Albrecht z Valdštejna, dětství a mládí

avatar

Jakým jménem byl vlastně v roce 1583 generalissimus a admirál, vévoda frýdlanstský a meklenburský, kníže hlohovský a zaháňský, pokřtěn? Ani to s jistotou nevíme... V dějinách vystupuje jako Albrecht, francouzsky Albert. Ale v nejstarších pramenech se objeví občas jako Vojtěch. Vojtěch Václav Eusebius.

(Touhle fotografií jsem minule končil.)
Z dnešního pohledu neměl normální dětství. Matka mu umřela, když mu bylo deset. Na TBC, byla přeci Smiřická... Otec zemřel v Bertíkových dvanácti letech. Ze sedmi sourozenců se dospělosti dožili tři. Tudíž traumata, frustrace..

Jenomže tenkrát byla smrt taková normální součást života. Bertík na tom nebyl hůř než jeho okolí... A poručník se postaral. Poslal jej na studia. Dokonce do ciziny. To ale bývalo u českých bratří normální a Bertík byl český bratr.

Tím poručníkem byl Jindřich Slavata z Chlumu a Košumberka. Ten, co vyleťál do povětřá s jičínským zámkem. Ale to už nebyl Valdštejnovým poručníkem, anóbrž nepřítelem. Ve vší slušnosti, pochopitelně. (Neplést si s panem Vilémem Slavatou z Chlumu a Košumberka, to byl pan bratr, který se proletěl při II.pražské defenestraci z okna Pražského hradu...)

Valdštejn byl spřízněn s půlkou Čech a Moravy. S Žerotíny, Kounici... S kým Vás napadne. Ze studií ho vyhodili. Nikoliv pro nedostatek talentu, ale pro poněkud bujné chování... Rvačky, snad vražda, nebo podíl na ní... Nic mimořádného. U šlechtice v tehdejší době. Pár dní městské šatlavy, přímluva...

V letech 1600 - 1602 se už jako Albrecht vydal na kavalírskou cestu Evropou, jak bylo zvykem. Na dva roky. Nizozemí, Anglie, Francie, Itálie... Hlavně Itálie. Tam z vlastního zájmu studuje v Padově a Boloni matematiku a astronomii. A zamiluje se do italské kultury ve všech jejích formách. V Německu, Rakousku a Čechách je doma.

Kromě mateřských jazyků, češtiny a němčiny, vládne také španělštinou, italštinou, rozumí a trochu kostrbatě píše latinsky a francouzsky. Vášnivě píše a přijímá dopisy... Žádný tupý voják!

Do armády vstupuje v roce 1604 v hodnosti fendrycha, praporčíka. Tak začíná každý šlechtic. Válčí v Uhrách proti Turkovi. To je tehdy škola nelidskosti. Křesťanská vojska mají určitá pravidla pro chování k nepříteli. Často nedodržovaná, ale přeci pravidla... S Turky žádná pravidla nejsou. Aspoň ne na začátku 17.století.

Valdštejn je statečný a schopný. Za tři roky je hejmanem. Kapitánem. Má zraněnou ruku, syfilidu, zápal plic a konvertuje ke katolictví. Za další dva roky, 1609, je mu 26, se Valdštejn žení. Pro peníze. S čerstvou vdovou.

To je tehdy normální. Jeho choť je možná o rok mladší než on, subtilní, krásná. Maximálně o rok starší. Podle pár narážek docela harmonický, úctyplný vztah. Lukrécie Nekšovna rozená z Landeku umírá po pěti letech na jakousi dědičnou vleklou nemoc... Jsou bezdětní.

Díky jejím penězům a vlivu nastartoval Valdštejn svoji hvězdnou kariéru. Kterou mu ostatně z hvězd v Praze předpověděl o rok dříve (za peníze) sám Johannes Keppler...

Alebrechta čeká ještě čtvrtstoletí života. Během této doby zatřese s Evropu a začne proměňovat Jičín, středobod své domény.0
0
0.000
5 comments
avatar

Kdysi jsem měl nějaké tokeny !BEER , tak zkouším jestli to stále funguje.

0
0
0.000