Extraordinary sunset behind the clouds in Falassarna on the island of Crete / Zachód słońca za chmurami w Falasarnie na Krecie

falasa1.jpg

I spent a wonderful day in Falasarna, mainly swimming in the turquoise sea and jumping through the waves, and it was beautifully complemented by admiring the sunset. It wasn't a typical sunset, because there were clouds in the sky and most of it was covered.

W Falasarnie spędziłam cudowny dzień, przede wszystkim na pływaniu w turkusowym morzu i skakaniu przez fale, a pięknym jego dopełnieniem było podziwianie zachodu słońca. Nie był to typowy zachód słońca, ponieważ na niebie kłębiły się chmury i większa jego część była zakryta.

fala6.jpg

But even with such a cloudy sky, the sunset in Falasarna was extraordinary. A strong orange band of sky contrasted nicely with the turquoise color of the water. The clouds looked spectacular at times. They were big and fluffy.

Ale nawet przy tak pochmurnym niebie zachód słońca w Falasarnie był niezwykły. Mocno pomarańczowy pas nieba fajnie kontrastował z turkusowym kolorem wody. Do tego chmury momentami wyglądały spektakularnie. Były duże i puchate.

falasa5a.jpg

I wasn't the only one who watched the setting sun in awe. I saw many people, including couples, who stood on the sand and marveled at what they saw in front of them. For me, sunsets are always a great experience, especially when the sun is above the water. More than once I showed you sunsets by the river or by the sea. In such an environment, they seem most magical to me.

Nie tylko ja przyglądałam się z zachwytem zachodzącemu słońcu. Widziałam wiele osób, w tym pary, które stały na piasku i zachwycały się tym co widzą przed sobą. Dla mnie zachody słońca są zawsze dużym przeżyciem, szczególnie, gdy słońce góruje nad wodą. Nie raz pokazywałam Wam zachody słońca nad rzeką, albo nad morzem. W takim otoczeniu wydają mi się najbardziej magiczne.

falasa6aaa.jpg

falasa2.jpg

falasa3.jpg

falas10.jpg

falas9.jpg

falas8.jpg0
0
0.000
5 comments
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

😍😍 sunset at the beach is always prettyy i'm really missing the beach

0
0
0.000
avatar

I think so too. This is a special time, during your stay on the beach, when you can admire the beautiful spectacle created by nature 😉

0
0
0.000