Na Bosně

avatar

Bosně je kopec v katastru Brno-Medlánky. V jeho blízkosti se nachází travnaté letiště.

IMG_20220731_174140.jpg

U studánek Pergl a Hubertova, které se nacházejí na zelené turistické stezce kousek pod vrcholem kopce, je sice pěkné odpočívadlo, v době sucha jsou bohužel studánky bez vody.

IMG_20220731_182936.jpg

IMG_20220731_183037.jpg

O kousek dál je rozcestník a odpočívadlo U obrázku. Neví se kdo, kdy a proč sem obrázek Marie s Ježíškem umístil, sraz si u něj dávali honci už v předminulém století.

IMG_20220731_180914.jpg

Na úpatí Bosně byla v roce 2018 vysázena stromová Kaple věčného pramene. Má tvar kapky a tvoří ji 18 buků lesních. Bylo v plánu, že prostor vyplní mobiliář - kamenný oltář s lavicemi.

IMG_20220731_184301.jpg

IMG_20220731_184432.jpg
Na stromovou kapli jsem byl velmi zvědavý, ale neudržované a zarostlé místo mě dost zklamalo. Nápad sice originální, ale takhle to dopadá, když si "ti nahoře", tedy zastupitelstvo městské části, něco vymyslí, ale místní občané k projektu žádný vztah nemají.

tazi_vcela2-pr.png0
0
0.000
1 comments
avatar

Congratulations @hairyfairy! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 25000 upvotes.
Your next target is to reach 30000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Our Hive Power Delegations to the July PUM Winners
Feedback from the August 1st Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge 2022-07 - Winners List
0
0
0.000