ရန်ကုန်ထမင်းပေါင်း (Yangon Steamed Rice)

avatar

ဝက်သားများများနဲ့ အရသာကရှယ်မိုက်။
တစ်ပွဲ ၂၅၀၀ ကျပ် ။

Yangon Steamed Rice

@myanmarkoko0
0
0.000
6 comments