RE: Dobro a zlo, zmatečně úvahový článek

avatar

You are viewing a single comment's thread:

Morálka dobra a zla je kulturně podmíněná, to co jednomu připadá jako zlo je pro druhého dobro. Nemá moc smysl nad tím takto bádat, málokdo se domnívá, že páchá zlo.0
0
0.000
1 comments
avatar

Smysl to možná nemá, ale přeci to dráždí k úvahám mnoho mozků už celá tisíciletí.

0
0
0.000