Autumn and colors. (ENG-TR)/ Sonbahar ve renkler.

avatar
(Edited)
Hello, we are going on a trip to the plateau on a beautiful and sunny autumn day.

Merhaba güzel ve güneşli bir sanbahar günün de yayla da geziye çıkıyoruz.

November is a special and beautiful month in my opinion. I think November is a month that truly reflects autumn. I think the reason for making movies and writing poems about November is because of the beauty of this month.

Kasım ayı bence hem özel hem de güzel bir aydır. Bence Kasım ayı sonbaharı gerçekten yansıtan bir ay. Kasım ayı üzerine film yapılmasının, şiirler yazılmasının nedeni de bu ayın güzelliğinden bence.

Every color is beautiful and special. But I think the colors are different and a little sad in autumn. Usually autumn symbolizes separations and endings. But in fact, every end is a beginning. Every fallen leaf; herald of a new leaf.

Her renk güzel ve özeldir. Ama bence sonbaharda renkler daha farklı ve biraz da hüzünlüdür. Genellikle sonbahar ayrılıklar ve bitişleri sembolize eder. Ama aslında da her son bir başlangıçtır. Dökülen her yaprak; yeni bir yaprağın habercisi.

Especially in small towns like this one, autumn is a symbol of solitude, silence and peace. A period of rest and reflection after those busy days of summer. These roads, which were crowded in the summer, are now empty. It's as if the world is tired and taken to rest.

Özellikle burası gibi küçük kasabalar da sonbahar yalnızlık, sessizlik ve huzurun simgesi. Yazın o yoğun günlerinden sonra bir dinlenme ve düşünme dönemi. Yazın kalabalık olan bu yollar şimdi bomboş. Sanki dünya yorulmuş da dinlenmeye çekilmiş gibi.

Each leaf is different shape and color. Even leaves falling from the same tree are different and unique. I think every leaf falling from the trees is a story about life. And every story is very different. Like human life. Sometimes we feel like every day we live is the same. But actually every moment is different and special.

Her bir yaprak farklı şekilde ve renkte. Aynı ağaçtan düşen yapraklar bile farklı ve benzersiz. Ağaçlardan dökülen her yaprak hayata dair bir hikaye bence. Ve her hikaye de çok farklı. İnsanın hayatı gibi. Bazen yaşadığımız her gün aynı gibi hissederiz. Ama aslında her an farklıdır ve özeldir.

I walked calmly and silently along the road. The streets were like the autumn pictures we drew in my childhood. Flying leaves, empty streets and houses with smoke coming out of their legs. The rush to cut wood continues in front of some empty houses on the streets. The smell of pine emanates from the cut woods. Unlike life in the city, children play in the streets. The cold weather does not prevent children from playing.

Yol boyunca sakın ve sesizce yürüdüm. Çocukluğumda çizdiğimiz sonbahar resimleri gibiydi sokaklar. Uçuşan yapraklar, boş sokaklar ve bacaklarından duman çıkan evler. Sokaklar boş bazı evlerin önünde odun kesme telaşı devam ediyor. Kesilen odunlardan mis gibi çam kokusu yayılıyor. Şehirde ki yaşamdan farklı olarak çocuklar sokaklarda oynuyor. Havanın soğukluğu çocukların oyunlarına engel olmuyor.

We walked to the edge of the dam. I shared at the beginning of the summer, there was a wonderful dam lake here. But now it's dry. It is waiting for rains to fall in autumn and snow to fall especially in winter. The pine trees are still green despite the autumn. But the pine trees are waiting for the winter when they will show their true beauty. For now, they left the stage to the plane tree, which I think is the most beautiful tree of autumn.

Baraj kenarına kadar yürüdük. Yazın başında paylaşım yapmıştım burada harika bir baraj gölü vardı. Ama şuanda kurumuş. Sonbahar da yağacak yağmurlar ve özellikle kışın yağacak karı bekliyor. Çam ağaçları sonbahara inat hala yemyeşil. Ama çam ağaçları da asıl güzelliklerini sergileyecekleri kışı bekliyorlar. Şimdilik sahneyi sonbaharın bence en güzel ağacı olan Çınar ağacına bırakmışlar.

We loved the goats and sheep. A little angry sheep scared our kids. We danced with the children among the dry leaves. We took pictures among the dry leaves.

Keçi ve koyunları sevdik. Biraz kızgın bir koyun bizim çocukları korkuttu. Çocuklarla kuru yapraklar arasında dans ettik. Kuru yapraklar arasında fotoğraf çektik.

While I was walking, I rested physically and mentally. I hope you were rested while reading. Thank you very much for reading

Ben yürürken bedenen ve zihnen dinlendim. umarım sizde okurken dinlenmişsinizdir. Okuduğunuz için çok teşekkür ederim.0
0
0.000
13 comments
avatar

Love this weather! Happy Sunday!

0
0
0.000
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

Sonbahar sanki İnsan hayatının son demlerini anlatıyor.Aslında kâinatta olan herşey bizlere birer mesaj veriyor tabiki bunu düşünenler anlıyor veya anlamaya çalışıyor.Okurken aklıma küçüklüğümde sobanın yanında camdan seyrettigim sonbahar manzaraları teşekkürler 👍

0
0
0.000
avatar

Paylaşımın çok güzel ve dediğin gibi dinlendirici. Teşekkürler 🙏

0
0
0.000
avatar

Beğenmene sevindim. Okuduğunuz için teşekkür ederim

0
0
0.000
avatar

Sonbahar ve kasım ayına bambaşka gözlerle bakmışsınız, bu güzel post için teşekkürler 🙏

0
0
0.000
avatar

Beğenmenize çok sevindim. Çok teşekkür ederim

0
0
0.000
avatar
(Edited)

Özellikle burası gibi küçük kasabalar da sonbahar yalnızlık, sessizlik ve huzurun simgesi. Yazın o yoğun günlerinden sonra bir dinlenme ve düşünme dönemi. Yazın kalabalık olan bu yollar şimdi bomboş. Sanki dünya yorulmuş da dinlenmeye çekilmiş gibi.

Sonbahar bana da tam olarak böyle geliyor ancak en sevdiğim mevsimdir kendisi benim gibi hüzünlü🍂🍁🍃♥️
Kuru yapraklarla olan dans karenize bayıldım çok hoş olmuş, çok güzel eğlenmişsiniz👌🏻🍂🍁🌸🌼

0
0
0.000
avatar

Uzun bir aradan sonra yazını okumak iyi geldi. Tekrardan aramıza hoş geldin, @mukadder . Kasım ayının tüm aylardan çok daha güzel ve farklı olduğunu bende düşünüyorum. Renkleri ve Sonbahar havası, şiirlere şarkılara ve dörtlüklere de konu olduğu kesin. Paylaşım için çok teşekkürler.

0
0
0.000
avatar

Bende burayı çok özledim. Bura da olmak bana çok iyi geliyor. Çok teşekkür ederim

0
0
0.000