A Day of Cycling in Lara, Turkey - Lara'da Bisikletli Bir Gün

avatar
(Edited)

Lara is one of the most coveted neighborhoods in Antalya. Whether it's natural beauty with its golden beaches, luxurious hotels, roads adorned with palm trees, ancient ruins or lush green parks, Lara has it all. I believe anyone who sees the magnificent walking and cycling trails along the coast cannot remain indifferent to these beauties. As one captivated by this charm, I set off towards Lara on my bicycle to spend a day immersed in nature.

Lara Antalya'nın en gözde semtlerinden biri. Doğal güzellik desen var, altın kumsalları, lüks otelleri, palmiye ağaçlarıyla süslenmiş yolları desen var, antik kalıntıları, yemyeşil parkları desen o da var. Kıyı boyunca uzanan muhteşem yürüyüş ve bisiklet parkurlarını gören zaten bu güzelliklere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum. Ben de bu cazibeye kapılanlardan biri olarak bisikletime atlayıp doğayla iç içe bir gün geçirmek üzere Lara'ya doğru yola çıktım.

Attalos Statue - Starting Point of the Route | Attalos Heykeli - Rota Başlangıç Noktam

I decided to start my route from this statue in the center of Antalya. This is the statue of 2nd Attalos, the king of Pergamon, who is the founder of Antalya and after whom the city is named. As you know, I used to work as a tour guide at one point. This was one of the points where we gathered groups and provided information about the city. The story of the founding of Antalya usually fascinated our listeners. According to legend, King Attalos II ordered his soldiers to "find me paradise on earth." The soldiers searched everywhere, but they couldn't find a place that would satisfy their king until they reached this magnificent region on the shores of the Mediterranean. Enchanted by the natural beauty of this place, the soldiers returned to their kingdom to deliver the good news. The king came to the region and founded the city. The city's first name, Attaleia, meaning "Attalos's homeland" was given in his honor. Over time, this name underwent changes and later became Antalya. Today, it is possible to come across many hotels, resorts, restaurants and other businesses that have taken the name of Attaleia, the city's first name, as a tribute.

Rotama Antalya'nın merkezindeki bu heykelden başlamak istedim. Bu Antalya'nın kurucusu ve kente adını veren Bergama kralı 2. Attalos'un heykeli. Biliyorsunuz bir dönem tur rehberi olarak çalışıyordum. Grupları bir arada toplayıp şehir hakkında bilgi verdiğimiz noktalardan biri burasıydı. Antalya'nın kuruluş hikayesi genelde dinleyenlerin çok hoşlarına giderdi. Efsaneye göre, kral 2. Attalos askerlerine "Bana yeryüzündeki cenneti bulun" emrini verir. Askerler her yeri gezerler, ama bir türlü krallarını memnun edecek yeri bulamazlar. Ta ki Akdeniz'in kıyılarındaki bu muhteşem bölgeye ulaşana kadar. Buranın doğal güzelliğiyle büyülenen askerler krallıklarına dönerek müjdeli haberi verirler. Kral bölgeye gelip şehri kurar. Şehrin ilk ismi onu şerefine Attaleia yani Attalos'un yurdu adını alır. Zaman içerisinde bu isim değişikliklere uğrar ve sonradan Antalya'ya dönüşür. Bugün burada şehrin ilk ismi olan Attaleia'nın adını almış çok sayıda otel, tatil köyü, restoran ve diğer işletmelere rastlamak mümkün.

Right across from the statue, there are iconic structures of the city such as the Clock Tower and the Grooved Minaret, which have become symbols of the city. And there is a road leading to the old town known as Kaleiçi. Making plans to visit Kaleiçi by bike on another day, I continued on my way.

Heykelin hemen karşısında Saat kulesi, Yivli minare gibi şehrin sembolü haline gelmiş yapılar yer alıyor. Ayrıca burada Kaleiçi olarak bilinen eski şehre giden bir yol da var. Bir başka gün bisikletle Kaleiçi'ni turlama planları yaparak yoluma devam ettim.

