Actifit dnes

avatar
(Edited)

Aplikace zlobí, tak alespoň tak. No aplikace, spíš zlobila má paměť při jejím spuštění.

Dnes jsme prošli Růžovou zahradou, navštívili Korkový pavilón, který je ze skutečného korkového dřeva, jeli vláčkem na zámek a nakonec jeli vlakem až domů do Plzně.

IMG_20230521_105559260.jpg

IMG_20230521_113054498~2.jpg

IMG_20230521_113140749.jpg0
0
0.000
12 comments
avatar

Pekná záhradka :)
!WINE

0
0
0.000
avatar

Congratulations @jjprac! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Jedna moje známá si vyráběla nábytek z korkových špuntů. A proto nás nutila do pití alkohlolu... To ovšem ještě byly špunty z korku.
!WINE

0
0
0.000
avatar

To muselo být hodně lahvinek.

!WINE

0
0
0.000
avatar

Jo, bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře...

0
0
0.000