Staroplzenecká železnice

avatar

Včera jsme s Terezkou navštívili úzkorozchodnou dráhu v areálu pionýrského tábora ve Starém Plzenci.

Skupina nadšenců zachránila malé lokomotivy a koleje ze zrušeného nedalekého lomu a od té doby udržuje a rozšiřuje tento malý provozuschopný skanzen při životě.
Včera se v areálu konal dětský den, což byla vítaná příležitost navštívit zmíněný areál a projet se vláčkem s rozchodem 600 mm.

Lokomotiv zde mají celkem čtrnáct. Tohle je jedna z nich. V zeleném vagónku se projela Terezka se svojí maminkou.

IMG_20230603_131719142_HDR.jpg

A zde máme nákladní soupravu.

IMG_20230603_131514673_HDR.jpg

Trať měří přes tři sta metrů a vede bujnou zelení za chatkami pionýrů.

IMG_20230603_131440045.jpg

Jezdila zde i souprava s otevřeným vagónkem.

IMG_20230603_131423787.jpg

Některé lokomotivy jsou bohužel ve stavu šrotu. Bůh ví, jestli budou ještě někdy jezdit...

IMG_20230603_131815540_HDR.jpg

IMG_20230603_131828477_HDR2.jpg

Terezce se v areálu líbilo.

IMG_20230603_130944689_MF_PORTRAIT~2.jpg

Usnula cestou domů v kočárku a rozmazala si malbu na obličeji.

Tak zase někdy na shledanou, mašinky!

Hive logo JJ Plzeňský kraj.jpg0
0
0.000
1 comments
avatar

Congratulations @jjprac! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Our Hive Power Delegations to the May PUM Winners
Feedback from the June Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge - May 2023 Winners List
0
0
0.000