Naše první sezóna podle nových pravidel

avatar

Tak začnu tátou. Je ve Stříbrné lize. Na první pohled to vypadá dobře...
image.png
Jedenadvacet chestek! Tam přece MUSÍ být něco úžasného!
image.png
No tak né, no...
1x zlatá common,
6x obyčejných common
celkově asi za 0,4 USD (Všechny karty neužitečné.)
88 DEC
1x legendary potion
5x alchcemy potion
Tak když ne táta, tak já tam MUSÍM mít něco užasného! Chestek mám 35, Bronze II... Impozantní...
image.png
Takže...

image.png

4x rare
4x common
celkově přesně za 0,159 USD (Všechny karty neužitečné.)
182 DEC
6x legendary potion
6x alchemy potion
celkově přesně za 0,159
No dopadl snad někdo líp?!
Teď se budeme hrabat asi pět dní v takovýchhle výsledcích, dokud se nám nepodaří dostat do Bronze III a výš...
image.png
Ale budu k tomu přistupovat pozitííívně. Cíl na příští měsíc:
Táta 22 na konci chestek, já 36 chestek! Nevím, co by v tom muselo být, aby tentokrát zase nic nebylo... Třeba padne i nějaká epic... Možná, že i legendárka... Třeba znova nějaká zlatá...

A nemůžu si vlastně stěžovat. Prvních pár FOCUSů (dříve denních kvestů) sice nedostanu nic, ale na konci třeba i 8 chestek za den. Ve kterých tedy je podobná skladba, co jsem teď ukázal. Táta se z ničeho dostane na tři, někdy i dvě chestky za den... Takže já dostanu tak 60 chestek, táta 25 za sezónu...

image.png
Sice z toho nic nemáme, ale odhadem asi 40% soubojů se nám podaří vyhrát. A dnes budeme hrát BRAWL.0
0
0.000
14 comments
avatar

Congratulations @kraki! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 2500 upvotes.
Your next target is to reach 2750 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000