I consider the holiday season and the shopping frenzy to be open.

avatar
Authored by @Pati

20221031_171429.jpg

I haven't had time to write anything for pleasure or to share my observations with you for a long time. With us recently crazy time, children get sick one by one, the weather also does not spoil us so my husband and I also always walk with red noses and coughing no but you have to work and there is no time to rest.

20221031_171513.jpg

It's good that my spouse strongly supports me because I do not know how I would reconcile school, work, home and rehabilitation Alex, fortunately the kids help maintain relative order in the house and take care of their pets, the rest of the household duties we share with my husband among themselves, although in fact recently the king of the kitchen has been Adrian, and I look there less and less because I lack time, strength or desire. Behind me another exams at the university, another one ahead of me, to give numerous projects a few presentations with longing I am waiting for January because at the university it will be a looser period, in trade it is also a time of rest and light release after the December shopping frenzy.

20221031_172015.jpg

In January, we plan to go to the mountains for the weekend, so that children will see some snow because in Our city in Wrocław nothing heralds that winter will enchant the gray and sad urban landscape strewn with concrete blocks. So maybe it's strange but the December period unfortunately I do not identify with family idyll and rest, but with a whole mountain of duties and hard work, but this does not mean that I do not like Christmas and I resemble the Grinch😉.

Of course, I am waiting for the magic of Christmas and time spent with my family but I do not organize holidays with a bending table on which there must be 12 dishes, we usually do Christmas Eves at my parents' in contributory mode and this is a reasonable option, this year we dream of resting, so the plan is that we will invite my husband's younger brother to our house and spend Christmas Eve with him and the children in our apartment and on the first day of Christmas I will drop by to parents with children, while the second day of Christmas we will spend at home in Christmas pajamas playing new board games, this is our winter tradition. When the weather is not conducive to fun in the open air (and in our winter it can not be called such), we spend time together on family games or home cinema screenings.

20221121_165641.jpg

Returning to the menu for the holidays, even though I like most of the Christmas Eve dishes myself, I do not intend to protrude at the pots for a few days and nights and look like a sufferer on Christmas, most of my household members will not touch even half of the dishes that are in the traditional Christmas menu, I also do not intend to fry the fish in stock because the most delicious is freshly fried warmly, So I run away from tradition a little, but I introduce my own, we all spend the world together decorating the apartment, in the kitchen everyone also has their own tasks and I think that this definitely makes our holidays more pleasant because the most important for us are not gifts but time spent together and this should be the quintessence of Christmas.

I do not understand this phenomenon of borrowing for the holidays, people who walk for hours from dawn to night, in galleries and spend mountains of money to create the appearance of perfect holidays. Children cry from fatigue, prefer to be at home and have a good time playing, and instead wander around all day, with their parents who are filmed in a Christmas buying frenzy, as if there were nothing more important than doing the most sumptuous Christmas. The magic of Christmas on Instagram, Facebook and other portals is about to flood us all, while I admire my friend who turns off her phone on Christmas Eve and appears in the media only after Christmas and I think I will follow her example and do so this year to make the most of the time we have for ourselves, children are growing and if we do not devote enough time to them now, it may turn out in a moment, that we have lost the short time that was given to us.

20221122_141732.jpg

Childhood passes quickly you can not turn back time, it is worth slowing down to be with each other and not next to each other, I think that this principle is valid not only in relation to children but in general to people who are close to us. This Christmas is the second Christmas without my mother-in-law, she passed away over a year ago, this time is a difficult time for my husband and his brother, I would like them to spend them in harmony and continue to be brothers to each other, thinking wishfully, I also wanted the younger brother to finally grow up and become responsible for his actions, but I think we have a long way to go.

As for the gift craze, with four children, gifts are certainly an important element, but this is not the most important element. With help in gifts for children, as every year, my employer comes to me, who, as every year, made beautiful packages with games and gadgets for my children, which means that we have Santa Gifts out of our heads, so we have to master the list of gifts under the Christmas tree, here in turn with the help of allegro and a lot of shops so I will miss running around the stores. In a stationary store I will do only part of the grocery shopping, while a large part of the shopping I will buy with home delivery, using one of the stores delivering home, in this way I will avoid a significant waste of time in queues, which in December seem to have no end, thanks to which I will not buy a lot of things that I could consider useful.

20221127_130316.jpg

I wonder if I'm the only one approaching Christmas in this way, or if I'm in the minority and the whole of humanity continues to run in the pre-Christmas race and devotes so much time and energy to sum up everything later with the statement: "holidays, holidays and after Christmas" I think it's worth slowing down, making fewer dishes, not falling into a cleaning frenzy or shopping whirlwind, and time dedicate to loved ones and do what is necessary with them, so that no one is overtired and that everyone has a pleasant time together.

