Summer vacation and planning! / Sommar ledighet och planering!

3 weeks vacation!

This past summer 2022 I was going to have a 3 week vacation alone with my 2 younger kids @ilma-ansari and @hamza-art for the first time. Because my husband @shahzad-ansari and eldest son @saif-ul-wahab were traveling to Pakistan. The plan was that we all would travel, because we haven't been there since 2019 because of Corona. But then when I checked our passport, it was expired. There was too long waiting time for passports, it could go up to 6-8 weeks to get a passport, which usually only takes 5 days.
So we had no choice, but to stay here. As I already got permission for summer vacation, I thought I should plan something here in Sweden with Hamza and Ilma.

Den senaste sommaren 2022 skulle jag ha en 3 veckors semester helt ensam med mina yngsta barn Ilma och Hamza för första gången, eftersom min man och äldste son saif reste till Pakistan. Planen var att vi alla skulle resa, för vi hade inte varit där sedan 2019 på grund av Corona. Men när jag kollade våra pass hade de gått ur. Det var för lång väntetid för att skaffa oss nya pass, det skulle ta upp till 6-8 veckor för att få ett pass, vilket vanligtvis bara tar 5 dagar. Så vi hade inget annat val än att stanna här. Eftersom jag redan fått sommarsemestern beviljat var det lika bra att planera något här i Sverige med Hamza och Ilma.

Everytime before I start my vacation I plan it very deeply. It gives me satisfaction to know how I will utilize every day. Not in the manner of stress, but just so that we and the kids know what we are going to do during the vacation. Usually me and my husband plan it together but as I was going to be all alone with the kids, I was the one to plan it with Hamza and Ilma.
Some might think that why not take one day at a time. But this summer my kids were at home alone for one month until I started my vacation. That's why it was important for me to give them some fun on vacation.
The real meaning of vacation for me is to both relax and have some important work done. And that's what I try to teach my kids.
The most enjoyable time is when you after all the hard work and outings come home and just relax with your favorite food and film with snacks.

Varje gång innan jag börjar min semester planerar jag det väldigt djupt. Det ger mig tillfredsställelse att veta hur jag kommer att använda varje dag. Inte för att stressa utan bara så att vi och barnen vet vad vi ska göra under semestern. Vanligtvis planerar jag och min man det tillsammans, men eftersom jag skulle vara helt ensam med barnen var det jag som planerade det med Hamza och Ilma.
Vissa kanske tänker att varför inte ta en dag i taget. Men i somras var mina barn ensamma hemma i en månad innan jag började min semester så jag visste att de hade tråkigt hemma. Därför var det viktigt den här gången för mig att ge dem lite kul på semestern samtidigt som vi hade en del att fixa hemma.
Den verkliga innebörden av semester för mig är att både slappna av och få viktiga uppgifter gjort ochh det är vad jag ocksp försöker lära mina barn.
Efter allt hårt arbete och alla utflykter kan man absolut komma hem och kopplade av med deras favoritmat och film med snacks, och det är då man verkligen njuter av det som mest.

As I was having 3 weeks off from my job and I wanted to plan everyday with Hamza and Ilma. I am very open to my kids and want them to be involved in every planning I do. So I started by asking them what they wanted to do. And we decided that we are going to divide our 3 week semester into three parts.

  1. We decided to start the first week was for housechores.
  2. The second week was for Ilma to decide what to do.
  3. The third week was Hamzas.

Eftersom jag hade 3 veckor sommarsemester ville jag planera varje dag med Hamza och Ilma. Jag är väldigt öppen med mina barn och vill att de ska vara delaktiga i all planering jag gör. Så jag började med att fråga dem vad de ville göra, och vi bestämde oss för att dela upp våra 3 veckor semester i 3 delar.
Vi bestämde oss för att börja första veckan med att städa mm
Den andra veckan var det för Ilma att bestämma vad hon skulle göra.
Tredje veckan var Hamzas.

The first week I told the kids that we have some things in the house which we must do first. As deep cleaning, packing stuff and throwing things and giving away some stuff we don't need. I also told the kids to go through their things that they don't need anymore, like clothes, toys etc. In that manner they also learn to declutter things. And old toys and clothes go to the clothing bank for needy people. Why I started the semester with cleaning is because then after all the hard boring work I can relax the two other weeks and just have fun with my kids. This was done after 2 days so we decided to visit our family and friends. This week was also dedicated to wellbeing, as I said before we had just moved to a new area and not explored so much in winters. The kids wanted to explore the area by cycling and me walking by their side. And believe me we saw a whole lot of things.
WhatsApp Image 2023-01-06 at 20.11.57.jpegWalking beside the water, near our house.

