A Fun Day at Wildpark with a Birthday Celebration - Wildpark'ta Eğlenceli Bir Gün ve Doğum Günü Kutlaması

avatar
(Edited)

Hello friends. It's been a few years since I last visited Wildpark. I was curious about the changes. Yesterday, I took Ali and Honey with me and headed to the park. It's a wildlife park mainly focused on reptiles located on the Konyaaltı coast in Antalya. Besides reptiles, they also have some exotic birds, mammals and insects. What I enjoyed most during this visit was the increased beauty and diversity in the park's natural habitats. And Ali and I decided to award each resident of the park with different awards, which made it quite entertaining for us. I hope you enjoy it too. 😊

Merhaba arkadaşlar. Wildpark'a gitmeyeli birkaç sene oldu. Ne değişiklikler olduğunu merak ediyordum. Dün Ali ve Bal'ı da alıp parkın yolunu tuttuk. Burası Antalya'nın Konyaaltı sahilinde yer alan ağırlıklı olarak sürüngenlerin olduğu bir yaşam parkı. Sürüngenler dışında burada bazı egzotik kuşlar, memeliler ve böcekler de bulunuyor. Bu ziyarette en çok sevdiğim şey parkın doğal yaşam alanlarındaki güzellik ve çeşitliliğin artmasıydı. Ayrıca Ali ile birlikte buranın sakinlerine birer ödül vermeye karar verdik ve her canlıya farklı dallarda ödüller atadık. Bizim için oldukça eğlenceli geçti, umarım sizler de beğenirsiniz. 😊

Best colorful reptile award: Green tree python - En renkli sürüngen: Yeşil ağaç pitonu

We awarded this prize to the green tree python due to its beautiful color. According to the information board, it's said to be quite aggressive. During our visit, it didn't show any aggression and it was rather inactive.

Yeşil ağaç pitonuna güzel renginden dolayı bu ödülü layık gördük 😊Bilgilendirme levhasında yazılanlara göre çok agresif bir yılanmış. Ziyaretimiz süresince herhangi bir agresiflik göstermedi, hatta pek hareket etmedi diyebiliriz.

The best design: Leopard Burmese python - En özgün desen: Leopar Burma pitonu

We found it adorable due to its beautiful patterns. It almost felt like you could reach out and pet it, although it's easy to say that from behind the glass. As the name suggests, it's a python. Interestingly there are quite a few people who prefer these pythons as pets due to their striking patterns.

Güzel desenlerinden dolayı çok sevimli geldi bize. İnsanın elini uzatıp okşayası geliyor. Tabii camın arkasındayken ahkam kesmek kolay. Adı üstünde bu bir piton. Gerçi bizim gibi düşünen çok kişi olacak ki bu pitonları evcil hayvan olarak da tercih edenler varmış. Göz alıcı desenleri nedeniyle birçok sürüngen severin ilgisini çektikleri çok açık.

The best active reptile: Blue-tailed monitor - En aktif sürüngen: Mavi kuyruklu varan

This lizard didn't stay still during our visit, it was constantly on the move. It's naturally quite an active creature. Its tail was exceptionally long. According to the information board, they can reach up to 2 meters in length. They are also considered quite intelligent animals.

Bu varan ziyaretimiz süresince hiç yerinde durmadı. Sürekli hareket ediyordu. Normalde de hareketli bir canlıymış. Kuyruğu çok uzundu. Bilgilendirme levhasında yazılanlara göre boyu 2 metreye kadar ulaşabiliyormuş. Ayrıca oldukça zeki hayvanlar olarak kabul edilirlermiş.

The best-looking reptile: Leucistic royal python - En güzel sürüngen: Leucistik kraliyet pitonu

This pure white snake is stunning. Due to their beauty, they are often chosen by reptile enthusiasts for their collections. Probably, they got the name "royal python" due to their elegant structure.

Bu bembeyaz çok güzel bir yılan. Güzel oldukları için genellikle sürüngen hobisi olan kişilerin koleksiyonları için tercih ettikleri bir seçenek. Muhtemelen zarif yapısından dolayı kraliyet pitonu adını almıştır.

