Three things I do in the Swedish winter

Sweden with it´s 4 seasones!

Sweden is the country which has 4 different seasons and each of them have their own beauty. Even if the winters are very cold, we have alot to look forward, like Christmas, holidays, good food, cozy evenings in front of the TV. Real white snow so that we can all enjoy winter sports and go sliding with the children. I feel very blessed that I can enjoy all 4 seasons winter, spring, summer and then autumn.

Sverige är ett land som har 4 olika årstider och alla har sin egen skönhet. även om vintrarna är väldigt kalla har vi har mycket att se fram emot såsom jul, lov, god mat, myskvällar framför tv:n. Riktig vit snö så att vi alla kan ägna oss åt vintersport och åka pulka med barnen. Jag känner mig väldigt välsignad att jag kan njuta av alla 4 årstider vinter, vår, sommar och sedan höst.

IMG_20221004_163822.jpg
Bilden är tagen av mig, med OnePlus Pro7, Hösten i Stockholm.

IMG_20220804_195432.jpg
Bilden är tagen av mig, med OnePlus 7Pro, Sommar i Stockholm.

All seasons have something to offer and have their own little charm. I think it's a privilege to be able to have different kinds of clothes for each season. Not all countries allow you to wear a winter jacket, hat or raincoat.

Alla årstider har något att erbjuda och har sin egen lilla charm. Jag tycker det är ett privilegium att få kunna ha olika sorters kläder för varje säsong. Det finns inte många länder där du kan får njuta av vinterjacka, mössa och regnkappa.

winter.jpg
Bilden är tagen av mig, med min OnePlus Pro7, Vinter i Stockholm.

Winter is beautyful in a different way even though it is cold. But with the right clothes, you can enjoy it to the fullest, as the pictures below show. Every year, the children eagerly await the first snow. And the first thing to do is to make a snowman. My son @hamza-art loves winter and waits every year for the snow to come so that he can make a snowman, thats maybe because he is born in January.

Vintern är vacker på ett annat sätt även om det är kallt. Men med rätt kläder kan man njuta för fullt som bilderna nedan visar. Varje år väntar barnen med spänning på den första snön. Och det första man ska göra är då att passa på och göra snögubbe. Min son Hamza älskar vinter och väntar på den med spänning för att göra snögubbe, kanske för att han är född i januari.

IMG-20221215-WA0024.jpg
Bilden har jag tagit med min OnePlus Pro7, i vår balkong.
IMG_20221215_165930.jpg
Bilden är tagen av mig, med min OnePlus 7Pro, här är jag fullrustat för kylan.

All seasons comes with their beauty, but you have to find your tricks to survive. There are a lot of smart people in the world who have invented things for the rest of us to take advantage of.

Alla årstider kommer med sin skönhet och det gäller att kunna njuta för full för varje gång. Och för det finns det en hel del smarta människor i världen som har uppfunnit saker för att vi andra ska kunna utnyttja det.

Last winter I got myself some real treats such as this windshield protection which my colleague insisted me to buy. I absolutely can't get through the winter without this and it makes winterlife much easy. My windshield protection doesn't cost a fortune at all, it can easily be found in various shops for under 100 kr. I was a little skeptical because I thought it probably wouldn't heat the window that much. But believe me, you don't have to scrape the ice off the window at all when you've used this friend.

Förra vintern skaffade jag mig några riktiga godingar som tex denna skydd som min kollega insisterade på att jag skulle skaffa mig. Denna kan jag absolut inte klara vintern utan och som underlättar vinternperioden. Min vindruteskydd, som inte alls kostar en förmögenhet, går enkelt att hitta i olika butiker för under 100 lappen. Jag var lite skeptisk för denna och tänkte att den skulle nog inte värma rutan så himla mycket. Men tro mig du behöver inte alls skrapa rutan när du använt denna.

IMG_20221215_165541.jpg
Bilden är tagen av mig, med min OnePlus 7Pro.

The Swedish winter is not only cold but also very dark, pitch black to be exact. Already at 2 pm it can get very dark. When I was driving a one day, I discovered that there was something that shone very brightly, I thought what could it be. It looked like there were two hands swinging back and forth. Another day I saw a man walking along the road, the next day I saw a bag flying in the air.
What was that? Yes, there were people who were wearing clothes with reflector material. That was something unknown to and the best thing someone discovered.