Karaalioğlu Park - Karaalioğlu Parkı

My second stop was Karaalioğlu Park. I reached here by passing through Işıklar Avenue, adorned with palm trees on both sides. On the way, I passed by the Hadrian's Gate. This is also one of the most well-known historical ruins of the city. It is a gate built in honor of Hadrianus, one of the five good emperors of Rome.

İkinci durağım Karaalioğlu Parkı oldu. Buraya iki tarafı palmiyelerle süslenmiş Işıklar caddesinden geçerek ulaştım. Gelirken Hadrian kapılarının önünden geçtim. Burası da şehrin en çok bilinen tarihi kalıntılarından biri. Romanın 5 iyi imparatorundan biri olan Hadrianus'un şerefine inşa edilmiş bir kapı.

I reached the park after passing through Işıklar. I used to walk a lot with my dog in this park. It is one of the most beautiful parks in Antalya. Watching the magnificent Mediterranean view and the passing yachts from its beautiful terraces is very peaceful. I also enjoy visiting the tea garden inside the park and drinking Turkish tea from the samovar.

Işıklar'dan geçip parka ulaştım. Bu parkta köpeğimle çok dolaşırdım. Antalya'nın en güzel parklarından biridir. Güzel balkonlarından muhteşem Akdeniz manzarasını ve gelip geçen yatları izlemek huzur veriyor. Ayrıca parkın içindeki çay bahçesini ziyaret edip semaver çayı içmeyi seviyorum.

There were Ramadan activities in the park, but I passed through very early, so most of the stands were closed. I stopped in front of one stand. This is an exhibition featuring the works of two sisters who turn stones into works of art. They told me that their journey of painting stones, which they started a few years ago, has turned into a passion for them. They chose the name "The Story of Stones" and sell their products under this name on social media. It was enjoyable to listen to and watch the story of the stones. I especially liked the little cats they had painted on the stones.

Parkta Ramazan etkinlikleri vardı ama ben çok erken saatte geçtiğimden standların çoğu kapalıydı. Bir standın önünde durdum. Burası taşları sanat eserine dönüştüren iki kız kardeşin eserlerinin yer aldığı bir sergi. Bana birkaç yıl önce başladıkları taş boyama serüveninin kendileri için tutkuya dönüştüklerini anlattılar. Kendilerine "Taşların öyküsü" adını seçmişler ve sosyal medyada bu isim altında ürünlerinin satışını yapıyorlar. Taşların öyküsünü dinlemek ve izlemek keyifliydi. Özellikle taşlarda kendilerine yer bulmuş olan kedicikleri çok beğendim.

Lara Bike Path - Lara Bisiklet Yolu

After saying goodbye to the sisters, I headed towards the Lara bike path. This is one of the favorite spots for cyclists. The path, starting from here, continues for about 17 km until the Düden Waterfalls. It's an easy route. So, for those who want to experience the city's beauty and be surrounded by nature without straying too far from the center, it's an ideal place. Even though I set off alone, I almost formed a group along the way as I kept encountering the same cyclists. We had some conversations during breaks.

Kız kardeşlerle vedalaştıktan sonra Lara bisiklet yoluna yöneldim. Burası bisikletçilerin favori noktalarından biri. Buradan başlayan yol Düden şelalesine kadar yaklaşık 17 km devam ediyor. Kolay bir parkurdur. Yani şehrin güzellikleri ve doğayla iç içe olayım hem de merkezden çok uzaklaşmayayım diyenler için ideal bir yer. Yalnız yola çıksam da yol boyunca hep aynı bisikletçilere denk geldiğim için bir süre sonra neredeyse grup haline geldik diyebilirim. Molalarda muhabbet ettiklerimiz oldu.

I took a break at Yalım Park. While I wanted to take photos of the beautiful flowers, a local resident of the park came up to me, and from that moment on, I can say my photography dreams went down the drain. They constantly intervened by getting in between me and my phone, refusing to let me take photos. 😀

Yalım park'ta mola verdim. Güzel çiçeklerin fotoğrafını çekmek isterken parkın bu yerlisi yanıma geldi ve o dakikadan itibaren fotoğraf çekme hayallerim suya düştü diyebilirim. Sürekli telefonla bir şeylerin arasına girerek bana fotoğraf çektirtmedi. 😀

After a while, a little dog arrived at the park and it declared war. Things got quite chaotic, as you can imagine. I managed to strike up a conversation with the dog's owner, an elderly gentleman. He used to be a hotelier. After living abroad for a while, he couldn't bear the homesickness and returned. This Pomeranian dog has become his everything. It reminded me of my own dog. They really are like children, really a part of the family.