20221127_151725.jpg

I wish you that this Christmas will be magical for you, full of love and reflection, so that it does not pass away too quickly, enjoy the magic of Christmas decorations, the smell of gingerbread, small pleasures, but do not succumb to the pressure of idealized vision, do not try to capture the perfect photo, because it does not exist, the best will come out when you make it by surprise, when you allow yourself a moment of smile and relaxation.

20221127_151747.jpg

Enchant the reality around you. I'm going to study until the last exam before Christmas and you take care of yourselves.


POLSKI

20221031_171411.jpg

Dawno nie miałam czasu napisać nic dla przyjemności, czy po to by podzielić się z wami swoimi obserwacjami. U nas ostatnio szalony czas, dzieci chorują jedno przez drugie, nas pogoda też nie rozpieszcza więc z mężem też wiecznie chodzimy z czerwonymi nosami i pokasłujący no ale pracować trzeba i nie ma czasu na odpoczynek.

Dobrze, że mój małżonek mocno mnie wspiera bo nie wiem jak pogodziła bym szkołę, prace, dom i rehabilitacje Alexa, na szczęście dzieciaki pomagają utrzymać względny porządek w domu i opiekują się swoimi zwierzakami, resztę obowiązków domowych dzielimy razem z mężem między sobą , choć faktycznie ostatnio królem kuchni został Adrian, a ja zaglądam tam coraz rzadziej bo brak mi czasu, siły czy ochoty. Za mną kolejne egzaminy na uczelni, kolejne przede mną, do oddania liczne projekty kilka prezentacji z utęsknieniem czekam na styczeń bo na uczelni będzie to luźniejszy okres, w handlu również jest to czas odpoczynku i lekkiego zwolnienia po grudniowym szale zakupów.

20221031_172025.jpg

W styczniu mamy w planie wyjazd w góry na weekend, tak by dzieci zobaczyły trochę śniegu bo u nas we Wrocławiu nic nie zwiastuje aby zima miała zaczarować szary i smutny krajobraz miejski usłany betonowymi blokowiskami. Tak więc może to dziwne ale okresu grudniowego niestety nie utożsamiam z rodzinną sielanką i odpoczynkiem a z całą górą obowiązków i ciężkiej pracy, nie znaczy to jednak, że nie lubię świąt i przypominam Grincha 😉.

Oczywiście czekam na magię świąt i czas spędzony z rodziną ale nie urządzam świąt z uginającym się stołem na którym musi być 12 potraw, zwykle robimy wigilie u moich rodziców w trybie składkowym i jest to rozsądna opcja, w tym roku marzy nam się odpoczynek, więc plan jest taki, że zaprosimy do siebie do domu młodszego brata męża i spędzimy z nim i dziećmi wigilie u nas w mieszkaniu a w pierwszy dzień świąt wpadnę do rodziców z dziećmi, natomiast drugi dzień świąt spędzimy w domu w piżamach świątecznych na graniu w nowe planszówki, to taka nasza zimowa tradycja. Gdy pogoda nie sprzyja zabawie na świeżym powietrzu ( a u nas zimą nie można go takim nazwać) spędzamy wspólnie czas na grach rodzinnych czy domowych seansach kinowych.

20221121_165647.jpg

Wracając do menu na święta, mimo że sama lubię większość potraw wigilijnych, nie zamierzam sterczeć przy garach przez kilka dni i nocy i wyglądać na świętach jak cierpiętnica, większość z moich domowników i tak nie tknie nawet połowy potraw, które są w tradycyjnym menu świątecznym, nie zamierzam też smażyć ryby na zapas bo najsmaczniejsza jest na ciepło świeżo usmażona, tak więc trochę uciekam od tradycji, za to wprowadzam własne, wszyscy wspólnie spędzamy świat na dekorowaniu mieszkania, w kuchni każdy też ma swoje zadania i myślę, że to zdecydowanie czyni nasze święta przyjemniejszymi bo najważniejsze nie są dla nas prezenty tylko wspólnie spędzony czas a to powinno być kwintesencją świąt.

Nie rozumiem tego fenomenu zadłużania się na święta, ludzi którzy chodzą całymi godzinami od świtu do nocy, po galeriach i wydają góry pieniędzy, by stworzyć pozory idealnych świąt. Dzieci płaczą ze zmęczenia, wolały by być w domu i miło spędzać czas na zabawie a zamiast tego błąkają się całymi dniami, z rodzicami którzy są nakręceni w świątecznym szale kupowania, jak by nie było nic ważniejszego od zrobienia najbardziej wystawnych świąt. Magia świąt na Instagramie, Facebooku i innych portalach zaraz zaleje nas wszystkich, ja natomiast podziwiam swoją koleżankę która w wigilie wyłącza telefon i pojawia się w mediach dopiero po świętach i chyba pójdę za jej przykładem i zrobię tak w tym roku, by w pełni wykorzystać czas który mamy dla siebie, dzieci rosną i jeśli teraz nie poświęcimy im odpowiedniej ilości czasu to za chwilę może się okazać, że utraciliśmy ten krótki czas, który był nam dany.