Den Svenska vintern är inte bara kylig men även väldig mörk rättare sagt kolsvarta. Redan kl.14 kan det bli väldigt mörkt. När jag körde bil en dag så upptäckte jag att det var något som lyste väldigt skarpt och undrade vad kan det vara. Det såg ut som att det var två händer som gungade fram och tillbaka. En annan dag såg jag en lysande gubbe promenera längst vägen, nästa dag såg jag en väska som flög i luften.
Vad var det? Ja det var människor som bar reflex prylar. Det var något som var okänt för mig och det bästa någon uppfunnit.

For someone who does not wan´t to wear a dangling little reflex that is barely visible to motorists, can dress completely in reflective material. You can find everything in reflective material nowdays gloves, bag, shoes, hats and jackets. So I thought that this must be bought for my daughter, so we bought a jacket in reflective material for her. As I am worried that she will not be seen when she goes to school alone, this was a perfect solution. With this you don't have to worry that you or your kid will not be seen in traffic. Last year we bought winter boots that were also in reflective material. So now our daughter can be seen from far away.

IMG_20221216_071856.jpg
På bilden är min dotter @ilma-ansari som har på sig reflexjacka och stövlar. Bilen är tagen av mig, med min OnePlus 7Pro.

IMG_20221217_130100.jpg
Bilden är tagen av mig, med min OnePlus 7Pro, LED ljus att hänga på väskan, kläder mm.

I highly recommend these products to all parents to buy for their children. My winter will definitely be safer with my stuff and I hope you too stay safe in the dark during the winters. Wishing you all a Safe Christmas and Safe New Year.

För en som inte vill bära en hängande liten reflex som knappt syns för bilisterna, kan klä sig helt i reflexmaterial. Du kan hitta allt i reflexmaterial i dagsläget, vantar, väska, skor, mössa tom jacka. Då tänkte jag med en gång att denna måste köpas till min dotter, så i år köpte vi en jacka av reflex material till henne. Då jag är orolig att hon inte ska synas när hon går till skola ensam, var detta en perfekt lösning. Med denna behöver man inte oroa att man själv eller ditt barn inte kommer att synas i trafiken. Förra året köpte vi vinterstövlar som också var i reflexmaterial. Så nu syns vår dotter från långt håll.
Dessa produkter rekommenderar jag starkt till alla föräldrar att köpa till sina barn. Min vinter kommer definitivt att vara mer säker med mina prylar och jag hoppas att även ni håller er säkra i mörkret under vintertider. Önskar er alla en säker Jul och Nytt År.0
0
0.000
6 comments
avatar
(Edited)

Having 4 seasons is nice and only those know how nice it is, who have lived a few years in countries with 4 seasons. We used to have 4 seasons, but due to climate change, nowadays looks like we only have 3 seasons. Spring is skipped many times or it's only a week or so.

Oh I almost forgot, it would be nice to see you being more active, engaging a bit more on Hive if possible :)

0
0
0.000
avatar

Thanks for your commment, I do agree with you that the climate has changed the enviroment of the world. When I was a kid it used to snow even more in Sweden. It used to be winter for about 3 months but nowdays its just little bit of snow and then it starts raining so the snow wont last for longt. The summers used to be very mild in Sweden but the temperature has encreased and now it can be upto 32°C , which is not so normal for scandinavia. May I ask where you live?
And sure I will try to be more active on Hive. Wish u ha happy holiday

0
0
0.000
avatar

Congratulations @nazneen-ansari! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 600 upvotes.
Your next target is to reach 700 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

HiveBuzz World Cup Contest - Recap of the Final
The Hive Gamification Proposal Renewal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

If I were to describe the seasons that you have captured, all I could say in one word is MESMERIZING. How I love the heavenly views like it is an inch of paradise. I have not traveled to Sweden but through a glimpse of your snaps, I am so thrilled to travel there one day. I just hope it will come to reality. By the way, you had a great skills in photography my friend. Surely, it is so cold there for now, I am imagining about snow, hehe. There is no snow season here but always enjoying the eternal summer. Have a great time and have safe travels dear.

0
0
0.000
avatar

Hi @pinkchic there thanks for your kind words. It is really nice in Sweden in all seasones 😊. You really should come here someday. May I ask you where do you live? Somewhere in scandinavia?
I just try to capture everything that I like, specially the nature impresses me alot.
Have a happy holiday you to tc ❤️

0
0
0.000
avatar

Hi, there naz. I am living in the Philippines. I am
experiencing both the hot and cold seasons here but not snow, hehe. Sometimes an illusion of fall by the golden showers but not really a real autumn but still I am always enjoying the eternal summer. It is good to know that you are capturing everything. All your snaps are so worthy. Best regards.

0
0
0.000