Big waves and rough sea in Rapaniana on the island of Crete / Duże fale i wzburzone morze w Rapanianie na Krecie

fale13.jpg

That day, when I came to the beach in Rapaniana, the sea was restless and large waves were hitting the shore with great force. No one was swimming in the sea, the lifeguard raised a red flag. White sea foam spread over the sand, swallowing part of the beach. Besides me, there was a local-looking man on the beach taking pictures of the spectacular waves.

Tego dnia, gdy przyszłam na plażę w Rapanianie morze było niespokojne, a duże fale z olbrzymią siłą uderzały o brzeg. Nikt się nie kąpał w morzu, ratownik wywiesił czerwoną flagę. Biała morska piana rozlewała się po piasku połykając część plaży. Oprócz mnie na plaży przebywał mężczyzna wyglądający na miejscowego i robił zdjęcia spektakularnym falom.

fale8.jpg

The beach in Rapaniana was partly rocky. When you entered the sea, there were also a lot of stones on the bottom. I know this because a few days earlier, when the sea was calm, I swam in it at this beach. The Rodopos peninsula was visible in the distance. It is sparsely populated and wild.

Plaża w Rapanianie była częściowo kamienista. Gdy wchodziło się do morza, na dnie również leżało sporo kamieni. Wiem, bo kilka dni wcześniej, gdy morze było spokojne pływałam w nim przy tej plaży. W oddali widać było półwysep Rodopos. Słabo zaludniony i dziki.

fale9.jpg

fale13a.jpg

This is what the waves looked like that day.

A tak wyglądały fale tego dnia.

fale11.jpg

fale2.jpg

fale5a.jpg

Several times I stood on the beach, at a safe distance from the sea and foam, but with bigger waves the sea foam reached me and flooded my legs 😉

Kilka razy stałam na plaży, w jak mi się wydawało w bezpiecznej odległości od morza i piany, ale przy większych falach morska piana dotarła do mnie i zalała mi nogi 😉

fale7.jpg

fale4a.jpg

fale3a.jpg

fale1.jpg

fale11.jpg

fale9a.jpg0
0
0.000
6 comments
avatar

Wow! Looks so soapy! I love the view.

I have always dreamed to be at the beach in my life. I wonder how the breeze looks like and I can’t even imagine my frets covered up with those fresh waves from the sea.

Nice captures

0
0
0.000
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar
Well done @katiefreespirit! You successfully guessed the match result and unlocked your badge!
Click on the badge to view your board. Click [here](https://hivebuzz.me/rankingWC) to check your ranking.

Thank you to our sponsors. Please consider supporting them.

@arcange @leofinance @threespeak @wrestorgonline

Check out the last post from @hivebuzz:

HiveBuzz World Cup Contest - Recap of Day 12
Hive Power Up Month Challenge 2022-11 - Winners List
Be ready for the last Hive Power Up Month of the year!
0
0
0.000
avatar
Well done @katiefreespirit! You successfully guessed the match result and unlocked your badge!
Click on the badge to view your board. Click [here](https://hivebuzz.me/rankingWC) to check your ranking.

Thank you to our sponsors. Please consider supporting them.

@arcange @leofinance @threespeak @wrestorgonline

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the December Hive Power Up Day
HiveBuzz World Cup Contest - Recap of Day 12
Hive Power Up Month Challenge 2022-11 - Winners List
0
0
0.000
avatar
Well done @katiefreespirit! You successfully guessed the match result and unlocked your badge!
Click on the badge to view your board. Click [here](https://hivebuzz.me/rankingWC) to check your ranking.

Thank you to our sponsors. Please consider supporting them.

@arcange @leofinance @threespeak @wrestorgonline

Check out the last post from @hivebuzz:

HiveBuzz World Cup Contest - Recap of the last day of the group stage.
Feedback from the December Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge 2022-11 - Winners List
0
0
0.000