The most impressive reptile: Albino Burmese python - En etkileyici sürüngen: Albino Burma yılanı

You might have seen albino humans with very light skin and hair. It's a condition resulting from a lack of pigmentation, and apparently, it's not only seen in humans but also in other creatures like this snake. It's quite striking.

Albino insanları görmüşsünüzdür. Cilt ve saçları genelde çok açık renkte olur. Bir çeşit pigmen eksikliğinden kaynaklanan bir durumdur. Ve görünüşe göre sadece insanlarda değil diğer canlılarda da rastlanan bir durum. Bu yılanda olduğu gibi. Oldukça etkileyici.

The most social reptile: Chinese water dragon - En sosyal sürüngen: Çin su ejderi

Chinese water dragons are also very beautiful and exotic reptiles. They have dominant green colors on their heads and bodies. They are quite active too and are chosen as pets. They seemed to be social as they immediately approached us unlike other reptiles. They also showed a great fondness for water, constantly being in the tiny water container.

Çin su ejderleri de çok güzel ve egzotik sürüngenler. Kafalarında ve vücutlarında yeşil renk ağır basıyor. Ayrıca oldukça hareketliler. Evcil hayvan olarak da tercih ediliyorlarmış. Yaklaştığımızda diğer sürüngenlerden farklı olarak hemen yaklaştıkları için sosyal oldukları sonucuna vardık. Suyu çok sevdiklerini de belli ediyorlardı. Küçücük kabın içindeki suya girip duruyorlardı sürekli.

The funniest reptile: Iguana - En komik sürüngen: Iguana

We put them in the playful and humorous category because they kept sticking their tongues out at us. Their size and beautiful patterns were impressive. It was also mentioned that they are primarily herbivores, which could make them appealing as pets.

Iguanalar bize dil çıkarıp durdukları için onları şakacı ve komik kategorisine aldık. Büyüklükleri ve güzel desenleri çok etkileyiciydi. Ayrıca ağırlıklı olarak otçul beslendikleri yazıyordu. Bu da onları vazgeçilmez evcil hayvan yapabilir.

The most interesting reptile: Gila monster - En ilginç sürüngen: Gila canavarı

Here's another reptile that impressed us with its colors. We couldn't initially understand why they're called "monsters." But after reading that they are highly venomous, it made sense. These reptiles are known for having venomous bites, which can be very dangerous for humans.

İşte renkleriyle bizi etkileyen bir başka sürüngen. Neden canavar dediklerini bir türlü anlayamadık ilk başta. Daha sonra çok zehirli olduklarını okuyunca taşlar yerine oturdu. Bu sürüngenler zehirli dişlere sahip olmalarıyla bilinirler. Zehirleri oldukça güçlü ve bir insan için çok tehlikeli olabilir.

The best protected reptile: Sudan plated lizard - En iyi korunan sürüngen: Sudan zırhlı kertenkele

These looked quite different from the lizards we usually encounter in nature. The bumpy and ridged skin covering their bodies is almost like armor. This is likely how they survive in the wild.

Bunlar bizim doğada karşılaştığımız kertenkelelerden çok farklı görünüyorlardı. Vücutlarını kaplayan girintili çıkıntılı derileri adeta zırhı andırıyor. Muhtemelen bu şekilde doğada hayatta kalmayı başarıyorlar.

The most mysterious creature: Tarantula - En gizemli canlı: Tarantula

This intriguing creature is the Brazilian pink tarantula. It's a creature that's hard to observe. It remained still while we were there, hence earning the award for being mysterious and intriguing.

Bu etkileyici canlının ismi Brezilya pembe tarantula. Gözlemlenmesi zor olan bir canlı. Biz ordayken sürekli hareketsizdi. Bu yüzden gizemli ve merak uyandırıcı kategorisinde ödül aldı.

The shyest reptile: Red-eared slider - En utangaç sürüngen: Kırmızı yanaklı kaplumbağa

These turtles are very cute with red lines near their ears. Another name for them is red-eared sliders because they slide off rocks quickly and dive into the water, which earned them this name.