20221122_141736.jpg

Dzieciństwo mija szybko nie da się cofnąć czasu, warto jest zwolnić by być ze sobą a nie obok siebie, myślę że ta zasada jest aktualna nie tylko w stosunku do dzieci ale ogólnie do ludzi którzy są nam bliscy. Te święta to drugie święta bez mojej teściowej, odeszła ponad rok temu, ten czas to trudny okres dla mojego męża i jego brata, chciała bym by mimo tego, że dzielą ich pewne kwestie spędzili je w zgodzie i dalej byli dla siebie braćmi, myśląc życzeniowo chciała bym również, aby młodszy brat w końcu dorósł i stał się odpowiedzialny za swoje czyny, ale chyba daleka droga przed nami.

Co do szału prezentowego, przy czwórce dzieci na pewno ważnym elementem są prezenty, ale nie jest to naj istotniejszy element. Z pomocą w prezentach dla dzieci jak co roku przychodzi mi mój pracodawca, który jak co roku zrobił piękne paczki z grami i gadżetami dla moich pociech, co powoduje że prezenty mikołajkowe mamy z głowy, więc zostaje nam do opanowania lista prezentów pod choinkę, tu z kolei z pomocą przyjdzie mi allegro i masa sklepów więc ominie mnie bieganina po sklepach. W sklepie stacjonarnym zrobię tylko część zakupów spożywczych, natomiast sporą część zakupów zakupię z dowozem do domu, korzystając z któregoś ze sklepów dowożących do domu, tym sposobem uniknę sporej straty czasu w kolejkach, które w grudniu wydają się nie mieć końca, dzięki temu też nie kupię masy rzeczy, które mogła bym uznać za przydatne.

20221127_151727.jpg

Ciekawa jestem czy tylko ja podchodzę w ten sposób do świąt, czy jestem w mniejszości a cała ludzkość dalej biegnie w gonitwie przedświątecznej i poświęca tyle czasu i energii by podsumować potem wszystko stwierdzeniem : ,, święta, święta i po świętach „ myślę, że warto zwolnić, zrobić mniej potraw, nie wpaść w szał sprzątania czy w wir zakupów, a czas poświęcić bliskim i wspólnie zrobić z nimi co niezbędne, tak by nikt nie był przemęczony i by wszyscy przyjemnie spędzili czas będąc ze sobą razem.

20221127_151728.jpg

Życzę wam aby te święta były dla was magiczne, pełen miłości i refleksji , by nie przeminęły zbyt szybko, nacieszcie się magią świątecznych dekoracji, zapachem pierniczków, drobnymi przyjemnościami, ale nie ulegajcie presji wyidealizowanej wizji, nie próbujcie uchwycić idealnego zdjęcia, bo takie nie istnieje, najlepsze wyjdzie wtedy gdy zrobicie je z zaskoczenia, gdy pozwolicie sobie na chwilę uśmiech i odprężenia.

20221127_151751.jpg

Zaczarujcie rzeczywistość wokół siebie. Zmykam uczyć się do ostatniego egzaminu przed świętami a wy dbajcie o siebie.0
0
0.000
5 comments
avatar

View or trade LOH tokens.


@dragokazo, You have received 1.0000 LOH for posting in Ladies of Hive. We believe that you should be rewarded for the time and effort spent in creating articles. The goal is to encourage token holders to accumulate and hodl LOH tokens over a long period of time.

0
0
0.000
avatar

Congratulations @dragokazo! You received a personal badge!

You powered-up at least 10 HIVE on Hive Power Up Day!
Wait until the end of Power Up Day to find out the size of your Power-Bee.
May the Hive Power be with you!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month Challenge 2022-11 - Winners List
HiveBuzz World Cup Contest - Recap of Day 11
Be ready for the last Hive Power Up Month of the year!
0
0
0.000
avatar

Congratulations @dragokazo! You received a personal badge!

You powered-up at least 50 HP on Hive Power Up Day! This entitles you to a level 2 badge
Participate in the next Power Up Day and try to power-up more HIVE to get a bigger Power-Bee.
May the Hive Power be with you!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out the last post from @hivebuzz:

HiveBuzz World Cup Contest - Recap of Day 12
Hive Power Up Month Challenge 2022-11 - Winners List
Be ready for the last Hive Power Up Month of the year!
0
0
0.000