What have I done and what am I going to do with Bitcoin? [ENG/PL]

avatar
(Edited)

bitcoinplunge.jpg
source

ENG

What have I done with Bitcoin? Well, I probably did the stupidest thing that could be done. I bought it when it was up $ 41k. It was about a month ago. The price went up so much that I decided to buy it because I thought it would keep growing. My colleagues warned me about the correction and they were right. I remember when I was afraid to buy it on the BitBay exchange but still pressed the left mouse button and boom. Later, when it dropped to 30k, I lost hope and was sure I did, but I watched the news from the cryptocurrency world - Phil Konieczny on Youtube (my favorite) and other news, and it turned out that Bull Run had just started. Some say Bitcoin could even grow to 100-200k or even more, as Willy Woo says.

EtKQ4P1U4AE8vnD.jpg

Es1HEKlU0BAB_ZP.jpg
pictures from willy woo twitter

He also claims that 100k is the minimum Bitcoin growth right now. It can become much more expensive (500k or more). As far as I know, Willy Woo is rarely wrong (but still wrong). Well, I am following his advice and will wait.

Now Bitcoin is rising again so you have to wait.

What am I going to do with this Bitcoin? I think I will either wait for advice as I mentioned above Willy Woo or I will follow the BTC Rainbow Chart.

rain.jpg
https://www.blockchaincenter.net/bitcoin-rainbow-chart/

And you? What's your plan?

Linia.png

PL

bitcoinplunge.jpg
source

Co zrobiłem z Bitcoinem? Otóż zrobiłem najgłupszą chyba rzecz jaką można było zrobić. Kupiłem go jak był na górce 41k $. Było to około miesiąc temu. Cena szła tak do góry, że postanowiłem kupić, bo myślałem, że będzie rósł dalej. Koledzy ostrzegali mnie przed korektą i mieli rację. Pamiętam jak bałem się kupić go na giełdzie BitBay, ale jednak nacisnąłem ten lewy przycisk myszki i bum. Później kiedy spadał do 30k , straciłem już nadzieję i byłem pewien że straciłem, ale oglądałem informacje ze świata kryptowalut - Phil Konieczny na Youtube (mój faworyt) i inne informacje i okazało się, że Bull Run dopiero się zaczął. Niektórzy mówią, że Bitcoin może nawet urosnąć do 100-200k albo nawet więcej jak to mówi Willy Woo.

EtKQ4P1U4AE8vnD.jpg

Es1HEKlU0BAB_ZP.jpg
pictures from willy woo twitter

Twierdzi on też, że 100k to jest minimum wzrostu Bitcoina teraz. Może on zdrożeć o wiele bardziej (500k albo i więcej). Z tego co wiem Willy Woo rzadko się myli (ale jednak się myli). Cóż, ja idę za jego radą i będę czekał.

Teraz Bitcoin znowu rośnie więc trzeba czekać.

A co zrobię z tym Bitcoinem? Myślę, że będę albo czekał za radą jak wspomniałem wyżej Willy Woo albo będę sugerował się BTC Rainbow Chart.

rain.jpg
https://www.blockchaincenter.net/bitcoin-rainbow-chart/

A wy? Jaki macie plan?

Posted Using LeoFinance Beta0
0
0.000
2 comments