Sea bream with potatoes and salad at the Greek restaurant Kassandra on the island of Crete / Dorada z ziemniakami i sałatką w restauracji na Krecie

avatar
(Edited)

dora2.jpg

It was one of the tastiest dinners during my stay in Crete. Fresh sea bream, baked potatoes sprinkled with spices, plus salads and an incredibly delicious sauce. It was worth going to a Greek restaurant to eat good food and feel the atmosphere of this place. Already when ordering the dish, I felt different than usual. The waiter asked where I was from, how is my time on the island, he tried to establish contact with me and created a nice atmosphere.

To była jedna z najsmaczniejszych obiadokolacji podczas mojego pobytu na Krecie. Świeża ryba dorada, pieczone ziemniaki posypane przyprawami, a do tego sałatki i niesamowicie pyszny sosik. Warto było wybrać się do greckiej restauracji, żeby zjeść dobre jedzenie i poczuć klimat tego miejsca. Już podczas zamawiania potrawy poczułam się inaczej niż zazwyczaj. Kelner pytał skąd jestem, jak mi mija czas na wyspie, próbował nawiązać ze mną kontakt i tworzył miłą atmosferę.

res5.jpg

res7.jpg

Kassandra is a family restaurant, beautifully designed in Greek style. There was an atmospheric candle on my table. It's cool that there is a menu with pictures of dishes in front of the entrance to the restaurant. Easier to choose what you would like to eat. I wanted fresh fish. I like fish and when Im in a place where there is a good chance that I will get it fresh, I prefer to choose such a dish than what I usually eat.

Kassandra to rodzinna restauracja, pięknie zaprojektowana, w greckim stylu. Na moim stoliku paliła się nastrojowa świeczka. Fajnie, że przed wejściem do restauracji wywieszone jest menu ze zdjęciami potraw. Łatwiej wybrać co chciałoby się zjeść. Ja miałam ochotę na świeżą rybę. Lubię ryby i gdy przebywam w miejscu, gdzie jest duża szansa, że dostanę ją świeżą to wolę wybrać takie danie niż to co jem na co dzień.

res9.jpg

res6.jpg

res8.jpg

The fish was served on a tasteful fish-shaped plate. The most delicious addition to the fish was the lime and olive sauce. Although the meat of the fish itself was white and noble (apparently the sea bream is picky and does not eat just anything). And yes, it tasted better when dipped in sauce.

Rybka została podana na gustownym talerzu w kształcie ryby. Najsmaczniejszym dodatkiem do rybki był sos limonkowo-oliwkowy. Mimo, że samo mięso ryby było białe i szlachetne (podobno dorada jest wybredna i nie zjada byle czego). I tak, lepiej smakowało po zanurzeniu w sosie.

res13a.jpg

res14aa.jpg

The restaurant menu was written in three languages. Greek, English and... Finnish. I wonder where the idea to include this language in the menu came from, probably a lot of Finns come to Crete and they are good customers.

Menu w restauracji było napisane w trzech językach. Greckim, angielskim i... fińskim. Ciekawe skąd pomysł na ujęcie tego języka w menu, pewnie na Kretę przyjeżdża dużo Finów i są dobrymi klientami.

res11a.jpg

At the end I got dessert. It was made of Greek yogurt and apricots. Even though I was full of fish dinner, I made some space in my stomach for this tasty dessert 😋

Na koniec dostałam deser. Był zrobiony z greckiego jogurtu i moreli. Mimo, że byłam najedzona rybnym obiadem, zrobiłam trochę miejsca w żołądku na ten smakowity deser 😋

res16.jpg0
0
0.000
6 comments