Bir süre sonra parka gelen minik köpeğe karşı savaş açtı. Ortalık iyice karıştı anlayacağınız. Köpeğin sahibi amcayla biraz muhabbet etme fırsatı yakaladık. Kendisi eski bir otelci. Bir süre yurt dışında yaşadıktan sonra memleket hasretine dayanamayıp geri dönmüş. Bu Pomeranian cinsi köpek onun her şeyi olmuş. Kendi köpeğimi hatırladım. Çocuk gibi oluyorlar gerçekten de, ailenin bir üyesi gibi.

After saying goodbye to the angry little cat, the sweet Pomeranian and the chatty uncle, I turned my way towards Erdal İnönü Park.

Öfkeli kediciğe, tatlı Pomeranian'a ve muhabbet sever amcaya veda ettikten sonra yolumu Erdal İnönü parkına çevirdim.

Erdal İnönü Park - Erdal İnönü Parkı

I passed by the famous Akra Hotel, which used to be known as Dedeman. It is one of the oldest hotels in Antalya. I think it's been about 10 years since the hotel changed hands. However, among the locals, it is still known as Dedeman.

Ünlü Akra otelinin önünden geçtim. Burası eskiden Dedeman olarak bilinirdi. Antalya'nın en eski otellerinden biri. Yaklaşık 10 yıl oluyor sanırım otel el değiştireli. Yine de semt yerliler arasında Dedeman olarak biliniyor.

Right next to Akra is Erdal İnönü Park. The park takes its name from Erdal İnönü, one of Turkey's former prime ministers. It can be a great choice for being in touch with nature with its water slides, children's play areas, walking paths, sports facilities, and friendly dogs and cats. It also has a cafeteria inside. Since it's Ramadan, I didn't stop by there, but from what I saw, the prices seemed reasonable. And the park offers a wonderful view of the turquoise waters of the Mediterranean and its unique coastline.

Akra'nın hemen yanında Erdal İnönü Parkı yer alıyor. Park adını Türkiye'nin eski başbakanlarından Erdal İnönü'den almıştır. Su kaydırakları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, spor olanakları, sevimli köpekleri ve kedileriyle doğayla iç içe olmak için güzel bir tercih olabilir. İçinde bir de kafeteryası var. Ramazan ayında olduğumuz için oraya uğramadım ama gördüğüm kadarıyla fiyatları makul bir yerdi. Ayrıca Akdeniz'in turkuaz suları ve eşsiz sahiliyle harika bir manzarası var bu parkın.

I continued along the bike path, passing through the old Lara road until I reached Düden Park. Along the way, there were various cafes, bars, restaurants and hotels.

Bisiklet yoluna devam ettim. Eski Lara yolundan geçerek Düden parka ulaştım. Yolumun üzerinde çeşitli kafeler, barlar, restoranlar ve oteller vardı.

Düden Waterfall - Düden Şelalesi

After a while, I reached Düden Waterfall, also known as Lower Düden. It is located at the point where the Düden River flows into the Mediterranean Sea. The cool waters of the waterfall were a real lifesaver in the heat. While watching the water flow into the sea, it felt like all the warmth had suddenly disappeared.

Bir süre sonra Düden şelalesine ulaştım. Burası Aşağı Düden olarak da bilinir. Düden çayının Akdeniz'e döküldüğü noktada yer alır. Sıcakta şelalenin serin suları tam bir kurtarıcıydı. Suyun denize dökülüşünü izlerken, sanki tüm sıcaklık bir anda uçup gitmişti.

There was a place where ziplining was available. If desired, one could experience the excitement of ziplining over the waterfall. And around the waterfall, there are children's play areas, tea gardens and cafes.

