Hayvanlar Alemi: Keçi

20211023_192652.jpg

Merhaba fotoğraf severler. Hayvan âlemi serimde keçi ile yola devam ediyorum.
Bugün keci tanıtımı yapmak için sizlerin karşısına çıktım.
Keçi ve keçinin yavrusu olan oğlak diye tabir edilen hayvan oldukça güzel ve sevimlidir.
img_20211023_wa0054.jpg

Boynuzlugil familyasında yer alan evcil bir hayvandır. Genellikle dağlık bölgelerde yetişen ot yiyerek beslenen bir tür küçük baş hayvandır. Sarp yamaçlarda rahatlıkla gezebilir, çevik ve zarif bir canlıdır. Genel olarak boynuzları geriye doğru giden ve cenesi aşağı doğru olup sakkalı oluşuyla dikkat çeker. 15 yıla kadar yaşayan bu canlılar gevişgetirir.
img_20211023_wa0034.jpg

Faydaları:
Sütünden, etinden, kılından ve dışkısından yararlanılır.
*sütünden; peynir, yoğurt elde edilerek beslenme açısından yararlanılır. Genellikle taze ve doğal otlarla beslendikleri için genellikle keçi sütü tercih edilir.

  • Etinden; biz insanlar hem etcil, hem otçul olarak besleniriz. Et ihtiyacımızı genellikle bu hayvanlardan karşılarız. Etleri de daha lezzetli olur bunun nedeni yine doğal koşullarda beslenmesinden kaynaklıdır.
    *Derisinden ve kılından yararlanılır. Kilim dokumlarında yada yün olarak kullanılır.
  • Ters diye tabir edilen dışkısı; dogal gübre olarak kullanılır ve verimi %100 artırır.
    img_20211023_wa0033.jpg

Islâm inancına göre dini bayramlar arasında yer alan Kurban Bayramında genellikle bu besi hayvanlarının kesimi yapılır ve ihtiyaç sahiplerinin et ihtiyacı karşılanması sağlanır.
Yavrularına oğlak, erkeklerine teke adı verilir.
Türkiye'de Ankara keçisi, tiftik keçisi ve kıl keçisi olarak üç çeşidi bulunur.
Gebelik süreleri yaklaşık 5-6 ay aralığıdir. Yavruları kıllı.ve gözü açık şekilde doğar. Yaklaşık yarım saat içinde yavrusu ayaklanır.
img_20211023_wa0023.jpg0
0
0.000
2 comments
avatar

Congratulations @flsfserkan! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 6000 upvotes.
Your next target is to reach 7000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

0
0
0.000