Homemade dessert with orange jelly, yogurt, chocolate and pistachios 🍊 / Deser z pomarańczową galaretką, jogurtem, czekoladą i pistacjami

dese12.jpg

It has been a long time since I ate jelly and today I felt the urge to make it. However, I didn't want to eat the jelly itself and decided to add the ingredients I had at home. It was such a spontaneous dessert idea.

Dawno nie jadłam galaretki i dzisiaj poczułam chęć, żeby ją zrobić. Nie chciałam jednak jeść samej galaretki i postanowiłam dodać do niej składniki, które miałam w domu. To był taki spontraniczny pomysł na deser.

dese2aa.jpg

dese3.jpg

Ingredients:

orange jelly
Icelandic type Skyr yoghurt
chocolate
pistachios

Składniki:

galaretka pomarańczowa
jogurt Skyr typu islandzkiego
czekolada
pistacje

dese4.jpg

If you want to make such a dessert, you need to know that the jelly stiffens in the refrigerator for a long time, about 2 hours. So it's worth preparing it in advance. The very process of making jelly is very simple. Pour the jelly from the sachet over half a liter of boiling water. Then we thoroughly mix the powder with water.

Gdybyście chcieli zrobić sobie taki deser trzeba wziąć pod uwagę, że galaretka tężeje w lodówce przez dłuższy czas, ok 2 godzin. Więc warto ją wcześniej przygotować. Sam proces robienia galaretki jest bardzo prosty. Galaretkę z saszetki zalewamy pół litra wrzącej wody. Następnie dokładnie mieszamy proszek z wodą.

dese5.jpg

Then you need to cool the jelly in liquid form. I put it by the window. When the jelly turns lukewarm, you can put it in the fridge.

Następnie trzeba ochłodzić galaretkę w płynnej postaci. Ja postawiłam ją przy oknie. Gdy galaretka zrobi się letnia można włożyć ją do lodówki.

dese6a.jpg

dese7.jpg

dese8.jpg

dese9.jpg

When the jelly was ready, I first put a lot of Skyr yogurt on it, then sprinkled it with chocolate and pistachios grated on a small mesh grater.

Gdy galaretka była gotowa najpierw położyłam na niej sporo jogurtu Skyr, a następnie posypałam ją czekoladą i pistacjami startymi na tarce o małych oczkach.

dese10a.jpg

dese11.jpg

Jelly taken from the fridge is cold and is great for cooling down on a hot day. It tastes great with yoghurt and nuts. Although I think that next time I would make it with whipped cream and pistachios and such a dessert would be even tastier 😋

Galaretka wyjęta z lodówki jest zimna i świetnie chłodzi w gorący dzień. Bardzo fajnie smakuje z jogurtem i orzechami. Choć myślę, że następnym razem zrobiłabym ją z bitą śmietaną i pistacjami i taki deer byłby jeszcze smaczniejszy 😋

dese13.jpg0
0
0.000
4 comments
avatar

Delicioso...
🎆🎇🎉🎊🌧️💐✨🌾🌱🌹🌙🌿🍃🥀⚡🌺☘️🍀🌈🌷⭐🪴🌵🌸🌟💮🌴🌳💫☀️💮☔🌲🌳🌍🌌🌠☄️🏵️🐝🌻🌼🍄🐞🦋💙☕💜🍍🎆🎇🎉🎊

0
0
0.000