Bu kaplumbağalar da çok şirinler. Kulaklarının yanında kırmızı çizgiler var. Bir başka adları ise kırmızı kulaklı kayıcılarmış. Kayalardan hızlıca kayıp suya atladıkları için bu ismi almışlar.

Reptile with the most beautiful eyes: Siamese crocodile - En güzel gözlü sürüngen: Siyam timsahı

This crocodile received the award due to its beautiful eyes. Of course, in nature, we wouldn't get the chance to see their eyes up close, and if we did, who knows what might happen!

Bu timsah güzel gözlerinden dolayı ödül aldı. Tabii doğada gözlerine bu kadar yakından bakma şansı yakalar mıydık ya da yakalamış olsak başımıza neler gelirdi, o konudan emin değiliz.

There were many more reptiles and creatures, but these are the ones that received awards for now. We aim to expand the award categories on our next visit.

Daha çok sayıda sürüngen ve canlı vardı. Ama ödül alanlar şimdilik bunlar. Bir dahaki ziyaretimizde ödül kategorilerini genişletmeyi amaçlıyoruz.

Our Oceanride Adventure - Oceanride Maceramız

After our Wildpark tour, we went to Oceanride XD Cinema. Here a three-dimensional underwater experience with real images is presented. Watching the beautiful creatures of the oceans worldwide guided by Captain Barbossa was very enjoyable. We witnessed the swimming of humpback whale calves, the romantic dances of sea lions and of course, the incredible and intimidating power of the great white shark. The most impressive part of the cinema, in my opinion was the section about underwater wrecks. The sinking of the Lundy ship in Çanakkale was portrayed to us in a very realistic manner. We loved it, it almost felt like being there in those moments.

Wildpark gezimizin sonrasında sonra Oceanride XD Cinema'ya gittik. Burada gerçek görüntülerden oluşan üç boyutlu su altı deneyimi yaşanıyor. Kaptan Barbossa'nın rehberliğinde dünyadaki okyanusların güzel canlılarını izlemek çok keyifliydi. Kambur balinanın yavrularıyla yüzmesine, deniz aslanlarının romantik danslarına ve tabii ki büyük beyaz köpekbalığının inanılmaz ve ürkütücü gücüne tanık olduk. Sinemanın en etkileyici kısmı bence su altındaki batıklarla ilgili kısımdı. Çanakkale'de batmış olan Lundy gemisi gerçeğe en yakın şekilde bizlere aktarıldı. Çok beğendik. Adeta o anların içindeymiş gibi hissettik.

Gift Shop - Hediyelik Eşya Dükkanı

There was a small gift shop inside Wildpark. It offered various unique souvenirs, handicrafts reflecting the park's natural spirit, and park-themed memorabilia. The mugs were very impressive. Ali liked the first one, and I preferred the second one 😊

Wildparkın içinde küçük bir hediyelik eşya dükkani vardı. Burada parkın doğal ruhunu yansıtan çeşitli özgün hediyelik eşyalar, el işleri ve park temalı hatıra eşyalar bulunuyordu. Kupalar çok etkileyiciydi. Ali birinciyi ben ikinciyi beğendik 😊

By the time we stepped outside, it was getting dark. We bought ice cream for Ali from an ice cream shop and started walking towards Migros. I haven't been eating ice cream since I stopped consuming sugar. There have been sugar-free ice creams, but they often contain sweeteners, which I tend to avoid. I eat them if I make them at home, otherwise otherwise, I just settle for watching.

Dışarı çıktığımızda hava kararmıştı. Dondurma dükkanından Ali'ye dondurma alıp Migros'a doğru yürümeye başladık. Şekeri bıraktıktan beri dondurma yemiyorum. Bir ara şekersiz dondurmalar çıktı ama onların da içinde tatlandırıcı olduğundan pek tercih etmiyorum. Evde kendim yaparsam yiyorum, yoksa böyle biri yer biri bakar durumu oluyor.

