Terezce - křest

avatar
(Edited)

Tak už jsi křesťanka, Terezko.
Nedávno jsi podstoupila křest v kostele. V tom samém, kde se brali tví rodiče i tvůj strejda s tetou a před nimi i tvůj dědeček s babičkou.

Když jsme přijeli před kostel, tak jsi ještě spinkala. Prvním člověkem, kterého jsi po svém probuzení uviděla, byl fotograf. Lekla ses jeho ohromného objektivu a uvítala jsi ho mohutným křikem. Brzy ses ale uklidnila a vstoupila jsi s námi do chrámu božího.
Tvé kmotry byly obě babičky.
Pan farář byl dokonce exorcistou pro celý kraj. Byl ale hodný a vesele se na tebe zubil.
A ty jsi byla také velice hodná. Zahýkla jsi jen párkrát a statečně si vydržela i polití hlavičky svěcenou vodou.

No a teď už jsi pokřtěná. To je proto, aby jsi byla chráněná před vším zlem.

Věřím, že i jako dospělá by ses nechala pokřtít. Proto jsme to za tebe urychlili.

I my tě budeme chránit před zlem, Terezko. Máme tě moc rádi.
Tví rodiče

2018-05-09.jpg

Foto: A. Grad

Hive logo JJ charita.jpeg0
0
0.000
18 comments
avatar

K tomuto obřadu se hodí
!WINE

0
0
0.000
avatar

Díky.
!WINE
!LUV

0
0
0.000
avatar

Ahoj Terezko, ve jménu Ježíš Krista, modlím se za Tebe, aby Tvoje cesta životem byla co nejpřímější, abys tady na zemi radost a štěstí rozdávala a přijímala a abychom se na konci našich cest sešli.
Teď jsi byla přijata do obce všech křesťanů a nebylo to Tvoje rozhodnutí. Biřmování už bue na Tobě.

0
0
0.000
avatar

Děkujeme za krásnou modlitbu.

0
0
0.000