popisků na serveru mapy.cz a wikipedie

Note:
Information drawn from info boards, labels on the mapy.cz server and Wikipedia0
0
0.000
10 comments
avatar

To jsem nevěděl, že existuje a to znám republiku poměrně dobře. Ne, že bych už všude byl, ale dost čtu a v dnešní době i tak různě klikám.

0
0
0.000
avatar

Taky o všem nevím :-).
Snad se mi povedlo ukázat jedno z mnoha zajímavých míst z naší "zemičky" :-)

0
0
0.000
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

Uvnitř je zajímavý oltář, zavěšený uprostřed.

0
0
0.000
avatar

Uvnitř jsem nebyl. Už od svých šesti let do kostelů zásadně nevstupuji. Jedinou vyjimku jsem udělal v roce 1978, když byly vystaveny ve sv. Vítu korunovační klenoty.

0
0
0.000
avatar

Tak to už je slušná řádka let. Každopádně interiéry kostelů se moc nemění, maximálně tak přibyl nějaký ten displej na číslo písně z liturgických knih :⁠-⁠)

0
0
0.000
avatar

Nejde ani tak o výbavu interiéru. Spíš mi vadí ta "schizofrenní" energie uvnitř.

0
0
0.000