New Year Atmosphere at Migros - Migros'ta Yılbaşı Havası

The Migros Shopping Mall had an amazing decor. Everywhere was adorned with sparkling decorations and the dazzling Christmas trees were enchanting for the onlookers. It created an impressive New Year atmosphere that conveyed the excitement of that magical time. And a small New Year's market was set up downstairs. Handicrafts, toys, jewelry and similar items were being sold there.

Migros AVM çok güzel süslenmişti. Her taraf ışıltılı dekorasyonlarla donatılmış, göz kamaştıran yılbaşı ağaçları görenleri büyülüyordu. Etkileyici bir yılbaşı atmosferi o büyülü dönemin coşkusunu tam anlamıyla hissettiriyordu. Alt katta ayrıca küçük bir yılbaşı pazarı açılmıştı. Burada el işleri, oyuncaklar, takılar ve benzeri şeyler satılıyordu.

These two toys reminded me of Beril's octopus and Mukadder's monkey. The second one stood out to me because of the color. 😊

Bu iki oyuncak bana Beril'in ahtapotuyla Mukadder'in maymununu hatırlattı. İkinci renginden dolayı 😊

Birthday Celebration - Ve Doğum Günü Kutlaması

It's time for Trliste's birthday celebration. Today @trliste's 6th Hive birthday. It's a very happy day for us. This journey means a lot to Trliste. This family growing with each member's contribution once again shows how valuable discovery and growth together can be.

Sıra geldi Trliste'nin doğum günü kutlamasına. Bugün @trliste'nin 6. Hive doğum günü. Bizim için çok mutlu bir gün. Bu yolculuk Trliste için gerçekten önemli. Her bir üyenin katkısıyla büyüyen bu aile, keşfetmenin ve birlikte büyümenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Ali and Honey had the cake. Since I don't consume sugar, I just had a look 😊

Pastayı Ali ve Bal yedi. Şeker tüketmediğim için ben yine bakmakla yetindim 😊

I wish us lots of happy birthdays ahead. Take care of yourselves. Thanks for reading.

Hep beraber nice güzel senelere. Nice mutlu doğum günlerine. Kendinize çok iyi bakın. Okuduğunuz için teşekkürler. Hoşça kalın.0
0
0.000
16 comments
avatar

we have only one zoo in our country and its not so good but i like to see animals, thanks for sharing those with us.

0
0
0.000
avatar

Hello dear friend @damla good morning
What an extraordinary adventure, I loved the prize and the categories they have chosen.
Happy anniversary @trliste what a beautiful trip.

0
0
0.000
avatar

Yılanın rengi güzel ama; bakışları çok ürkütücü geldi. Desenli piton yerini çok sevmiş olmalı ki, yerinden hiç kıpırdamıyor. Mavi kuyruklu varan da sürekli bir arayış içinde gibi görünüyor. Iguanalar şakacı ve komik kategorisine çok uygunlar. Yakından bakınca çok kızmış bir hali var. Kertenkelelerdeki zırh benzetmesini çok iyi düşünmüşsün.
Yazıyı okudukça acaba sevimli bir hayvana denk gelecek miyim diye düşünürken, kırmızı kulaklı kayıcılarla tanışıyoruz. Timsahın gözleri gerçekten etkileyiciymiş.

Bal bu geziden sinemadan çok eğlenmiş ve keyif almış görünüyor. Bu güzel ve keyif veren yazı için çok teşekkürler. Diğer yazılarını da merakla bekliyorum.

0
0
0.000
avatar

Congratulations @damla! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You got more than 6250 replies.
Your next target is to reach 6500 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

LEO Power Up Day - December 15, 2023
0
0
0.000
avatar

Bu postu gündüz okudum oyladım ama yorum yapmayı unutmuşum. Yine harika ve dolu dolu bir gün geçirmişsiniz. Bu hayvanlar çok güzel ama iyi ki annem görmedi postunu. Yılanlardan feci şekilde korkar ve nefret eder. Ekranda bile görmeye dayanamıyor. Bundan sonra ben de bir hayvanat bahçesine falan gidersem bu şekilde ödüller vermeyi düşüneceğim, çok mantıklıymış.

