Retro Gaming Blogging Challenge: My 3 best games on NES [ENG/PL]

avatar
(Edited)

rrrrrrrrr.jpg

ENG

CONTRA

Ok, so the first game I will describe will be CONTRA. I remember the first time I had NES (it was the Pegasus console in Poland), CONTRA was the first game I played.

maxresdefault.jpg
source

The game is simple in its simplicity, so to speak. We have our protagonist, and we have to destroy all the enemies who keep attacking us. It is not easy because there are a lot of them on the board, but the "boosters" in the form of flying capsules come to our aid.

crrxuykhvxpimrjpqjiw.png
source

When we destroy one, we get more health, or a different weapon and other bonuses. Each bonus has a label. F was probably a flamethrower if I remember. I think L is a Laser. The best weapon for me there, which was practically an OP, was under the letter M, I guess it meant Multi-Shot. Then there was no strong attack on you anymore because a beautiful wave of bullets was coming out of the rifle and the enemy had practically no chance.

contrafilmserial_kyvz.jpg
source

Each level had a Boss at the end, some were simpler, some were worse, you know. The game also has a multiplayer mode to choose from, so you can play with two people. Can playing two people on NES be called Multiplayer? I think so. If I remember correctly, the game had different versions, I remember when I had a version of the game in which there were 30 lives per person, then it was known that you would be able to complete the game. Who hasn't played should. The game is great.
You also need to look, or rather hear a great soundtrack accompanying us during our adventure. Each mission has its own atmosphere and soundtrack.

9/10

Linia.png

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project

maxresdefault.jpg
source

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project - this is a game that I've been sitting on for so many hours that it's a massacre. The best part is, I didn't manage to get through it all. Some levels were so difficult ... Whoever played knows. The game was also very long. I also played TMNT 1 and 2, but this is the third part that I love the most.

maxresdefault.jpg
source

Already at the very beginning, we see a nice cutscene, in which it is shown how our turtles became ninja turtles. In the beginning, after the intro, we choose our character. There are 4 Turtles to choose from: Leonardo - uses two swords, Michael Angelo - uses Nunchaku, Donatello - uses a stick, Raphael - uses ... ninja daggers?
My favorite character was Raphael.

sddefault.jpg
source

In the game, we start with nice music at the beginning and the fight begins immediately. In the game, we can perform basic attacks with our weapons, kick enemies from a jump, and we also have Combos, which unfortunately takes 1HP but is very effective. I've always used this on Bosses and it wasn't a very good idea ... As I mentioned Bosses, with every (almost every level) we have a Boss at the end. We have to go through all the levels and get to the final Boss which is Shredder, that is some Kung-Fu master who kidnapped our friend April.

hqdefault.jpg
source

What I liked the most about this game are the locations that are amazing, well-polished, and really very diverse. Sometimes we are on the beach, sometimes in the sewers, on a collapsing bridge, on a surfboard. In the end, I didn't even know where I was, on some alien ship? I do not know. I highly recommend the game. Maybe I can go through it now? I have to try.

9/10

Linia.png

Wai Wai World 2: SOS!! Parsley Jō

271313waiwaiworld2sosparsleyjonesmedia.jpg
source

This is the best, the best game I have played on the NES. There is something of everything in it.

We start our adventure with the princess being kidnapped by some monster. Typical. Our task is to save her and our protagonist has everything. What is going on? Like everything? And the fact that he has a Suit, thanks to which he can take other forms. And there are a lot of them. There is the protagonist from CONTRA, there is a child who attacks with a bottle and the enemies turn into clouds, there is a guy who shoots something like a boomerang, there is a protagonist from CASTLEVANIA and many others.

maxresdefault.jpg
source

When I first played this game and discovered the option that it can be converted into other characters, I was very impressed. Not only do we have characters from other games, but we also have many levels from other games. There is a level from CONTRA, there is also a level in which we fly by plane and shoot clouds, and bells fall out of the clouds. I know there is a game like that, but I have no idea what it's called. There is even a level from a game where we fly a spaceship (something like GALAZA), but I don't know the title of the game either.

hqdefault.jpg
source

What can I say more? It is impossible to get bored with this game. It is long, there are two ways to go through it because we have to choose in certain stages which level to go to. You can go through it with many characters at the same time. The game is beautiful!

9/10

Linia.png

PL

Linia.png

CONTRA

Ok, więc pierwsza gra jaką opiszę to będzie : CONTRA. Pamiętam jak pierwszy raz miałem NES (to była konsola Pegasus w Polsce), to CONTRA była pierwszą grą w jaką zagrałem.

maxresdefault.jpg
source

Gra jest prosta w swojej prostocie, że tak powiem. Mamy swojego protagoniste, i musimy rozwalić wszystkich wrogów, którzy non stop na nas nacierają. Nie jest to łatwe, ponieważ na planszy jest ich mnóstwo, ale z pomocą przychodzą nam "wspomagacze" w postaci latających kapsuł.

