A night walk in the Warsaw district of Wola / Nocny spacer po warszawskiej Woli

20220118_185232.jpg

Wola, and especially in this part closer to the center, is a district with many office buildings. It is in this district that the Warsaw Spire and an even larger skyscraper are located, and at the same time the tallest building in Poland - Varso Tower.

Wola, a szczególnie w tej części bliżej centrum to dzielnica z wieloma biurowcami. To w tej dzielnicy mieści się Warsaw Spire i jeszcze większy od niego drapacz chmur, a zarazem najwyższy budynek w Polsce - Varso Tower.

20220118_184537.jpg

Buildings and streets are heavily lit. It creates a beautiful effect at night. I like to walk around the city at different times of the day. The same buildings look different, especially when compared, day vs night.

Budynki i ulice są mocno oświetlone. Tworzy to piękny efekt w nocy. Lubię chodzić po mieście o różnych porach dnia. Te same budynki wyglądają w inny sposób, szczególnie przy porównaniu, w dzień vs w nocy.

20220118_184851.jpg

20220118_185018.jpg

20220118_184945.jpg

20220118_185027.jpg

20220118_185238.jpg

20220118_184952.jpg

20220118_184949.jpg

20220118_185034.jpg

20220118_190017.jpg

20220118_184542.jpg

20220118_184549.jpg

20220118_185301.jpg

20220118_185621.jpg0
0
0.000
1 comments
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000