Bal ve Ali'ye selamlar 👋

0
0
0.000
avatar

Öncelikle #trliste gibi bir grubu kurduğun ve göstermiş olduğun sonsuz emek, çaba ve en önemlisi sabır için çok teşekkür ederim arkadaşım 🥰🙏

Ben sürüngenleri severim. Kendine has bu canlılar bence inanılmaz güzel ve sıradışı. Hayvanat bahçelerinde de mutlaka ziyaret ederim. Görseller harika. Emeklerine sağlık 🥰

0
0
0.000
avatar

Çok renkli bir gün olmuş. Sürüngenler kısmında gerilmemek mümkün değil. Bende bu tarz yerleri gezerken tıpkı senin gibi acaba bu aradaki cam olmasa ne olurdu diye düşünmeden edemiyorum ve sonu korkunç senaryolarla bitiyor...😱😵‍💫💀 Birde mumya gibi birşey vardı yanındaki de yılan sanırım oda çok ilginçmiş tek düşündüğüm o bir manken mi yoksa gerçek mi.🥲
Neredeyse büyük-küçük tüm marketlerde, dükkanlarda yılbaşı hazırlıkları, süslemeleri yapılmış. Migrosta bu işi çok iyi yapıyor.🌲🎄🎁🥳🪅 Senin yazılarını okumak çok güzel.🤩

0
0
0.000
avatar

Konyaaltı'nda böyle bir vahşi parkın olduğunu bilmiyordum. Neredeyse sadece belgesellerde görebileceğimiz hayvanlar :)

0
0
0.000
avatar

Hahaha what an adventure! Lizards and spiders and birds oh my!

I love how you capture some neat pictures but also pass along the biology lesson to us. (Zoology?) I love the gift shop too. Some of those unique mugs would be awesome to drink !BEER from!

IMG_9887.JPG

Here is my recent birthday cake to share in birthday solidarity!

0
0
0.000
avatar

I'm glad you enjoyed the photos. 🌸
Thank you for sharing your birthday cake. It looks amazing! 🎂Here's to many more adventurous memories.🎈🎈🎈

0
0
0.000
avatar

Ho Ho Ho! @damla, one of your Hive friends wishes you a Merry Christmas and asked us to give you a new badge!

The HiveBuzz team wish you a Merry Christmas!
May you have good health, abundance and everlasting joy in your life.

To find out who wanted you to receive this special gift, click here!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out our last posts:

It's the Christmas season: give your friends a gift
0
0
0.000
avatar

Sonunda sindire sindire okuyabildim. Bu aralar o kadar çok şey okuyorum ki bir yerden sonra okuduğumu anlama yetimi kaybediyorum.

Bu tarz geziler bana aldığım biyoçeşitlilik dersini anımsatıyor. Sanırım bu yüzdendir ki hoşuma gidiyor. Benim de yaptığım canlı gezilerinin olmazsa olmazı yılanlar sanırım. Daha fazla korktuğum bir hayvan olduğunu zannetmiyorum. Görmek bile beni çok geriyor. Ama ne zaman bir hayvanat bahçesi ya da doğal yaşam alanına gitsem kendimi yılanlarla ilgili kısımda buluyorum. Sanırım bu da hayatın bir cilvesi.

Kraliyet pitonu çok dikkatimi çekti. Mat ama canlı bir görüntüsü var. Keşke bu kadar net özellikleri olmasaydı da avcıların gözdelerinden olmasaydı diye iç geçirdim 🥲.

0
0
0.000
avatar

Okuduğun için teşekkürler 🤗 Yılanlar konusundaki merakını anlıyorum, bazen en korktuğumuz şeyler, aynı zamanda en ilginç olanlardır. 🌸 Korkutucu oldukları kadar büyüleyicidirler kesinlikle. Belki bir gün onlarla ilgili korkuların değişir. 🙂

0
0
0.000