Walk by the Pilica river, canoes and blue dragonflies / Spacer nad rzeką Pilicą, kajaki i niebieskie ważki

pilica10.jpg

A few days ago, when I went to see the Cistercian monastery in Sulejów, I went for a walk by the Pilica River near the monastery. I thought I could find a beach and swim in it, but unfortunately I didn't see anyone swimming in the river, so I decided to walk along the Pilica River.

Kilka dni temu, gdy pojechałam zobaczyć klasztor Cystersów w Sulejowie, poszłam na spacer nad znajdującą się w pobliżu klasztoru rzeką Pilicą. Myślałam, że można znajdę jakąś plażę i będę mogła w niej popływać, ale niestety nie widziałam nikogo, kto pływałby w rzece, więc postanowiłam przejść się wzdłuż Pilicy.

pilica2.jpg

pilica13.jpg

On a long distance, there was such an unusual bank of the river made of large stones piled on top of each other.

Na długiej odległości ciągnął się taki nietypowy brzeg rzeki zrobiony z usypanych na siebie dużych kamieni.

pilica14b.jpg

When I stood in this place for a while, I noticed that a lot of blue dragonflies were flying by the river. It was difficult to photograph them without a high zoom, so I'll not show them to you, but I admit that their presence made a walk by the river very pleasant for me. Dragonflies are subtle, yet large and beautiful. I like these insects very much, and I rarely see them.

Gdy stałam przez chwilę tym miejscu zauważyłam, że nad rzeką lata sporo niebieskich ważek. Trudno je było sfotografować bez aparatu z dużym zoomem, więc wam ich nie pokażę, ale przyznam wam, że ich obecność bardzo mi uprzyjemniła spacer nad rzeką. Ważki są subtelne, a zarazem duże i piękne. Bardzo lubię te owady, a rzadko je widuję.

pilica5.jpg

pilica7.jpg

Pilica is famous for its picturesque canoeing routes. I was with one of them. There were a few kayaks and a group of people on the shore. From there, you could see the riverbed curving to the left.

Pilica słynie z malowniczych tras dla kajakarzy. Byłam przy jednym z nich. Na brzegu znajdowało się kilka kajaków i grupka ludzi. Z tamtego miejsca widać było jak koryto rzeki zawija się w lewo.

pilica15.jpg

pilica9.jpg

pilica8.jpg

pilica12.jpg

pilica11.jpg0
0
0.000
3 comments
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

I love how this little oasis of silence is so close to the urban life and I'm sure people would be a lot happier if this would exist in more parts of the world!

0
0
0.000