crrxuykhvxpimrjpqjiw.png
source

Kiedy taką zniszczymy, dostajemy więcej życia, lub inną broń i inne bonusy. Każdy bonus ma swoje oznaczenie. F to był chyba miotacz ognia jeśli pamiętam. L to chyba Laser. Najlepszą bronią dla mnie tam, która była praktycznie OP, była pod literką M, oznaczało to chyba Multi Shot. Wtedy już nie było na Ciebie mocnego, ponieważ z karabinu wydostawała się piękna fala pocisków i wróg był praktycznie bez szans.

contrafilmserial_kyvz.jpg
source

Każdy level miał na końcu Bossa, niektóre były prostsze, niektóre gorsze, wiadomo. Gra ma do wyboru także tryb "multiplayer" więc można było grać na dwie osoby. Czy granie w dwie osoby na NES można nazwać Multiplayer? chyba tak. Gra o ile dobrze pamiętam miała różne wersje, pamiętam jak kiedyś miałem wersję gry, w której było po 30 żyć na osobę, wtedy wiadomo było, że uda CI się przejść grę. Kto nie grał, powinien. Gra jest Świetna.
Trzeba także spojrzeć, a raczej usłyszeć świetną ścieżkę dźwiękową towarzyszącą nam podczas przygody. Każda misja ma swój inny klimat i inną ścieżkę dźwiękową.

9/10

Linia.png

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project

maxresdefault.jpg
source

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project - to gra, nad którą siedziałem tyle godzin, że masakra. Najlepsze jest to, że i tak nie udało mi się jej przejść całej. Niektóre rundy były takie trudne... Kto grał ten wie. Gra też była bardzo długa. Grałem też w TMNT 1 i 2, ale to 3 część pokochałem najbardziej.

maxresdefault.jpg
source

Już na starcie pokazuje nam się fajna cutscenka, w której to jest pokazane jak nasz żółwie stały się żółwiami ninja. Na początku, po intrze, wybieramy naszą postać. Mamy do wyboru 4 Żółwie: Leonardo - posługuje się dwoma mieczami, Michael Angelo - posługuje się Nunchaku, Donatello - posługuje się kijem, Raphael - posługuje się... sztyletami ninja?
Moja ulubiona postać to był Raphael.

sddefault.jpg
source

W grze zaczynamy od sympatycznej muzyczki na początek i od razu zaczyna się walka. W grze możemy wykonywać podstawowe ataki naszą bronią, kopać wrogów z wyskoku i mamy także Combos, który niestety zabiera nam 1HP ale jest bardzo efektowny. Zawsze używałem tego na Bossach i nie był to zbyt dobry pomysł... Jak już wspomniałem o Bossach, przy każdej rundzie (prawie każdej) mamy Bossa na końcu. Musimy przejść wszystkie poziomy i dojść do ostatecznego Bossa którym jest Shredder, czyli jakiś mistrz Kung-Fu, który porwał naszą przyjaciółką April.

hqdefault.jpg
source

Najbardziej w tej grze podobały mi się lokacje, które są niesamowite, świetnie dopracowane i naprawdę bardzo różnorodne. To czasem jesteśmy na plaży, czasem w kanałach, na walącym się moście, na desce surfingowej. Pod koniec nawet już nie wiedziałem gdzie jestem, na jakimś statku kosmitów? Nie wiem. Grę polecam bardzo. Może uda mi się ją przejść teraz? Muszę spróbować.

9/10

Linia.png

Wai Wai World 2: SOS!! Parsley Jō

271313waiwaiworld2sosparsleyjonesmedia.jpg
source

To najlepsza, najlepsza gra w jaką grałem na NES. Jest w niej coś ze wszystkiego.

Naszą przygodę zaczynamy od tego, że księżniczkę porwał jakiś potwór. Typowe. Mamy za zadanie ją uratować i nasz protagonista ma wszystko. O co chodzi? Jak wszystko? A to, że posiada on Suit, dzięki któremu może przybierać inne postacie. A jest ich sporo. Jest Protagonista z gry CONTRA, jest jakieś dziecko, które atakuje butelką i wrogowie zamieniają się w chmurki, jest gość, który strzela czymś w rodzaju bumerangu, protagonista z gry CASTLEVANIA i wiele innych.

maxresdefault.jpg
source

Kiedy pierwszy raz grałem w tą grę i odkryłem opcję, że da się zamieniać w inne postacie byłem pod wielkim wrażeniem. Nie dość, że mamy postacie z innych gier, to mamy też wiele leveli z innych gier. Jest runda z gry CONTRA, jest też runda, w której latamy samolotem i strzelamy chmury, a z chmur wypadają dzwonki. Wiem, że jest też taka gra, ale nie mam pojęcia jak się nazywa. Jest nawet poziom z gry, w której latamy statkiem kosmicznym )coś w rodzaju gry GALAZA), ale też nie znam tytułu gry.

hqdefault.jpg
source

No co mam więcej powiedzieć? Przy tej grze nie da się nudzić. Jest długa, można ją przejść na dwa sposoby, ponieważ mamy do wyboru w pewnych etapach, do którego poziomu się udać. Można ją przejść wieloma postaciami w jednym czasie. No gra jest piękna!

9/100
0
0.000
5 comments
avatar

Same klasyki. W Contrę i Turtlesy się grało na Pegasusie. Tej ostatniej gierki nie znam. :)

0
0
0.000