ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား များ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ ရှိကြပါစေ...

ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား များ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ ရှိကြပါစေ...

@kaungsett8388
17.3.20230
0
0.000
4 comments
avatar

Thanks for these good wishes. 😃
I think they are restoring this temple.
!PIZZA

Posted via D.Buzz

0
0
0.000