Zipline yapılan bir yer vardı. İstenirse şelale üzerinde zipline heyecanı denenebilir. Ayrıca şelalenin çevresinde çocuk oyun alanları, çay bahçeleri, kafeteryalar yer alıyor.

On the Trail of the Lost City of Magydos - Kayıp Magydos Kentinin Peşinde

I knew that there were remnants of a lesser-known port called Magydos near this place. Since ancient geographers always mentioned Magydos along with the Düden River, I thought, "It must be somewhere around here." So, after the bike path ended, I decided to continue my journey in pursuit of Magydos.

Buranın yakınında Magydos adında az bilinen bir limanın kalıntıları olduğunu biliyordum. Eski coğrafyacılar Magydos'un adını hep Düden çayıyla birlikte andıklarından "buralarda bir yerlerde olmalı" diye düşündüm. Bu yüzden bisiklet yolu bittikten sonra yoluma devam ederek Magydos'un peşinden gitmeye karar verdim.

Along the way, rows of trees with flowers and fruits lined the path. Spring seemed to be saying, "I am here" in every aspect.

Yol boyunca üzerinde çiçek ve meyveleri olan ağalar sıralanıyordu. Bahar adeta her haliyle "buradayım" diyordu.

After continuing my journey for a while, I reached a military zone. This is the Karpuzkaldıran Special Training Center. It is located in a very beautiful location. Since photography was prohibited, I did not capture any images of the inside.

Bir süre yoluma devam ettikten sonra askeri bölgeye ulaştım. Burası Karpuzkaldıran Özel Eğitim Merkezi. Çok güzel bir konumda yer alıyor. Fotoğraf çekmek yasak olduğu için içerisini görüntülemedim.

After passing the military area, I came across an abandoned hotel building. This is the building of the Ofo Hotel, which once left its mark on the tourism sector. Years ago, before casinos were banned in our country, there was a very famous casino named Emperyal Casino here. Later due to the downturn in tourism, it fell into debt and faced seizures, leading to its current state. This place might be the longest-standing ghost hotel in the country.

Askeriyeyi geçtikten sonra yolumun üzerine terk edilmiş bir otel binası çıktı. Burası bir dönem turizm sektörüne damgasını vurmuş olan Ofo otelin binası. Yıllar önce ülkemizde kumarhaneler yasaklanmadan önce burada Emperyal casino adında çok ünlü bir kumarhane yer alıyormuş. Daha sonra turizmin kötü gidişatı yüzünde borç batağına sürüklenmiş, hacizler gelmiş ve son hali bu. Burası ülkedeki en yüksek hayalet otel olabilir.

Lara Beach - Lara Plajı

While lost in deep thoughts about Ofo, I ended up reaching Lara beaches instead of heading towards Magydos. I realized my mistake when I saw the Sera Hotel. This is another one of the city's old hotels, thankfully still standing. It was once known for its casino. I've toured the inside of the hotel with tourists a few times. Signs from that era can still be found.

Ofo ile ilgili derin düşüncelere dalmışken Magydos'a ulaşmak yerine gidip Lara plajlarına çıktım. Yanlış geldiğimi Sera oteli görünce anladım. Burası da kentin bir başka eski otellerinden biri, neyse ki hala ayakta. Bir zamanlar casinosu ile tanınırmış. Otelin içini birkaç kez turistlerle gezmiştim. O dönemden kalma işaretler hala bulunmakta.

After passing Club Hotel Sera, I passed the bus storage area and arrived at Lara beaches. This is the final stop for the buses. If you come to Antalya, you can easily reach here with Lara beach buses. This aspect of Antalya is very convenient. You can reach your destination with just one bus. There's no need to change multiple vehicles to get from one point to another.

Club Hotel Sera'yı geçtikten sonra otobüslerin depolama alanını geçip Lara plajlarına ulaştım. Burası otobüslerin son durağı. Antalya'ya gelirseniz, Lara plajı otobüsleri ile buraya kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Antalya'nın bu yönü çok iyi. Gideceğiniz yere tek bir otobüsle ulaşabiliyorsunuz. Bir noktadan diğerine gitmek için bir sürü araç değiştirmenize gerek kalmıyor.