WhatsApp Image 2023-01-06 at 20.02.04 (3).jpegWalking outside our house

Första veckan talade jag om för barnen att vi har några saker i huset som vi måste göra först. Som storstädning, packning av grejer och slänga saker och ge bort saker vi inte behöver. Jag sa också till barnen att gå igenom sina saker som de inte behöver längre, som kläder, leksaker etc. På det sättet lär de sig också att reda ut saker och gamla leksaker och kläder går till klädbanken. Varför jag började ledigheten med städning, är för att då vet jag att jag kan koppla av de två andra veckorna och bara ha kul med barnen. Detta var vi klara med under 2 dagar så vi bestämde oss för att besöka vår familj och vänner. Denna vecka var också ägnat till hälsa, som jag nämnde tidigare hade vi flyttats in i området under vintern och hade därför inte upptäckt mycket då. Barnen ville upptäcka området genom cykling medans jag promenerade och tro mig vi såg en hel del saker.

The second week was for Ilma and because Ilma loves swimming and roaming around and shopping. So we booked swimming classes the whole week. It was really fun to go and swim when nobody was there. We also did some shopping for her room because we had shifted in winters and did not have so much time to fix her room at that time. We also visited Youseum which is a selfie museum. And we went for cimena which hamza had won the tickets for in a contest.

WhatsApp Image 2023-01-06 at 20.02.04.jpegHamza and Ilma enjoying Youseum

WhatsApp Image 2023-01-06 at 20.02.04 (5).jpegIlma taking pic at youseum lightroom

WhatsApp Image 2023-01-06 at 20.02.04 (4).jpegCinema time

Den andra veckan var för Ilma och eftersom Ilma älskar att bada och ströva runt och shoppa. Så bokade vi in simlektioner hela veckan. Det var riktigt kul att gå och bada när ingen var där. Vi handlade också lite till hennes rum eftersom vi flyttat in under vintern och inte hade så mycket tid att fixa hennes rum vid den tiden. Vi besökte även youseum som är ett selfi museum. Vi gick även på bio som Hamza hade vunnit biljetter i en tävling.

The third week was Hamzas and he likes to go to museums. He showed us all the museums he had been to with his class. Normally we parents show the kids what's to experience at a museum. But this time I saw all the museums with Hamza's eyes. And It was really an experience. He was so proud to show me the things he had explored. He also decided to go bowling so we went to the bowling center near us for the first time. Guess who won Hamza.

WhatsApp Image 2023-01-06 at 20.08.28.jpeg

WhatsApp Image 2023-01-06 at 19.47.48.jpegNature historic museum.

Tredje veckan var det Hamzas tur och han går gärna på museum. Han visade oss alla museer han hade varit på med sin skola. Normalt visar vi föräldrar barnen vad som finns att uppleva på ett museum. Men den här gången såg jag alla museer med Hamzas ögon och det var verkligen en upplevelse. Han var så stolt över att visa mig de saker han hade utforskat. Han bestämde också för att gå och bowla, så vi gick till den närmaste bowlinghallen för första gången. Gissa vem som vann Hamza :).

Three weeks were all gone, as soon as they came as usual. But it was a nice experience for all of us. Just because dad and big brother were not at home Hamza learned to take more responsibilities and felt like he was old enough to help me with different things. Ilma and I started doing cooking and other sewing projects this summer. The best part was that we had things to tell big brother and father when they came home.

WhatsApp Image 2023-01-06 at 20.05.04.jpegThank God It was a hot summer.

Tre veckor var alla borta, så fort de kom som vanligt. Men det var en trevlig upplevelse för oss alla. Bara för att pappa och storebror inte var hemma lärde Hamza sig att ta mer ansvar och kände att han var gammal nog att hjälpa mig med olika saker. Jag och Ilma började göra matlagning och andra syprojekt i somras. Det bästa var att vi hade också en hel del att berätta för storebror och pappa när det kommit hem.

Alla bilder har jag tagit med min OnePlus 7Pro.0
0
0.000
3 comments
avatar

We missed you all but thanks that Hamza and Ilma didn't miss Bhaijan too much 😇
And when you told us about your plan, @saif-ul-wahab was like "why I cam here? 🤣" HAHA

Waiting for your next trip to Pakistan (with all of you)

0
0
0.000
avatar

We missed all of u thats why we kept us besy haha and so that hamza and ilma wont miss dad and Saif, but they did that anyways. Inshallah we all shall meet soon, I miss you guys and the kids ❤️I have not seen yet

0
0
0.000
avatar

I am also counting days to have a good time with all of you 😁

0
0
0.000