Sweet roll with blueberries and crumble / Jagodzianka

avatar
(Edited)

dro1.jpg

I've been eating them every day lately. Yeast rolls filled with delicious blueberry filling. Whole blueberry fruit with added sugar. Top covered with crumble. It has been my favorite seasonal bun since childhood.

Ostatnio jem je codziennie. Drożdżowe bułki wypełnione pysznym jagodowym nadzieniem. Całymi owocami z dodatkiem cukru. Z wierzchu pokryte kruszonką. Od dzieciństwa to moja ulubiona sezonowa drożdżówka.

dro2.jpg

Due to inflation, the prices of blueberry buns increased significantly. I recently read an article about a bakery in Warsaw's Żoliborz destrict, where one blueberry roll costs PLN 17. Apparently, in the morning, there are lines of people who want to buy blueberry rolls there. For me, it is an overpriced, the roll from this post cost almost PLN 6, and I remember the times when I bought such rolls for PLN 2.50-3.

Ze względu na inflacje ceny jagodzianek wystrzeliły w kosmos. Czytałam niedawno artykuł o piekarni na warszawskim Żoliborzu, w której jedna bułka z jagodami kosztuje 17zł. Podobno rano ustawiają się kolejki ludzi, którzy chcą kupić jagodzianki. Dla mnie to cena z księżyca, drożdżówka z tego posta kosztowała prawie 6zł, a pamiętam czasy, gdy takie bułki kupowałam po 2,50-3 zł.

dro3.jpg

Although the blueberry rolls are delicious, I decided to diversify its taste with a few wild strawberries picked on the wild strawberry bush that grows on my balcony. It has been raining a lot recently and I have noticed that a few new wild strawberries have been ripe, including one very large.

Chociaż jagodzianki same z siebie są pyszne, postanowiłam urozmaicić jej smak kilkoma poziomkami zerwanymi z poziomkowego krzaczka, który rośnie na moim balkonie. Ostatnio sporo padało i zauważyłam, że dojrzało kilka nowych poziomek, w tym jedna bardzo duża.

dro4a.jpg

I like to eat blueberry rolls with unsweetened tea. It goes well with a sweet roll. These blueberry buns from the bakery are great, but I plan to bake my own soon.

Najbardziej lubię jeść jagodzianki z herbatą, niesłodzoną. Fajnie pasuje do słodkiej bułki. Świetne są te bułki z jagodami z piekarni, ale planuję niedługo upiec własne.

dro7.jpg0
0
0.000
1 comments