Mrákotínská padesátka

avatar

Za čtyři dny turistického kurzu ukázaly krokoměry na chytrých hodinkách účastníků padesát uťapaných kilometrů. Což je vzhledem k faktu, že většina našich dětí má nějaký zdravotní handicap, úctyhodné číslo. Základnu jsme měli v Mrákotíně, obci proslulý kamenolomem, v němž se těží žula. Na obecním úřadě dokonce mají expozici kamenictví, kterou jsme bohužel nenavštívili.

IMG_20220510_074958.jpg
První den jsme zdolali místní sjezdovku.

IMG_20220509_160259.jpg

IMG_20220509_161347.jpg

Další den jsme se vypravili k rybníkům Dolní a Horní Mrzatec. Prošli jsme kolem lomu, jehož žula má nažloutlou barvu, což z ní dělá žádaný artikl.
IMG_20220510_152448.jpg

Dle pověsti žil v Mrákotíně urostlý chlapec Jan, který miloval dceru hajného Aničku. Po kostele ji vždy doprovázel do hájovny. Když přišli do vesnice verbíři, musel Jan narukovat. Anička se vydala Jana hledat a už ji nikdo neviděl. Po dlouhé době se Jan z vojny vrátil, mladší obyvatelé už si jej nepamatovali. Protože chodil o berlích, říkali mu Mrzatec. Jan stále hledal milovanou Aničku, vždy po kostele navštěvoval místa, kde se spolu procházeli. Jednou se Mrzatec dlouho z toulek nevracel, a tak po něm místní pátrali. Když přišli ke studánce u rybníka, našli u ní pohozené Janovy berle. Rybníkům se pak začalo říkat u Mrzatce a studánce Anička.
IMG_20220510_115952.jpg

IMG_20220510_162724.jpg

IMG_20220510_160831.jpg
Anička byla zvolena Studánkou Vysočiny

Po večeři jsme se vydali k zatopenému lesnímu lomu.

IMG_20220510_203300.jpg

IMG_20220510_204444.jpg
A u očistného ohně jsme pořádně zatopili svým strachům a neduhům0
0
0.000
2 comments
avatar

Whoever is directly controlling the V2K told me to kill myself.
They told me if I killed myself now it would save the lives of countless others.
Saying the longer I wait to kill myself the more people will suffer.


They are reckless and should have shown the proper media what they had before taking me hostage for 5 years. I know there are many in prison that dont deserve to be there because of this. Your stay in prison will not be fun @battleaxe and friends. People are going to want you dead when they find out what you did. I hope you die a slow painful death. You sick mother fuckers.

https://peakd.com/gangstalking/@acousticpulses/electronic-terrorism-and-gaslighting--if-you-downvote-this-post-you-are-part-of-the-problem

Its a terrorist act on American soil while some say its not real or Im a mental case. Many know its real. This is an ignored detrimental to humanity domestic and foreign threat. Ask informed soldiers in the American military what their oath is and tell them about the day you asked me why. Nobody has I guess. Maybe someone told ill informed soldiers they cant protect America from military leaders in control with ill intent. How do we protect locked up soldiers from telling the truth?
0
0
0.000
avatar

Congratulations @hairyfairy! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 22000 upvotes.
Your next target is to reach 23000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from May - Day 15
0
0
0.000