The designs I prepared for the Camping Club Hive Community

avatar

[EN] Hello how are you? Me? I'm not sleepy again. I previously prepared the post Let Me Tell You About the Canva App. How quickly time flies. It's been 14 days since the canva post. I made many designs for Camping Club Hive. I will share these designs that I prepared.

[TR] Merhaba, nasılsınız? Ben mi? Beni uyku tutmadı yine. Daha önceLet Me Tell You About the Canva App postu hazırlamıştım. Zaman ne çabuk geçiyor canva postunun üzerinden tam 14 gün geçti. Camping Club Hive için bir çok tasarım yaptım. Bu hazırladığım tasarımları paylaşacağım.

1.jpg

[EN] This was the first design I made but never published. I made some changes to the draft.
[TR] İlk yaptığım fakat yayınlamadığım tasarım buydu. Taslak üzerinde bir miktar değişiklikler yaptım.

2.jpg

[EN] This was the second design I made. I had forgotten to add the logo as well as the design had obvious mistakes.
[TR] İkinci yaptığım bu tasarımdı. Tasarımın bariz hataları olmasıyla birlikte logoyu eklemeyi de unutmuştum.

3.jpg

[EN] Then I put the logo in the top corner in the design.
[TR] Daha sonra tasarımda logoyu en üst köşeye koydum.

4.jpg

[EN] I fixed the CAMPİNG text with a new design. But before adding the logo in the design, I had to edit the font sizes.
[TR] Yeni bir tasarımla CAMPİNG yazısını düzelttim. Fakat tasarımda yine logoyu eklemeden önce yazı boyutlarını düzenlemem gerekiyordu.

5.jpg

[EN] Thinking about how this font size could be, I compared it with the other design.
[TR] Bu yazı boyutunun nasıl olabileceğini düşünerek diğer tasarımla karşılaştırdım.

6.jpg

[EN] I added the logo.
[TR] Logoyu ekledim.

7.jpg

[EN] In this design, I changed the font size and made the logo smaller compared to the other design. Thus, I finalized the design and after that I started using this design in my raffle posts. But it will change in the future.
[TR] Bu tasarımda da yazı boyutunu değiştirerek logoyu diğer tasarıma oranla küçülttüm. Böylelikle tasarımı sonlandırdım ve bundan sonra çekiliş postlarımda bu tasarımı kullanmaya başladım. Fakat ilerleyen süreçte değişime uğrayacaktır.

[EN] All participants of the 9th Camp Club Hive Photography Contest Theme we needed a competition design for the post.

[TR] All participants of the 9th Camp Club Hive Photography Contest Theme gönderisi için yarışma tasarım ihtiyacımız oldu.

8.jpg

[EN] I used the camping theme for this post. I used the canva app again for the new design. Since the logo is very close to the text, I made a new design.
[TR] Bu gönderi için kamp temasını kullandım. Yeni tasarım için yine canva uygulamasını kullandım. Logo yazıya çok yakın olduğu için yeni bir tasarım yaptım.

9.jpg

[EN] I made dozens of trials and new designs between these two designs, but I deleted them all. Since this design is more pleasing to the eye, my design needs have been completed for now.
[TR] Bu iki tasarım arasında onlarca deneme ve yeni tasarım yaptım fakat hepsini silmişim. Bu tasarım göze daha hoş geldiği için tasarım ihtiyacım şimdilik tamamlandı.

10.jpg

[EN] I created this design again through the canva app. A design for later use. Our community members are free to use the design as they wish.
[TR] Bu tasarımı yine canva uygulaması üzerinden oluşturdum. Daha sonra kullanabilmek için bir tasarım. Topluluk üyelerimiz tasarımı istediği gibi kullanmakta özgürdür.
[EN] I made new gifs, but I couldn't upload most of them.
[TR] Yeni gifler yaptım fakat çoğunu yüklemeyi başaramadım.

[EN] I also created this gif. Our community members can use it as they wish.
[TR] Bu gifi de ben oluşturdum. Topluluk üyelerimiz istediği gibi kullanabilir.

11.jpg

12.jpg

[EN] Our community members have the right to use the above designs as they wish. The designs are made by me and are royalty-free.
[TR] Yukarıdaki tasarımları topluluk üyelerimiz istediği gibi kullanım hakkına sahiptir. Tasarımlar benim tarafımdan yapılmış ve telifsizdir.

13.jpg
[EN]The picture above belongs to the design for another competition. There are so many designs that I only made the final version of it. I don't want to make the post too long. Finally, I'll add some gifs I found on the internet.

[TR] Yukarıdaki resim yine bir yarışma için tasarıma aittir. O kadar fazla tasarım var ki bunun sadece son halini attım. Yazıyı fazla uzatmak istemiyorum. Son olarak internetten bulduğum bazı gifleri ekleyeceğim.

Source

Source

SourceJoin the Camping Club Hive Curation Trail to Support Camping friends on Hive!

Every single HP in our trail counts and thus the Camping Club Hive highly values every Hiver who decides to support our trail, no matter the size their stake.

Hivers and Camping friends who wish to support, but don't have the time to curate for themselves can join the trail easily:

  • register your account at hive.vote
  • follow the Camping Club Hive curation trail -> campingclub
  • You want to support our project, you can either delegate or follow our curation trail campingclub - Thank you very much!
25 HP50 HP100 HP
150 HP300 HP500 HP

hive-117778.png

We welcome new users who have joined the CCH Community

In our growing group of participants all Camping friends are welcome

Curation By @visionaer3003 @my451r & CCH Team
Authorized by @mecurry
Community leaders

@campingclub CCH Curator
@mecurry CCH Raffle Manager
@dagobert007 Report Manager
@baycan CCH Contest Queen
@sudefteri Angel of the Team
@mehmetfix Challenge Master0
0
0.000
13 comments
avatar

Hepsi birbirinden harika olmuş ellerine sağlık. En çok ta senin oluşturduğun ateş yanan gifti beğendim. Bunları yazıda kullanırken kaynak belirtmiyoruz dimi

0
0
0.000
avatar

Gerçekten harika görseller. Demek bunlar sizden çıkıyordu ha! Ellerine sağlık. Bravo.

0
0
0.000
avatar

her geçen gün kendini daha fazla geliştiriyorsun bence tasarım konusunda:)

benim son postumda kullandığım #cch tasarımın için yazımda da ayrıca belirtmiştim ama tekrar teşekkür ediyorum ellerine sağlık 🌸

0
0
0.000
avatar

Congratulations @mecurry! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 4000 upvotes.
Your next target is to reach 4250 upvotes.
You got more than 900 replies.
Your next target is to reach 1000 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Christmas Challenge - 1000 Hive Power Delegation Winner
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

@tipu curate

0
0
0.000
avatar

untitled.gif
!PGM !LUV !LOLZ

0
0
0.000
avatar

Sent 0.1 PGM tokens to @zottone444

remaining commands 2

Buy and stake 10 PGM token to send 0.1 PGM per day,
100 PGM token to send 0.1 PGM three times per day
500 to send and receive 0.1 PGM five times per day
1000 to send and receive 0.1 PGM ten times per day

image.png
Discord image.png

0
0
0.000
avatar

Not at all, if you want to give me a little hand you can go and buy Dicty NFTs with PGM from the NFTM.art site, you would give enormous support to the project and you can make a deal for your city!

0
0
0.000
avatar

I'm interested right away

0
0
0.000
avatar

Great! Ah if you want you can also sell some cards to accumulate PGM, not necessarily buy them!

0
0
0.000