ပန်းလေးတွေ ဝေဝေဆာဆာပွင့်နေတော့ ရိုက်မိပြန်ပေါ့ #myanmar #hivelist #fl ...

avatar

ပန်းလေးတွေ ဝေဝေဆာဆာပွင့်နေတော့ ရိုက်မိပြန်ပေါ့

#myanmar #hivelist #flower #photography #trafficinsider #palnet #nature #neoxian #proofofbrain #creativecoin #archon


Posted via D.Buzz0
0
0.000
9 comments
avatar

It's amazing that flowers are still blooming there this season.
I hardly see any flowers here anymore. The weather is very cold and maybe it will snow in a few weeks.
!LOLZ

Posted via D.Buzz

0
0
0.000
avatar

မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ပန်းတွေဟာ ရာသီအလိုက် ဖူးပွင့်ကြပါတယ်။

0
0
0.000
avatar

ဘာပန်းတွေလဲ လှတယ်။
!LOLZ
!MEME
!PIZZA

0
0
0.000