There is a picnic area along the road to the beach. Here there are barbecue units and seating areas built by the municipality. You can bring your own supplies from home and have a barbecue, then go swimming in the beach right next to it. This place is a favorite spot for day-trippers and I also saw some parked caravans along the road.

Plaja giden yol üzerinde bir piknik alanı bulunuyor. Burada belediye tarafından yapılmış mangal üniteleri ve oturma alanları bulunmakta. Evden malzemenizi getirip mangal yapabilir ve hemen yan taraftaki plajda denize girebilirsiniz. Burası günübirlikçilerin favori yerlerinden biri aynı zamanda yol üzerinde park edilmiş karavanlar da gördüm.

Lara Beach was crowded. There were more people enjoying the beautiful weather and swimming compared to Konyaaltı.

Lara plajı kalabalıktı. Güzel havanın tadını çıkarıp denize girenlerin sayısı Konyaaltı'na göre daha fazlaydı.

I passed by Sandland, the sand sculpture museum. Since my last visit, I took a glance inside to see if any new sculptures had been made. The sculptures here tend to deteriorate over time due to natural conditions, and new ones are made in their place. I come here often, and from what I saw, there haven't been many changes since my last visit.

Sandland kum heykel müzesinin önünden geçtim. Son geldiğimden beri yeni heykeller yapılmış mı diye içeriğe göz attım. Buradaki heykeller zamanla doğa koşullarından dolayı yıpranıyor ve yerlerine yenileri yapılıyor. Buraya sıkça gelirim. Gördüğüm kadarıyla son geldiğimden beri çok fazla değişiklik yok.

Aksu Hotels Area - Aksu Oteller Bölgesi

After the beaches, I was planning to return and continue searching for Magydos. However when I reached the Aksu road, I decided to take a short tour of the hotels area there as well. There was about a 5 km distance in between.

Plajlardan sonra geri dönüp Magydos aramalarına devam etmeyi planlıyordum. Ancak Aksu yoluna çıkınca oradaki oteller bölgesinde de kısa bir tur atmaya karar verdim. Arada 5 km kadar yol vardı.

Aksu is one of the most important tourism regions in Antalya. It is filled with luxury resorts and five-star hotels. These hotels are usually located along the coastline or in close proximity to the sea, offering comprehensive services. Many hotels have everything from water slides to beaches and indoor pools, so some tourists spend most of their time within the hotel premises.

Aksu Antalya'nın en önemli turizm bölgelerinden biri. Lüks tatil köyleri ve beş yıldızlı otellerle dolu. Bu oteller genellikle sahil şeridinde veya denize yakın konumdalar ve geniş kapsamlı hizmetler sunarlar. Çoğu otelin içinde kaydıraklardan, plaja ve kapalı havuzlara kadar her şey bulunduğu için bazı turistler geldiklerinde zamanlarının çoğunu otellerde geçirirler.

In recent years, themed hotels have become very popular in this area. I passed by some of them and took photos to share with you. Of course, there are many more hotels than the ones I will share.

Son yıllarda bu bölgede temalı oteller çok moda oldu. Bunlardan bazılarının önünden geçtim ve sizlerle paylaşmak için fotoğraflarını çektim. Tabii otel sayısı paylaştığımdan çok daha fazla.


Titanic Beach Lara is one of these themed hotels. It reflects the luxurious atmosphere and design of the famous Titanic ship.

Titanic Beach Lara bu temalı otellerden biri. Ünlü Titanic gemisinin lüks atmosferini ve tasarımını yansıtmakta.

The Delphin Resort, located right next to it, is also among the hotels with impressive architecture. These hotels take advantage of being close to the airport as well. They are just 10 km away from Antalya Airport.

Hemen yanında yer alan Delphin Resort oteli de mimarisi ile etkileyen oteller arasında. Buradaki oteller oteller ayrıca havalimanına yakın olmalarının avantajını kullanıyorlar. Antalya havalimanına 10 km mesafedeler.

