Pine Thistle (Carlina gummifera) and sheep on the island of Crete / Fioletowy oset i owce

avatar
(Edited)

kwiat4.jpg

I noticed this plant while driving, through the car window. It stood out with its intense purple color against the light brown, austere landscape. I decided to stop for a moment and look at her closely. When I got out of the car, I also saw sheep on a nearby hill. It was wild and isolated place.

Zauważyłam tę roślinkę podczas jazdy, przez okno samochodu. Wyróżniała się swoją intensywną fioletową barwą na tle jasnobrązowego, surowego krajobrazu. Postanowiłam zatrzymać się na chwilę i przyjrzeć się jej z bliska. Gdy wyszłam z samochodu zobaczyłam też owce na pobliskim zboczu. Było dziko i odludnie.

kwiat2.jpg

I thought it was a cactus, but it turned out to be a pine thistle (Carlina gummifera) 😉 Toxic and dangerous plant. It is popular in the Mediterranean regions. Source: Wikipedia

Myślałam, że to kaktus, a okazało się, że oset 😉 Roślina toksyczna i niebezpieczna. Jest popularna w regionach śródziemnomorskich. Źródło: Wikipedia

kozy3.jpg

Taking pictures was accompanied by loud bleating of sheep, and after leaving the car, I appreciated the air conditioning in it, because it was hot outside, over 30 degrees, dry, hot air.

Robieniu zdjęć towarzyszyło głośne beczenie owiec, a po wyjściu z samochodu doceniłam klimatyzację w nim, bo na zewnątrz był upał, ponad 30 stopni, suche, gorące powietrze.

kozy2.jpg

kozy.jpg

At one point a butterfly flew in, in the colors of the thistle leaves. I took a few more photos and drove on. I haven't seen this plant anywhere else on the island anymore.

W pewnym momencie przyleciał motyl, w barwach liści ostu. Zrobiłam jeszcze parę zdjęć i pojechałam dalej. Już więcej nie widziałam tej rośliny na wyspie.

kwiat7.jpg

kwiat5.jpg

kwiat3a.jpg0
0
0.000
10 comments
avatar

what a lovely thistle , never seen them flowering this low to the ground before , tthank you for sharing

0
0
0.000
avatar

Thanks 😊 I was also used to thistles with higher stems, and as I wrote in the post, at first I thought it was a cactus 😉, but it turned out that it was a thistle. Travel teaches, for me it is valuable to discover new plants, different from those I know.

0
0
0.000
avatar

I'm always intrested in plants and insects and other wildlife

0
0
0.000
avatar

So beautiful, I never see this flowers before.

0
0
0.000
avatar

I appreciate your work and your post has been manually curated by Botanic team @oscurity on behalf of Amazing Nature Community. Keep up the good work!

0
0
0.000
avatar

Hello @katiefreespirit!

good job thanks for bringing us this good content I liked that you identified the species
We appreciate your work and your post was manually curated by @none! from the DNA team!

Reach us on Discord to learn more about the project!

0
0
0.000