Summer bike ride by the Vistula River. Riverside restaurant with swing seats and beautiful views / Letnia przejażdżka rowerem nad Wisłą

avatar
(Edited)

aaw17.jpg

A few days ago, despite the hot weather, I decided to ride a dozen or so kilometers by bike along the bicycle path by the Vistula River, instead of taking the subway. It was a very good decision. For health, physical condition and mind. Driving by the river, I felt a bit like on vacation, even though it was the middle of a busy week.

Kilka dni temu, mimo upalnej pogody postanowiłam przejechać kilkanaście kilometrów na rowerze ścieżką rowerową przy Wiśle, zamiast jechać metrem. To była bardzo dobra decyzja. Dla zdrowia, kondycji i dla umysłu. Jadąc przy rzece czułam się trochę jak na wakacjach, mimo, że było to środek pracowitego tygodnia.

wis1.jpg

aaw18.jpg

aaw29.jpg

I noticed a cool, unusual place with seats at the table in the form of swings. I don't know if it's a restaurant or a place where everyone can come and sit down, relax and eat their own food. I saw a lot of sunbeds on the artificial beach there. A very interesting idea, I like such unusual seats, associated with being relaxed and free.

Zauważyłam fajną, nietypową miejscówkę z siedzeniami przy stole w postaci huśtawek. Nie wiem, czy to jakaś restauracja, czy miejsce, gdzie każdy może przyjść i usiąść, zrelaksować się i zjeść coś swojego. Widziałam tam sporo leżaków na sztucznie nasypanej plaży. Bardzo ciekawy pomysł, lubię takie nietypowe siedzenia, kojarzące się z luzem i wolnością.

aw1.jpg

aaw2.jpg

aaw3a.jpg

There were quite a few artificial beaches in the area. Places to rest by the river. With deckchairs, or such sculptures of big fish.

W okolicy było sporo sztucznych plaż. Miejsc do odpoczynku nad rzeką. Z leżakami, albo takimi rzeźbami dużych ryb.

aaw6.jpg

aaw5.jpg

aaw24.jpg

aaw25.jpg

aaw26.jpg

aaw28a.jpg

A lot of shrubs and small trees grow by the Vistula River. As I was passing them, I saw that there were many birds sitting on their branches. There are special information plaques by the road where you can read what species of birds are present on the Vistula and their characteristics. There are many gulls here, including the black-headed gull or the herring gull, as well as birds such as the little ringed plover or the corncrake.

Nad Wisłą rośnie dużo krzewów i małych drzew. Gdy przejeżdżałam obok nich widziałam, że na ich gałęziach siedziało sporo ptaków. Przy drodze są ustawione specjalne plakietki informacyjne na których można przeczytać jakie gatunki ptaków występują nad Wisłą oraz ich charakterystykę. Bywa tu dużo mew, w tym mewa śmieszka, czy mewa srebrzysta, a także takie ptaki jak sieweczka rzeczna, czy derkacz.

aaw30.jpg

aaw31a.jpg

aaw10.jpg

aaw9.jpg

aaw11.jpg

aaw12.jpg

The bicycle road on the Vistula River is interesting due to the view on the river, but you have to be careful, because cyclists go very fast and there are many of them.

Droga rowerowa nad Wisłą jest ciekawa dla rowerzystów, ze względu na widok na rzece, ale trzeba uważać, bo rowerzyści jeżdżą bardzo szybko i jest ich sporo.

aaw14.jpg

aaw13.jpg

aaw16.jpg

aaw15.jpg

aaw19.jpg

aaw20.jpg0
0
0.000
5 comments
avatar

Wow very nice place hope I visit there then do bike ride with someone 😊

0
0
0.000
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar
Thank you for sharing this amazing post on HIVE!
  • Your content got selected by our fellow curator @priyanarc & you just received a little thank you via an upvote from our non-profit curation initiative!

  • You will be featured in one of our recurring curation compilations and on our pinterest boards! Both are aiming to offer you a stage to widen your audience within and outside of the DIY scene of hive.

Join the official DIYHub community on HIVE and show us more of your amazing work and feel free to connect with us and other DIYers via our discord server: https://discord.gg/mY5uCfQ !

If you want to support our goal to motivate other DIY/art/music/homesteading/... creators just delegate to us and earn 100% of your curation rewards!

Stay creative & hive on!
0
0
0.000
avatar

These landscapes are really beautiful. Cycling has a special atmosphere. Pride touches man.

0
0
0.000