Concorde De Luxe is another thematic hotel in the area. As you can tell from its name, it is inspired by Concorde airplanes and boasts ambitious architecture.

Concorde de luxe buradaki bir başka tematik otellerden. Adından anlayacağınız gibi Concorde uçaklarından ilham alınarak yapılmış olan otel iddialı mimariye sahip.

I took a tour of Aksu for about 1 hour. There were bike paths. However the trees lining the road were very short, so you might need to duck your head when passing under each tree. 😀 Also, there can be tourists doing crazy things with rental vehicles at any moment, so caution is required.

Aksu'da yaklaşık 1 saat kadar tur attım. Bisiklet yolları vardı. Sadece yol boyunca uzanan ağaçlar çok kısaydı ve her ağacın altından geçerken başınızı iyice eğmeniz gerekebilir. 😀 Bir de her an bu kiralık araçlarla çılgınlıklar yapan turistler çıkabiliyor, bu yüzden dikkatli olunması gerekir.

On the way back, I turned my route towards Magydos. This time, I was determined to find this mysterious ancient city.

Dönüş yolunda rotamı Magydos'a çevirdim. Bu kez bu gizemli antik kenti bulmaya kararlıydım.

Park of Ukrainian culture - Ukrayna Kültür Parkı

Ukrayna Cultural Park is where I passed by. Honestly, it was my first time seeing this park. There is a monument of the famous Ukrainian poet Taras Shevchenko in the park.

Ukrayna kültür parkının önünden geçtim. Açıkçası bu parkı ilk defa gördüm. Parkta ünlü Ukraynalı şair Taras Shevchenko'nun bir anıtı bulunmakta.

Finally, I Found Magydos

Sonunda Magydos'u Buldum

Finally with the help of navigation, I reached the lost ancient city, Magydos. Magydos was inside a military zone, so I couldn't get too close to its surroundings. Very little is known about this city. Its history is believed to be much older than nearby Perge and other ancient cities, and it was once considered the second port of Antalya.

Sonunda navigasyonun yardımıyla kayıp antik şehre ulaştım. Magydos askeri bölgenin içindeydi, bu yüzden çevresine çok fazla yaklaşamadım. Bu şehir hakkında çok az şey bilinmekte. Tarihinin bu civardaki Perge ve diğer antik kentlerden çok daha eski olduğu ve bir zamanlar Antalya'nın ikinci liman olduğu düşünülüyor.

However for now, all of these are just possibilities. When excavations are conducted, the truths will come to light. For now, we content ourselves with observing these fortress ruins from a distance.

Ancak şimdilik bunlar hepsi sadece ihtimal. Kazılar yapıldığında gerçekler gün yüzüne çıkacaktır. Şimdilik sadece uzaktan bu sur kalıntılarını izlemekle yetiniyoruz.

Getting to Magydos is just a downhill ride along this road. I find these kinds of slopes, where you don't need to pedal, quite enjoyable. They are perfect for relieving stress.

Magydos'a ulaşmak için bu yoldan yokuş aşağı gitmek yeterlidir. Bu tür pedal çevirmeye gerek kalmayan yokuşları eğlenceli buluyorum. Stres atmak için birebir.

I got lost - Kayboldum

After finishing my search for Magydos, it was getting dark and I needed to find a suitable place for dinner. In the meantime, I took a detour from my return route and ended up on a different road. That's when I came across this skatepark. I'm seeing it for the first time. It was fun watching kids on bikes, skates and skateboards. It took me back to my own childhood.

Magydos aramalarım tamamlandıktan sonra karanlık çökmek üzereydi. Akşam yemeği için uygun bir yer bulmam gerekiyordu. Bu sırada dönüş yolumdan sapıp farklı bir yola girdim. Bu kaykay parkı karşıma çıktı. Burayı ilk defa görüyorum. Bisikletli, patenli, kaykaylı çocukları izlemek eğlenceliydi. Kendi çocukluğuma gittim.

Finally I found my way and decided to try out this restaurant with magnificent views. It turned out to be a lovely evening with a tuna salad, breathtaking scenery, and my little guests.

