ฺBeauty Of Rice Along With Nature Atmosphere. ☘️ [ENG/THAI]

avatarcl6xlcxql000u24o205lz1pjs_299727056_459911975790949_5685765218629205719_n.webp
cl6xld10p000p0wo25bm56c5p_299901157_2268203883338424_8876080410183804908_n.webp
cl6xld3or000o1go2f6ne602k_299586979_1809264992738323_6837196513939648478_n.webp

🌾 🌾 It's a picture taken with a Samsung mobile phone. Which is in the morning and the weather is cool during the rainy season, It's a picture taken a long time ago. But every time I look at this picture, it makes me miss my hometown. Because there will be full of nature and peace, not busy living a simple life. And my family's main occupation is agriculture and mainly is to grow rice for consumption and the rest of the rice will be sold to raise money for rice planting again when the rainy season comes next year. I really like the season of farming because it's green atmosphere as far as I can see. And it will be a good story every time I look at this picture or when I'm with that place

เป็นภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือซัมซุง ซึ่งเป็นช่วงเช้าและอากาศที่กำลังเย็นในช่วงฤดูฝน เป็นภาพที่ถ่ายนานมาแล้ว แต่ทุกครั้งที่ฉันมองภาพนี้ทีไรมันทำให้ฉันรู้สึกคิดถึงบ้านเกิดของฉัน เพราะที่นั่นจะเต็มไปด้วยธรรมชาติ และความสงบ ไม่วุ่นวายในการใช้ชีวิตซึ่งเป็นชีวิตแบบเรียบง่าย และอาชีพหลักของครอบครัวฉันคือการทำเกษตรกรรม และหลัก ๆ คือการปลูกข้าวไว้สำหรับบริโภคและส่วนที่เหลือจะนำไปขายเพื่อนำเงินมาเพาะปลูกข้าวอีกครั้งเมื่อเข้าฤดูฝนในปีถัดไป ฉันชอบช่วงฤดูของการทำนามาก ๆ เพราะมองไปสุดลูกตาก็จะเป็นสีเขียว และมันจะเป็นเรื่องราวที่ดีทุกครั้งที่ฉันได้มองภาพนี้ หรือเมื่อฉันได้อยู่กับสถานที่แห่งนั้น

Thank you for following and vote for support me

🌦🌦🌦🌦🌦🌦🌦🌦🌦🌦🌦🌦


For the best experience view this post on Liketu0
0
0.000
2 comments