Homemade baked sea bream with potatoes and baked vegetables and apple 🐟 A dish that reminds me of a holiday on the island of Crete 🇬🇷 / Dorada z ziemniakami i pieczonymi warzywami i jabłkiem

avatar
(Edited)

dorada1aa.jpg

During this year's holiday trip to the island of Crete, one of the coolest culinary experiences was eating fresh, grilled sea bream with salads in a local restaurant. When I saw this fish in the shop today, I had fond memories of my trip to the sunny Greek island. Encouraged by them, I decided to buy sea bream and make a delicious dinner out of it.

Podczas tegorocznego wakacyjnego wyjazdu na Kretę, jednym z fajniejszych kulinarnych doświadczeń było zjedzenie świeżej, grillowanej dorady z surówkami w lokalnej restauracji. Gdy zobaczyłam dzisiaj w sklepie tę rybę wróciły miłe wspomnienia z wyjazdu na słoneczną grecką wyspę. Zachęcona nimi postanowiłam kupić doradę i zrobić z niej pyszny obiad.

dorada17a.jpg

When I looked closely at the sea bream, I noticed that it had teeth. I admit that I didn't know it was a predatory fish. I like its white, tasty meat and the fact that it is not greasy.

Gdy przyjrzałam się z bliska doradzie, zauważyłam, że ma zęby. Przyznam, że nie wiedziałam, że to ryba drapieżna. Lubię jej białe mięso, smaczne i to, że nie jest tłusta.

dorada20aa.jpg

I took the photo below in the shop today. There was a lot of fish to choose from. My sea bream comes from Croatia, from the Adriatic Sea.

Zdjęcie poniżej zrobiłam dzisiaj w sklepie. Było dużo ryb do wyboru. Moja dorada pochodzi z Chorwacji, z Adriatyku.

doarda2a.jpg
Ingredients:

sea bream
fish seasoning
olive oil
potatoes
lemon
zucchini
carrot
apple

Składniki:

dorada
przyprawa do ryb
oliwa z oliwek
ziemniaki
cytryna
cukinia
marchewka
jabłko
por cebula

dorada3a.jpg

For the first time in my life I bought an ungutted fish, so I cut it at the bottom first and had to take out the insides and then wash it. Fortunately, the fish had the scales removed. I sprinkled it inside and out with fish seasoning.

Pierwszy raz w życiu kupiłam niewypatroszoną rybę, więc na początku przecięłam ją na dole i musiałam wyjąć jej wnętrzności, a następnie ją umyć. Na szczęście ryba miała usunięte łuski. Posypałam ją od wewnątrz i na zewnątrz przyprawą do ryb.

dorada6aaaa.jpg

I also put lemon slices and garlic cloves inside the fish.

Do środka ryby włożyłam też plastry cytryny i ząbki czosnku.

dorada7.jpg

dorada6aa.jpg

As a salad for fish, I decided to bake vegetables - zucchini, carrot, onion and leek, and fruit - apple. I cooked the potatoes.

Jako surówkę do ryby postanowiłam upiec warzywa - cukinię, marchewkę, cebulę i pora oraz owoc - jabłko. Ziemniaki ugotowałam.

dorada9.jpg

I baked sea bream and vegetables and an apple. For about 30 minutes at 175 degrees.

Upiekłam doradę i warzywa oraz jabłko. Przez ok. 30 minut w 175 stopniach.

dorada10.jpg

dorada11aaa.jpg

dorada16aa.jpg

doradd.jpg

The fish was well baked. The bones are easy to remove from the sea bream. There are few of them, in my opinion. I don't like fish that have a lot of small bones, so sea bream is great in that regard. I sprinkled it with lemon and I liked it so much that I ate it to the last piece. Roasted vegetables turned out nice. Especially the apple. I love baked apples.

Rybka super się podpiekła. Z dorady łatwo się wyjmuje ości, których w moim odczuciu ma mało. Nie lubię ryb, które mają dużo małych ości, więc pod tym względem dorada jest super. Skropiłam ją cytryną i tak mi smakowała, że zjadłam ją do ostatniego kawałka. Fajnie wyszły pieczone warzywa. Szczególnie jabłko. Uwielbiam pieczone jabłka.

seab2aa.jpg

dorada19a.jpg0
0
0.000
6 comments
avatar
(Edited)

Cleaning the fish is full of hassle. Hehe. But after all those hardships you will be happy with the result especially if the dish is prepared for family and friends. Your recipe is not only healthy but delicious.

0
0
0.000
avatar

I used to eat fish and salad too a lot during my trip in Croatia ❤️ such a nice recipe

0
0
0.000
avatar
Well done @katiefreespirit! You successfully guessed the match result and unlocked your badge!
Click on the badge to view your board. Click [here](https://hivebuzz.me/rankingWC) to check your ranking.

Thank you to our sponsors. Please consider supporting them.

@arcange @leofinance @threespeak @wrestorgonline

Check out the last post from @hivebuzz:

Our Hive Power Delegations to the November PUM Winners
HiveBuzz World Cup Contest - Recap of the last day of the group stage.
Feedback from the December Hive Power Up Day
0
0
0.000
avatar
Well done @katiefreespirit! You successfully guessed the match result and unlocked your badge!
Click on the badge to view your board. Click [here](https://hivebuzz.me/rankingWC) to check your ranking.

Thank you to our sponsors. Please consider supporting them.

@arcange @leofinance @threespeak @wrestorgonline

Check out the last post from @hivebuzz:

HiveBuzz World Cup Contest - Round of 16 - Recap of Day 1
Our Hive Power Delegations to the November PUM Winners
HiveBuzz World Cup Contest - Recap of the last day of the group stage.
0
0
0.000