Sonunda yolumu bulup muhteşem manzaralı bu restoranı denemeye karar verdim. Ton balıklı salata, muhteşem manzara ve küçük misafirlerimle güzel bir akşam yemeği oldu.

Turkish coffee is a must - Türk Kahvesiz Olmaz

I stopped by a famous place known for its coffee made in the sand on my way back. The staff there are very friendly. I like both their coffee and their service, so I visit here occasionally.

Dönüş yolumda kumda yapılan kahveleriyle ünlü bir mekana uğradım. Buradaki çalışanlar çok güleryüzlüler. Kahvelerini de servislerini de beğendiğim için arada buraya uğruyorum.

After coffee, while returning home via Kapalıyol, I heard the sounds of live music. I took a short break and listened to Elfida being performed by these friends playing music on the street. The song took me on another journey. As one journey ends, another begins...

Kahveden sonra Kapalıyol'dan eve dönerken canlı müzik sesleri duydum. Kısa bir süreliğine mola verip sokakta müzik yapan bu arkadaşlardan Elfida'yı dinledim. Şarkı adeta beni bir başka yolculuğa çıkarmıştı. Bir yolculuk biterken yenisi başlamıştı...0
0
0.000
30 comments
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

Antalya'nın büyüsüne kapılmamak elde değil. Gerçekten mükemmel bir şehir. Bu yüzden Kral Attalos ve askerlerinin bu şehrin gizemine kapılıp dünyanın cenneti olarak kabul etmeleri de bunun bir kanıtı.
Postu okurken Attalos heykelinden sokak müzisyenlerine kadar sanki ben de kendimi seninle birlikte pedal çeviriyormuşum gibi hissettim. Çok sürekleyiciydi, eline sağlık. Bu arada kapak fotoğrafı tercihin on numara 🤌

0
0
0.000
avatar

Teşekkür ederim. Beğendiğine sevindim. Antalya'nın büyüsü gerçekten de tarifsiz. 🌸

0
0
0.000
avatar

Antalya doğasıyla ve tarihiyle çok güzel bir yer, bir de sıcağı olmasa :)

0
0
0.000
avatar

Evet, Sıcaklık bazen biraz zorlayıcı olabiliyor 🙂 Neyse ki deniz kenarında serinleyebilme imkanı güzel bir denge sağlıyor. 🌸

0
0
0.000
avatar

Yine çok güzel ve uzun bir güzergah da gezmişsin. Harika yerler ve harika fotoğraflar. Ben Konyaaltıcıyım Lara da hep kayboluyorum.😀 Hep bir tedirginlik oluyor larada gezerken.

0
0
0.000
avatar

Beğenmene sevindim Mukadder. Teşekkür ederim. Kaybolmak bazen güzeldir 🤗 Bu sayede kaykay parkı buldum 😀

0
0
0.000
avatar

Hiya, @livinguktaiwan here, just swinging by to let you know that this post made it into our Top 3 in Travel Digest #2173.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

0
0
0.000
avatar

Sonunda Magydos'u Buldum

İyi ki biraz uzun yolculuk sonunda bulmuşsun, bu sayede biz de Antalya'nın o muhteşem güzelliklerini izleyebildik 🙆‍♀️
Özellikle kapak fotoğrafı çok güzel..

Sürekli telefonla bir şeylerin arasına girerek bana fotoğraf çektirtmedi.

Aa neden böyle söyledin şimdi, akıllı uslu duruyor minnoş baksana 🤭
Yazdıklarınla örtüşen bu fotoğrafı eklemen çok hoş olmuş 🤗

Şarkı adeta beni bir başka yolculuğa çıkarmıştı. Bir yolculuk biterken yenisi başlamıştı...

