Freshly squeezed orange juice with ice cubes from Petroula's Greek bar with a stunning view 🍊 / Świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy z kostami lodu w nietypowym barze z cudownym widokiem na morze

avatar
(Edited)

pom6.jpg

When I was going to see the famous pink Elafonisi beach on the island of Crete, I chose the scenic road along the coast. It was a mountainous road, you traveled slowly on it, but you could admire the views of the surrounding mountains and the sea. On that day, the temperature on the island was above 30 degrees. The air conditioning in the car helped deal with the heat, but when I was driving over another mountain slope, I saw a sign that read "Fresh Orange Juice" and I knew I wanted to stop at this roadside bar for a while.

Gdy jechałam zobaczyć słynną różową plażę Elafonisi na Krecie wybrałam widokową drogę wzdłuż wybrzeża. Była to droga górzysta, podróżowało się po niej wolno, ale można było zachwycić się widokami okolicznych gór i morza. Tego dnia temperatura na wyspie wynosiła powyżej 30 stopni. Klimatyzacja w samochodzie pomagała poradzić sobie z upałem, ale gdy wyjeżdżając zza kolejnego górskiego zbocza zobaczyłam szyld z napisem "Świeży sok pomarańczowy" i wiedziałam, że chcę się na chwilę zatrzymać w tym przydrożnym barze.

pom4aa.jpg

The bar is called Petroula and it is the name of the donkey you can meet in it. I found out from a bar worker that the donkey came several years ago with one of the local customers, a peasant from a nearby village and the owner of the bar asked if he would like to sell it, and he agreed and since then the donkey has been part of the bar team 😉

Bar nazywa się Petroula i jest to imię osiołka, którego można w nim spotkać. Dowiedziałam się od pracownicy baru, że osiołek przyszedł kilkanaście lat temu z jednym z miejscowych klientów, z chłopem z okolicznej wioski i właścicielka baru zapytała w ramach żartu, czy może nie chciałby go sprzedać, a on się zgodził i od tego czasu osiołek jest częścią barowego teamu 😉

pom3aa.jpg

osio.jpg

osio2.jpg

pom5.jpg

I ordered fresh squeezed orange juice with ice cubes. There were a lot of oranges in front of the bar and inside. My favorite natural Cretan oranges that didn't look as intense orange and perfectly as the imported oranges I can buy in my country, but the taste was definitely sweeter and more intense. At the bar, you could also buy local honey, bottles of olive oil, or the local rakomelo spice liqueur. And also various Greek dishes: kalcunia (cheese and spinach pies), dolmadakia (stuffed grape leafs), dakos (rusks made of traditional barley flour, served with tomatoes, feta cheese, and olivesl), gyros with fries, Greek salad, yogurt with honey, omelette and nuggets with fries.

Zamówiłam świeżo wyciskany sok pomarańczowy z kostkami lodu. Przed wejściem do baru i wewnątrz leżało sporo pomarańczy. Moich ulubionych, naturalnych pomarańczy z Krety, które nie wyglądały tak intensywnie pomarańczowo i idealnie jak importowane pomarańcze, które można kupić w Polsce (miały zielonkawą skórkę), ale w smaku były zdecydowanie słodsze i bardziej wyraziste. W barze można było też kupić lokalne miody, butelki z oliwą z oliwek, czy miejscowy likier korzenny rakomelo. A także różne greckie potrawy: kalcunia (ciasto z serem i ze szpinakiem), dolmadakia (faszerowane liście winogron), dakos (sucharki zrobione z tradycyjnej jęczmiennej mąki, podawane z pomidorami, serem feta i oliwkami), gyros z frytkami, grecką sałatkę, jogurt z miodem, omlet oraz nuggetsy z frytkami.

pom7.jpg

pom8a.jpg

The view was the greatest asset to this bar. You could sit at a wooden table and eat the ordered food or drink juice from freshly squeezed oranges or tomatoes and at the same time look at the beautiful surroundings - the mountain slope or the sea shimmering with blue and turquoise.

Widok był największym atutem tego baru. Można było usiąść przy drewnianym stoliku i spożywać zamówioną potrawę lub pić sok ze świeżo wyciśniętych pomarańczy albo pomidorów i jednocześnie patrzeć na przepiękną okolicę - zbocze górskie albo morze mieniące się błękitem i turkusem.

pom4q.jpg

osio2a.jpg

pom9aa.jpg

pom10.jpg

I liked the hippie decor of this place 😉 and it turned out that the bar staff spoke my native language and we chatted for a while. They also allowed to recharge the phone, which had almost completely discharged battery. After drinking a refreshing juice, I felt that my strength returned and I was ready for a further journey along the winding mountain roads towards one of the most beautiful beaches in Crete and Europe - Elafonisi.

Podobał mi się taki nieco hippisowski wystrój 😉 i okazało się, że pracownice baru mówią po polsku i pogadałyśmy sobie przez chwilę. Pozwoliły też podładować telefon, który miał już prawie całkowicie wyładowaną baterię. Po wypiciu orzeźwiającego soku czułam, że wróciły mi siły i byłam gotowa na dalszą podróż górskimi, krętymi drogami w kierunku jednej z najpiękniejszych plaż na Krecie i w Europie - Elafonisi.

osio23.jpg

osio4ab.jpg

pom8.jpg

osio3b.jpg0
0
0.000
8 comments
avatar

very beautiful.. any dish will look delicious if enjoyed in a place like this

0
0
0.000
avatar

Yes that's true. Eating or drinking while enjoying such beautiful surroundings is a great experience 😊

0
0
0.000
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

It's a very nice place, what catches my attention is seeing a barbie doll, look, it's supposed to be very beautiful, but it's a bit strange :) well, ignore this, what happens is that I'm too observant.
I wish you a happy weekend

0
0
0.000
avatar

I also noticed this barbie doll. Also think it's a bit creepy, but that's why I wrote that the decor of this bar is in an artistic, hippie style 😉 that is, full freedom. In an elegant, fancy bar, such a doll would not be welcomed, and here it could be hung on the wall.
Have a nice week @lupega 😊

0
0
0.000
avatar

Yes, I read it, but the doll needs something to say, go to the beauty salon, that is, the doll does not qualify as a doll :)
I'm not criticizing, I'm telling the truth

0
0
0.000