Eski evler

avatar

img_20211129_wa0001.jpg

Selam fotoğraf severler. Bugün sizinle memleketim Ermenek Karaman'dan bir fotoğraf paylaşmak istedim. Eski evlerin hep bir hikayesi olur bu evin hikayesini bilmek isterdim. Verdiği enerji çok güzel .0
0
0.000
2 comments
avatar

Congratulations @eminb! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 10 upvotes.
Your next target is to reach 50 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - December 1st 2021 - Become an Orca!
0
0
0.000
avatar

Nitekim eski evlerin anlatacak bir hikayesi var. Orada yaşayan insanlarla olan deneyimleri hakkında söyleyecekleri, orada kaldı ve orada tüm hayatını geçirenler

0
0
0.000