Keyifle okuduğum, okurken de Antalya'nın sokaklarını seyretmeye çalıştığım bir yazıydı yine, ellerine sağlık. Başka yolculuklarda görüşmek üzere. 🙋‍♀️

0
0
0.000
avatar

Beğenmene sevindim Su. Köpeklerimiz çok uslu da bu minnoşlar biraz yaramazlar 😀 Teşekkür ederim. Senin de Ankara'yı karış karış gezme fikrini destekliyorum ve devamını bekliyorum 🤗

0
0
0.000
avatar

Senin de Ankara'yı karış karış gezme fikrini destekliyorum ve devamını bekliyorum 🤗

Çok teşekkür ederim, o yıl bu yıl olacak, hissediyor ve inanıyorum 🤗🌼

0
0
0.000
avatar

Kendimi adeta Antalya turuna çıkmış gibi hissettim. Çok akıcı ve güzel bir anlatımla yazmişsin emeğine sağlık, Antalya isminin nerden geldiğini öğrenmek güzel ayrıca gezdiğin yerler harika çok güzel bir yazı olmuş, antik kentin esrarı insanı uzaktan bakmayla bile cezbediyor acaba ne sırlar barındırıyor.

0
0
0.000
avatar

güzel sözlerin için teşekkür ederim, umarım bir gün gerçek bir Antalya turu yapma şansın olur 🌸

0
0
0.000
avatar

Kapak resmini başarılı buldum. Lara’yı tanıtan cümlelerin gerçekten cezbeticiydi. Bu rotayı yaparken belki de Bergama Kralına, yeni yeni yerler keşfettiğini sende müjdelemek isterdin) Hikayeyle başlamak akıllıca olmuş. Antalya’nın sembolük haline gelmiş popüler yerlerini senin ağızdan duymakta iyi geldi. Kaleiçi turunu da merak ediyorum.

Karaalioğlu, parkındaki en güzel ve benim de çok dikkatimi çeken standı göstermen çok hoşuma gitti. Taşların öyküsü de dikkat çekiciydi. Her ne kadar kedicikler rahat bırakmasa da, güzel kareler yakalamışsın.

Buranın yakınında Magydos adında az bilinen bir limanın kalıntıları olduğunu biliyordum. Eski coğrafyacılar Magydos'un adını hep Düden çayıyla birlikte andıklarından "buralarda bir yerlerde olmalı" diye düşündüm. Bu yüzden bisiklet yolu bittikten sonra yoluma devam ederek Magydos'un peşinden gitmeye karar verdim.

Bu konuda hiç bilgim yoktu. Güzel ve ilgimi çeken bir detay oldu. Sera oteli ve sonrasında aksu otellerine kadar geldiğine göre kendine uzun bir rota oluşturmuşsun.

Finali de güzel bir akşam yemeği ve Türk kahvesiyle tamamlamış olman günün ne kadar keyifli ve eğlenceli olduğunu gösteriyor. Tebrik ederim. Güzel bisiklet yolunda Antalya’nın güzelliklerine ve hikayelerine tanıklık ettik. Çok başarılıydı.

0
0
0.000
avatar

Bergama Kralına yeni keşiflerden bahsetme fikri harika 😀 Taşların öyküsü hakkında sen de yazmıştın evet sonradan gördüm onu. Çok güzeller gerçekten de. Sadece 2 senede bu seviyeye gelmişler. Belki biz de deneriz 🌸 Antalya'nın güzelliklerini keşfetmek ve paylaşmak benim için büyük bir zevk, gördüğüm kadarıyla senin için de öyle. Yeni gezi yazılarımızda görüşmek üzere.

0
0
0.000
avatar

Bir rehberin yazdığı belli oluyor gerçekten. Neredeyse gezmiş kadar oldum derler ya öyle hissettim. Ayrıca güzel bir tanıtım olmuş, bisiklet hikayesi tadında... Yazını okumak güzeldi 👍

0
0
0.000
avatar


This post was upvoted by the Cycling Community
cycling.PNG
Subscribe to the Cycling Community and share your cycling related posts with us.
Join our Discord Channel if you want to chat about cycling.


You can support the Cycling Community by delegating HP
| 25 HP | 50 HP | 100 HP | 250 HP | 500 HP |

0
0
0.000
avatar

Congratulations @damla! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 6000 HP as payout for your posts, comments and curation.
Your next payout target is 7000 HP.
The unit is Hive Power equivalent because post and comment rewards can be split into HP and HBD

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Feedback from the April Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge - March 2024 Winners List
Be ready for the May edition of the Hive Power Up Month!
0
0
0.000